Sjon Brandsairshipsbirdsreadymades'Groceries'Divertimentiexpositionsinfo  
Homo Ludens

S J O N  B R A N D S  &  N I K O  D E   WIT
absurdistische assemblages & bronstransformaties
tentoonstelling ‘LocHal’ Tilburg, 1 maart t/m 22 november 2020

   De spelende mens

   Deze tentoonstelling draait om de spelende mens, spelen als noodzakelijke voorwaarde voor beschaving, cultuur en kunst. Johan Huizinga’s magistrale werk ‘Homo Ludens’, onderscheidde de spelende mens als tegenhanger van de denkende mens (homo sapiens) en de werkende mens (homo faber). Hij benoemde spelen als fundament ván onze cultuur, als een ode aan vrijheid, alleen in vrijheid kan spel zich ontplooien en cultuur zich ontwikkelen. Spelen vereist, volgens Huizinga, concentratie, doelgerichte aandacht en vrijheid van beslommeringen. Onze hedendaagse samenleving met zijn massamedia verwart en versnippert daarentegen denken en activiteit, is niet meer in staat voor zichzelf een grote vorm of een leidend ideaal te vinden. Voor beide kunstenaars in deze expositie is spelen derhalve een ‘conditio sine qua non’ voor onderzoeken, ontdekken, oorspronkelijkheid, èn plezier.

   Niko de Wit

   Beeldhouwer Niko de Wit (Bergen op Zoom, 1948) viert dit jaar zijn vijftigjarig jubileum als beeldhouwer en is vooral bekend van zijn architecturale en monumentale werken. In Tilburg de ‘Dansende Schilpadden’ in de Muzentuin en de ‘Poort’ op Carré. Hoewel deze werken soms wat ernstig ogen, kenmerkt Niko’s ontwerpproces boven­genoemde grondhouding: spelen. Hij combineert inhoudelijk niet bij elkaar horende artefacten tot nieuwe, wat vervreemding oproepende, beelden. Via spelen met vormen, omkeren en experimenteren met gietprocessen. Als hij vertelt over zijn nieuwe oeuvre aan kleinschalige verrassende beelden in brons danst het plezier in zijn ogen.

   Sjon Brands

   Sjon Brands (Tilburg, 1948) is beeldend kunstenaar en maakt beelden uit alledaagse gebruiksvoorwerpen en wegwerpmaterialen, zoals dadaïstisiche paradijsvogels, grote flamboyante luchtschepen, ready-mades en satirische installaties van (protesterende) Barbie's. Hij werkt niet vanuit vooraf bedachte concepten, zijn werk ontstaat uit het spelen met (onderdelen van) de objecten die hij in de loop van de tijd heeft gevonden, verzameld of gekregen. Daarin spelen het eindeloos combineren van totaal verschillende vormen en materialen, omkeren, anders proberen, heel veel kijken en ook toeval, een grote rol. Spelen dus.

   Tentoonstelling ‘Homo Ludens’ in de ‘LocHal’

   Ondanks alle zielsverwantschap in het ontwerpproces, komen de beide kunstenaars tot een totaal andere uitwerking, bijna diametraal tegenovergesteld. Niko’s beelden zijn abstracter en doortrokken van elementaire vormen, Sjon’s werk is herkenbaar aan onderdelen en eerder surrealistisch als geheel. Dit contrast, tussen speelse gezindheid in het ontwerpproces en totale verscheidenheid in de uitvoering, maakt een samenwerking en wederzijdse beïnvloeding voor beiden boeiend, om elkaar te inspireren en samen nieuwe wegen tot nieuw werk te ontdekken. Een weerslag hiervan treft u in deze tentoonstelling aan. Veel plezier!

   De tentoonstelling in de vitrines in de prachtige Tilburgse ‘Lochal’ duurt van 1 maart t/m 22 november 2020. De expositie treft u aan in de vitrines op de begane grond van het gebouw.

 
       
[home] >  [tentoonstellingen/exhibitions] > [HomoLudens] > [01]

© Sjon Branðs [donderdag 10 december 2020 | Thursday, December 10th, 2020]