Sjon Brands
ART|EXP
Sjon Brandsairshipsbirdsreadymades'Groceries'Divertimentiexpositionsinfo  
ART|EXP
 
 
 
 
 
 
 
XRGY

   Logboek academisch onderzoek ‘seksuele energie’ / update № -14-

(2021-2022)

Universiteit van Giersbergen

 

   Ik neem deel aan een wetenschappelijk onderzoek van de UvG, aan de faculteit experimentele psychologie van de universiteit. Dit project onderzoekt het bestaan van ‘seksuele energie’, de hoedanigheid daarvan en de mogelijkheden om deze energie toe te passen. Hieronder een chronologisch verslag van mijn bijdrage (nieuwe bijdragen bovenaan).

ODD R57

     ‘Orgone Detecting Device’ gemonteerd op mijn motor

•  14. Protest uit onverwachte hoek

vrijdag 7 mei 2021 13:35h

Fuck science!

   Het onderzoeksteam kreeg gisterenmorgen een manifest overhandigd van een (anonieme) groep vrouwen, studentes aan de universiteit. Hun bezwaren concentreren zich op de ODD/idG (‘ODD / Gender Identification Unit’), het apparaatje dat in staat is om het ‘interesting object’ te identificeren naar soort: [man] / [woman] / [NOR]. Volgens de groep is deze unit een ‘seksistisch werktuig’ omdat het systematisch onderscheid maakt tussen man en vrouw. Volgens de studenten hoort dit apparaat niet in de moderne wetenschap thuis. Amaai, amaai.

   Het onderzoeksteam beraadt zich op een antwoord en gaat daartoe het manifest doorschuiven naar de nog te vormen commissie ethiek en privacy. Wellicht dat deze met de protesterende studenten in gesprek kan gaan.

   13. Eerste schets prototype 01 SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’)

donderdag 6 mei 2021 12:15h
 

   Blauwdruk eerste schets prototype 01 ‘Sexual Energy Collecting Device’

   De ontwikkeling van de SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’ / prototype 01) staat niet stil. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de verfijning van het ‘threshold filter’, de unit die de niet-overtolige seksuele energie gaat tegenhouden en via de ‘return coils’ naar het oorpronkelijke ‘interesting object’ zal terugsturen. De prints voor de microprocessor van de ‘programmable logic controller’ worden momenteel bij ASML gemaakt en als alles meezit komende week geleverd. De SECD wordt toegerust met de pas binnengekomen ‘orgone-sensors’ die, zoals bekend, de seksuele energie van het ‘interesting object’ op zo’n 20 meter kunnen vastleggen met een nauwkeurigheid van 0,0001 dS² ±5‰. Dit is een geweldige verbetering. De verwachte afmetingen van dit handzame apparaat, onder andere voor achterop de motor, bedragen, afgezien van tussentijdse aanpassingen, ongeveer 60×25×45 cm (l×b×h).

   12. ‘Maschinen- und Apparatebau Vermehr GmbH’

woensdag 5 mei 2021 13:00h

   Deze week hebben we oriënterende gesprekken gevoerd met ‘Maschinen- und Apparatebau Vermehr GmbH’ (MAV) over de mogelijkheden tot samenwerking bij het ontwikkelen van toekomste apparaten. MAV is bekend van de bouw van ingenieuze apparaten, die weinig tot geen maatschappelijk nut hebben, maar wel ongekende perspectieven bieden. Een uitstekende partner dus, lijkt ons. Herr Director Dr.-Ing. A. Vermehr van MAV kon dat van harte beamen.

•  11. Tweede evaluatieronde / reactie bestuur

zaterdag 1 mei 2021 10:00h

   Vanmorgen was de evaluatie van de testresultaten over de maand april 2021. Er zijn deze periode 503 metingen verricht, te weinig om conclusies uit te trekken. De resultaten op het platteland zijn enigszins vervuild door metingen bij dieren. We hebben daarom besloten de meldingen voor niet-mensen [NOR] (= animal or unidentified human being) voorlopig buiten beschouwing te laten. Of dit ook betekent dat we meer in steden en dorpen gaan meten staat nog niet vast. Voorlopig gaan we op de oude voet verder. Wel gaan we de metingen intensiveren, vanaf heden worden er dagelijks 16 motoren voorzien van een ODD type R58 inclusief ODD/idG ingeschakeld.

   De gemiddelde waarde van de gemeten seksuele energie van mensen (mannen en vrouwen) voor de maand april 2021 bedraagt: 0,6125 dS². Dit is een voorlopig meetresultaat, er zijn te weinig data om conclusies aan te verbinden.

   Dit zou mogelijk kunnen betekenen dat individuele drempelwaarde voor het verzamelen van ‘sexuele energie’ (tV/I) in een later stadium veilig op 0,6000 dS² gesteld zou kunnen worden, natuurlijk in afwachting van de adviezen van de nog te vormen commissie ethiek en privacy. Het besluit hiertoe wordt derhalve tot later uitgesteld.

