exposiciónes
Sjon Brandsairships / luchtschepenbirds / vogelsgroceries / boodschappenreadymadesexpositions / tentoonstellingeninfo
Artilugios Bosquianos
affiche
Museo Lázaro Galdiano
Museo Lázaro Galdiano
El País
El País

foto's
balzaal
balzaal
wapenzaal
wapenzaal
vogels
vogels
nrfb
concert
opening
opening
museo
gebouwen

luchtschepen / dirigibles
Oca la Loca
Gavilán de Nuncamas
Escribana Hortelana
Rapaz Salado
Arrandajo Isleño

vogels / pájaros

pers / prensa
pers
pers
pers
pers
pers
pers
pers
Cuadros
pers
pers
pers
pers
pers
pers
pers
pers
pers
pers
pers
El País
El País
site museum
pers
pers
pers
pers
pers
pers
Ministerio de Educación y cultura
pers
pers
pers
Pictagram
Embajada
pers
pers
uitnodiging opening
Stadsnieuws
Nota de prensa
veretaling persbericht
persbericht Nederland
uitnodiging
programación primavera
nota de prensa
vertaling persbericht
El Corso
Instituto del Arte Contemporáneo
Ministerio de Cultura
Arte Informado
Ritmos21
El Distrito
Women ceo
Bosch Y Bosco journey starts
Bosch Y Bosco van start
 

Museo Lázaro Galdiano
Bosch Y Bosco
Jheronimus Bosch 500
Nederlandse Ambassade
Grosveld
 

VERTALING PERSBERICHT MUSEO LÁZARO GALDIANO [7 APRIL 2016]

Het Museum Lázaro Galdiano neemt deel aan het Bosch-herdenkingsjaar

►Het Museum Lázaro Galdiano en twee organisaties, de stichtingen Bosch 500 en Bosch y Bosco nemen gezamenlijk deel aan de viering van het 5e eeuwfeest van de dood van Jheronimus Bosch. Onderdeel van deze samenwerking is het tentoonstellen van de ‘Meditatie van Johannes de Doper’ in de door het Noordbrabants Museum georganiseerde tentoonstelling ‘Jheronimus Bosch – visioenen van een genie’.

►De Nederlandse kunstenaar Sjon Brands (Tilburg, 1948) is door bovengenoemde instituten uitgenodigd om zijn ‘Artilugios bosquianos’ in het Museum Lázaro Galdiano tentoon te stellen vanaf 2 juni.

►Deze tentoonstelling ‘Artilugios bosquianos’ bestaat uit meer dan een dozijn werken en wordt voor de eerste maal in ons land gepresenteerd met medewerking van de Nederlandse Ambassade. Bovendien zal op 2 juni een gratis concert aangeboden worden in de danszaal van het museum, georganiseerd door beide instituten en uitgevoerd door de New Royal Flaminga Band. Door deze selectie wil het Museum Lázaro Galdiano zijn visie van dialoog met eigentijdse kunst van hoge kwaliteit verder doorzetten, met dien verstande dat de artistieke creatie geen continuerend resultaat behoeft.

  Madrid, 7 april 2016. Er werden twee stichtingen in het leven geroepen ter herdenking van het vijfde eeuwfeest van de dood van Bosch: de stichting Jheronimus Bosch 500 en de stichting Bosch y Bosco. De eerste verenigt verschillende initiatieven zoals de tentoonstelling in zijn geboortestad, Den Bosch (’s-Hertogenbosch), een omgeving om het droomachtige en fantastische oeuvre van deze kunstenaar te eren. Van al deze projecten verdienen vooral de aandacht: het Bosch-retrospectief in het Noordbrabants Museum, de Bosch Grand Tour tussen 4 Brabantse steden, de Bosch Experience in het middeleeuwse gedeelte van Den Bosch en nog veel andere initiatieven. Anderzijds is er de Bosch y Bosco stichting dat een ‘cultureel initiatief is met het doel projecten te stimuleren en te steunen die gerelationeerd zijn met de reis die “De Tuin der Lusten” van Den Bosch naar Madrid aflegt ter ere van het vijfde eeuwfeest. In 2016 zal deze reis opnieuw worden gerealiseerd door kunstenaars, historici, politici, educatieve en culturele instituten’.

