Sjon Brandsairships / luchtschepenbirds / vogelsgroceries / boodschappenreadymadesexpositions / tentoonstellingeninfo  
- ‘Odd Birds on the Move’ / ‘Vreemde Vogels Onderweg’ / ‘Aves Extrañas en Movimiento’ / ‘Schräge Vögel Unterwegs’ / ‘Oiseaux Bizarres en Mouvement’ 
  Mai 2013: The ‘Great Gaff Eagle’
  The ‘Great Gaff Eagle’ (photos) is the first of a new series of ‘airships’, large dynamic birds populated with small birds who travel with him. The gaff eagle was built between December 2012 and May 2013. This series of airships is completed with an exhibition in collaboration with Jacq Palinckx and Hans Sparla spring 2015.
  Mei 2013: De ‘Grote Gaffelarend’
  De ‘Grote Gaffelarend’ (fotoos) is de eerste van een nieuwe reeks ‘luchtschepen’, grote dynamische vogels bevolkt met kleine vogeltjes die met hem meereizen. De gaffelarend is gebouwd tussen december 2012 en mei 2013. Deze reeks luchtschepen wordt afgerond met een tentoonstelling in samenwerking met Jacq Palinckx en Hans Sparla omstreeks voorjaar 2015.
[home] > [luchtschepen/airships] > [Odd|Birds|on|the|Move] > [Grote Gaffelarend]

© Sjon Branðs [vrijdag 15 februari 2019 | Fryday, February 15th, 2019]