Sjon Brandsairshipsbirdsreadymades'Groceries'Divertimentiexpositionsinfo  
pers / press
publications nieuwsletters affiches / posters persfoto's / press photos
publications 2019-2018
    nieuwsbrief 15 aug 2019
      nieuwsbrief
nieuwsbrief
Tilburg, 15 aug 2019
Schmuddelsprudel Gyzmofoly Brabants Dagblad Omroep Brabant
Metropolitan Museum | Tilburg
uitnodiging expositie Nick J Swarth
Tilburg 15 augustus 2019
affiche
‘Gyzmofoly’
1 juli 2019
Brabants Dagblad
‘Bosch Parade’
’s-Hertogenbosch, 21 juni 2019
Omroep Brabant
‘Bosch Parade’
’s-Hertogenbosch, 20 juni 2019
Landshuter Zeitung Landshut Actuell Idowa Idowa
Landshuter Zeitung
‘Mit barocken Witz’
Landshut, 8 juni 2019
Landshut Actuell
‘Geschichten hinter skurrilen Ideen’
Landshut, 5 juni 2019
Idowa Galerie
‘Ausstellung in Landshut: Sjon Brands’
München, 7 juni 2019
Idowa
‘Mit barocken Witz: Sjon Brands’
München, 8 juni 2019
Schnabel Stadt Landshut Neue Galerie Landshut IDFX Landshut
Schnabel Kultur-blog
‘Landshut- Neue Galerie - Sjon Brands’
München, 1 juni 2019
Stadt Landshut
‘Dadaistische Paradiesvögel’
Landshut, 1 juni 2019
Neue Galerie Landshut: ‘Sjon Brands - Groceries, Birds & Readymades’
Landshut, 20 mei 2019
IDFX - exchange
‘Neue Galerie Landshut’
Breda, 1 mei 2019
Landshut nieuwsbrief 15 mei 2019 uitnodiging nieuwsbrief
Neue Galerie Landshut
‘Sjon Brands | Readymades’
Landshut, mei/juni 2019
nieuwsbrief
‘zomerprogramma’
Tilburg, 15 mei 2019
uitnodiging
‘Martijn de Boer aquarellen’
Metropolitan Museum 1 april 2019
nieuwsbrief
‘vooraankondigingen’
Tilburg 25 maart 2019
folder Not today Fred album Not today Fred Brabants Dagblad Tilburgse Koerier
folder / flyer
‘Not today, Fred!’
8 maart 2019
foto-album / photo album
‘Not today, Fred!’
1 maart 2019
Brabants Dagblad
‘In de kijker’
Tilburg 2 februari 2019
Tilburgse Koerier
‘Not today, Fred!’
Tilburg 14 januari 2019
Tilburg.com nieuwsbrief persbericht ‘Not today, Fred!’ Uitnodiging opening
Tilburg.com
‘Not today, Fred!’
Tilburg 9 januari 2019
nieuwsbrief / newsletter
‘Not today, Fred!’
Tilburg 15 januari 2019
persbericht
‘Not today, Fred!’
Tilburg 5 januari 2019
uitnodiging opening
‘Not today, Fred!’
Tilburg 5 januari 2019
Not today, Fred! John Dohmen vs Sjon Brands: ‘Two-edged’ nieuwsbrief 1 augustus 2018 Hypothetical Dream Factory
Metropolitan Museum | Tilburg
affiche ‘Not today, Fred!’
Tilburg,15 december 2018
nieuwsbrief / newsletter
‘John Dohmen vs Sjon Brands: Two-edged’
Tilburg 15 oktober 2018
nieuwbrief / newsletter
‘City Hacks & Art Take-overs’
Tilburg 1 augusts 2018
affiche / poster
‘Hypothetical Dream Factory’
‘Kaapstad’ Tilburg aug 2018
Brabants Dagblad photo almbum Groceries nieuwsbrief 1-6-2018 Nieuwsbrief 1-5-2018
Brabants Dagblad
‘Kaapstad’/City Hacks & Art Take-overs
17 juli 2018
foto-album / photo album
‘Groceries 2017/2018’ selection
20 juli 2018
nieuwsbrief
‘Groceries’/‘Window Dressing’
1 juni 2018
nieuwsbrief
‘Groceries’
1 mei 2018
Nieuwsbrief Groceries Science of the Time Groceries
nieuwsbrief
‘Groceries’
15 februari 2018
Carl C Rohde on Twitter
‘Groceries’
februari 2018
artikel / article
‘Science of the Time’
februari 2018
affiche / poster
‘Groceries’
februari 2018
publications 2017-2016
publications 2015-2011
 
  [home] > [info] > [press]

© Sjon Branðs [donderdag 22 augustus 2019 | Thursday, August 22nd, 2019]