Sjon Brandsvogels / birdsluchtschepen / airshipsreadymadestentoonstellingen / exhibitionsinfo  
  VOID

·‘VOỊD’ research. Al enige tijd ben ik bezig met plannen voor een groep nieuwe beelden (2018|2019) rondom het begrip ‘leegte’. Leegte die ik ervaar in de samenleving die mij omringt, leegte die mijn lijf binnendringt.

·‘VOỊD’ november 2017, eerste schetsen. Momenteel werk ik aan twee holle beelden met een uitbundige huid die uitsluitend leegte omspant. Het waait van binnen. Een huid met buitensporige openingen en aangroeisels, die de wind binnenlaten en afvoeren. Het zijn beelden zonder hoofd, ze bezitten geen eigen identiteit, ze ademen allen dezelfde leegte. Het zijn uiterlijke karikaturen van de soort mens, met verstoorde vormen en verhoudingen, met uitvergrotingen en weglatingen, als onvolkomenheden, als onvermogen om zichzelf te zijn.

·‘VOỊD’ oktober 2017, verkenningen. Verkenning vormen, ontwikkeling vormentaal, aanleggen arsenaal deelvormen. testen materialen (linnen met polyvinylacetaat), proefnemingen constructie (stalen geraamte), proeven passingen (voor eventueel toe te voegen onderdelen), testen struktuur huid, kleurexperimenten. Studie romaanse modillons en gotische gargouilles.

·‘VOỊD’ september 2017, start. Het gaat mij in dit project om de schoonheid van het lichaam, om vormen, verhoudingen en mogelijkheden van dat lijf, en de uitnodiging om daarmee te spelen, te deconstrueren en opnieuw gestalte te geven. Het gaat mij ook om onderdelen van dat lichaam, waaronder de elementen waarmee wij ons plegen voort te planten.
  De absurde vormgeving van deze elementen heeft mij altijd al verwonderd, hun bizarre verscheidenheid intrigeert mij, het is fascinerend om ernaar te kijken als beeld, als bijzondere ‘dingen’, verbazingwekkend dat zij staan voor zoveel schaamte en zoveel genot. Ze dagen me als kunstenaar uit tot spelen met vormen, tot deconstructie en transformatie.
  Dat spelen met vormgeving van het lijf houdt mij als kunstenaar bezig en niets anders. Dat is spannend en aangenaam. Het gaat mij niet om ‘naaktheid’ of de beleving ervan. Hoe de maatschappij of individuën daarmee omgaan, hoe zij wordt geïnterpreteerd, be- of veroordeeld, ligt nu eenmaal buiten het bereik van mijn werk als beeldend kunstenaar.
  De meningen over de ‘naaktheid’ van het lichaam zijn historisch zó veranderlijk, vandaag de dag zó verwarrend, zó uiteenlopend, zó ingegeven door politieke en religieuze vooringenomenheid, zó heftig bepaald door macht én angst én benepenheid, vaak zó ontdaan van eigenzinnigheid, moed, humor en onbevangen plezier, dat ik daar in mijn werk als beeldend kunstenaar helemaal niets mee kan. Ze slaan me dood. Daar moet en wil ik me verre van houden.

Sjon Brands, bijgewerkt 5 november 2017

 
   
© Sjon Branðs [vrijdag 1 december 2017 | Fryday, December 1st, 2017]

[home] > [tentoonstellingen/exhibitions] > [Void] > [01]