  Een van de geselecteerde kunstenaars is Sjon Brands die vanaf 2 juni zijn scheppingen, geïnspireerd door de beeldentaal van de geniale schilder, tentoonstelt in het Museum Lázaro Galdiano. ‘Het oeuvre van Sjon Brands zet de essentie van Bosch’ narratieve middeleeuwse traditie voort vanuit een surrealistisch-dadaïstische visie’ legt Amparo López – conservator van deze tentoonstelling – uit. ‘Artilugios bosquianos’ is een tegendraadse tentoonstelling van vreemde en uitbundige vogels, een vliegend koninkrijk van veren, theezeefjes, lampen, flessen, schakelaars, lucifersdoosjes, metalen gebruiksvoorwerpen, borstels, kruiken, gordijnringen, radiobuizen, schedels en veel meer.

  De Nederlandse kunstenaar Sjon Brands schept dadaïstische paradijsvogels en groteske gevleugelde luchtschepen uit voorwerpen die hij in zijn woning of in de keuken van zijn moeder aantreft, in schuren, op markten of zelfs voorwerpen die zijn vrienden hem aanreiken. Beelden die ons regelrecht uit het surrealistische rariteitenreservaat van Bosch tegemoet komen fladderen. Het is een bonte bos karikaturen van ons bestaan, een vrolijke verzameling menselijke eigenaardigheden en ondeugden die het leven soms ingewikkeld, maar alleszins de moeite waard maken.

  We kunnen besluiten dat deze tentoonstelling, die te bewonderen is van 2 juni tot 11 september 2016, zoals Amparo López zegt, ‘Dada-kunst is waarvan de basisgedachte en de poëzie sterk bij de figuur van Bosch aanleunen’. Op 2 juni, de dag van de opening, biedt de New Royal Flamingo Band in de danszaal van het Museum Lázaro Galdiano een gratis concert aan gebaseerd op melodieën van componisten uit de tijd van Bosch.

  Het hoofdwerk van de Lázaro-collectie, de ‘Johannes de Doper’ (1485-1510) van Jheronimus Bosch, dat deel uitmaakt van de tentoonstelling in de geboortestad van de kunstenaar en die nadien in de expositie in het Prado Museum aanwezig is, maakt deel uit van het Bosch Research and Conservation Project (BRCP), een internationaal onderzoeksproject waarvan de resultaten, na het toepassen van verschillende technieken (fotografie, reflectografie, radiografie) via internet te raadplegen zijn op http://boscointeractivo.es/. Anderzijds hebben we aan onze permanente collectie het werk ‘De visioenen van Tondalus’ toegevoegd dat recent aan het atelier van Bosch werd toegewezen.

  Het Museum Lázaro Galdiano en het Prado Museum ondertekenden in juli een samenwerkingsovereenkomst waardoor het Museum Lázaro Galdiano een van zijn hoofdwerken, de ‘Johannes de Doper’ van Bosch (1485-1510) aan het Prado uitleent voor de belangrijke tentoonstelling ‘El Bosco, La exposición del V centenario’ die plaatsheeft van 31 mei tot 11 september. Anderzijds restaureert het Prado twee olieverfwerken op paneel van de Lázaro-collectie, ‘De Doornenkroning’ (vanaf 1500), werk van een Bosch-navolger, waarvan twee kopieën bewaard zijn, een in het Monasterio de El Escorial en een ander in het Museum Pio V in Valencia - en ‘De Maagd Maria in gebed’, uit de omgeving van Quinten Matsijs.

  Dit geheel van tentoonstellingen, concerten en activiteiten zal van 2016 een ode aan de ‘boschmania’ zijn waaraan het Museum Lázaro Galdiano deelneemt.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Tentoonstelling: Artilugios bosquianos: Sjon Brands
Conservator: Amparo López
Organisatie: Stichting Jheronimus Bosch 500, stichting Bosch y Bosco en het Museo Lázaro Galdiano
In samenwerking met: de Nederlandse Ambassade in Madrid
Data: Van 2 juni tot en met 11 september 2016 (opening 2 juni 2016)
Plaats: Museo Lázaro Galdiano, Calle de Serrano 122, Madrid
Bezoek bij de toegang van het museum inbegrepen (toegang 6€).
Concert: 2 juni om 12.00 uur, balzaal van het museum (toegang vrij tot de zaal vol is)
Twitter #ArtilugiosBosquianos
 
Museo Lázaro Galdiano: C/ Serrano 122. 28026 Madrid.
Openingstijden: Dinsdag tot zaterdag van 10 tot 16.30 uur, zondag tot 15.00 uur, maandag gesloten.
Meer infromatie: www.flg.es

 

Met dank aan Lieve Bedeer (vertaling)

 
 
 
© Sjon Branðs [dinsdag 1 mei 2018 | Tuesday, May 1st, 2018]
[home] > [tentoonstellingen/exhibitions] > [Artilugios Bosquianos] > [vertaling persbericht Museo Lázaro Galdiano]