home
GROCERIES
Sjon Brandsairships / luchtschepenbirds / vogelsgroceries / boodschappenreadymadesexpositions / tentoonstellingeninfo  
Groceries

GROCERIES 2017|2018
Groceries
Groceries
In ontwikkeling | in development   ‘GROCERIES’ Vanaf 2017 werkt Sjon aan een verzameling authentieke ‘readymades’, van de straat gerukte voorwerpen omgevormd tot compleet nieuwe gebruiksartikelen met een welomschreven functie en betekenis. Zij vertegenwoordigen het in ronkende begrippen vervatte zoeken van de moderne mens naar zingeving.
 
  [home] > [groceries] > [home]
© Sjon Branðs [woensdag 20 juni 2018 | Wednesday, June 20, 2018]