Sjon Brandsairships / luchtschepenbirds / vogelsgroceries / boodschappenreadymadesexpositions / tentoonstellingeninfo  
- ‘Odd Birds on the Move’ / ‘Vreemde Vogels Onderweg’ / ‘Aves Extrañas en Movimiento’ / ‘Schräge Vögel Unterwegs’ / ‘Oiseaux Bizarres en Mouvement’ 
  August 2013: ‘The Making of II’
  This movie shows the start of the production of the five airships, the first parts of the sculptures, and all kinds of considerations which play a part in making my birds. It is an impression of a work process. My apologies for the poor sound (it was raining cats and dogs).
  Augustus 2013: ‘De Wording II’
  Deze film laat het begin van de wording van vijf luchtschepen zien, de eerste onderdelen van de beelden en allerhande overwegingen die bij het maken van mijn vogels een rol spelen. Het is een impressie van een werkproces. Mijn verontschuldigingen voor het slechte geluid (het regende pijpenstelen).
[home] > [luchtschepen/airships] > [Odd|Birds|on|the|Move] > [Wording II]

© Sjon Branðs [vrijdag 15 februari 2019 | Fryday, February 15th, 2019]