   Hieronder treft u de gemiddelde meetresultaten (A/value) over de maand april 2021 aan:

Orgone Detecting Device / average results April 2021

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-05-21 98 [city] [man] 0,6296 - - -
01-05-21 127 [city] [woman] 0,7044 - - -
01-05-21 16 [city] [NOR] 0,7103 - - -
01-05-21 241 [city] [all] 0,6744      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-05-21 76 [town] [man] 0,6039 - - -
01-05-21 101 [town] [woman] 0,5166 - - -
01-05-21 21 [town] [NOR] 0,6983 - - -
01-05-21 198 [town] [all] 0,5694      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-05-21 52 [rural] [man] 0,6145 - - -
01-05-21 49 [rural] [woman] 0,5492 - - -
01-05-21 96 [rural] [NOR] 0,7305 - - -
01-05-21 197 [rural] [all] 0,6548      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-05-21 98 [city] [man] 0,6296 - - -
01-05-21 76 [town] [man] 0,6039 - - -
01-05-21 52 [rural] [man] 0,6145 - - -
01-05-21 226 [all] [man] 0,6175      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-05-21 127 [city] [woman] 0,7044 - - -
01-05-21 101 [town] [woman] 0,5166 - - -
01-05-21 49 [rural] [woman] 0,5492 - - -
01-05-21 277 [all] [woman] 0,6085      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-05-21 16 [city] [NOR] 0,7103 - - -
01-05-21 21 [town] [NOR] 0,6983 - - -
01-05-21 96 [rural] [NOR] 0,7305 - - -
01-05-21 133 [all] [NOR] 0,7230      

   De universiteit herkent zich geenszins in de kritische kanttekeningen die in dit logboek zijn gemaakt. De UvG benadrukt de onafhankelijkheid van het onderhavige onderzoek en weerspreekt elke vorm van beïnvloeding door het bestuur. Ook onderstreept de universiteit de vrijheid om samenwerkingsverbanden met andere academische instituten aan te gaan en/of de mogelijkheden tot sponsoring van buiten de universiteit te onderzoeken. De financiering van de SECD is een budgettechnische kwestie die de aandacht van het bestuur heeft. Tenslotte stelt de universiteit voor een aparte commissie aan te stellen die zich met vraagstukken rondom ethiek en privacy gaat bezighouden. Aan deze commissie kunnen ook leden van het onderzoeksteam deelnemen. Aldus het bestuur van de universiteit.

   Het onderzoeksteam bedankt het bestuur voor haar reactie.

   10. Levering van de allernieuwste ‘Orgone Sensors’

vrijdag 30 april 2021 14:00h
 

   ‘Orgone sensors’ type Interludium GE4025

   De allernieuwste ‘Orgone-sensors’ uit Australië zijn binnen! Vanmorgen werd een pakketje met twee van deze state of the art sensors afgeleverd. Zij zijn in staat om de seksuele energie van het ‘interesting object’ al op twintig meter afstand te registreren met een tolerantie van 0,0001 dS² ± 5 ‰. Fantastisch, dit is een baanbrekende vooruitgang. De bouw van de SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’ / prototype 01) zou in principe kunnen beginnen.

   9. Lente

maandag 26 april 2021 10:45h

   Het is weer lente. Twee, drie keer per week maak ik een rondje op mijn motor door de prachtige omgeving van Giersbergen. Samen met mijn hondje Herman. Bij het Ooievaarsnest, een desolaat natuurgebied bij Nieuwkerk, ontmoet ik een motorrijder. Een grote beetje woest uitziende man op een dikke motor. We raken aan de praat, over motoren natuurlijk. Hij ontdekt de ODD voorop mijn motor en vraagt: “Wat is dat voor een vreemd ding?” Ik zeg: “Een ‘Orgone Detecting Device’.” “Wat?” “Een apparaatje om seksuele energie te ontdekken.” “Uh?” Hij denkt even na en vraagt: “Toch niet van mij, hè?” Ik loop naar mijn motor en lees de TomTom uit: “Nee hoor, u bent geen ‘interesting object’!” “Uh?” Einde gesprek.

•  8. Samenwerking met de ‘University of Beemsterzwaagh’

zaterdag 24 april 2021 17:30h

   Ondanks alle bezwaren van de UvG wordt dit onderzoek met belangstelling gevolgd vanuit de academische wereld, zo ook vanuit de Universiteit van Beemsterzwaagh (U°B). Dr. Marlène van Zoutburg van deze universiteit ziet wel mogelijkheden tot samenwerking. Mevrouw van Zoutburg is bekend van haar medewerking aan het roemruchte onderzoek van prof. dr. M. Van Zandbergen en zijn mobiele laboratorium (‘LovLab’) tussen 2005 en 2008. De resultaten van dat onderzoek ontregelden destijds de gang van zaken in Beemsterzwaagh doordat een groot deel van de studenten en docenten verliefd raakten. De landelijke kranten stonden er vol van. Prof. Van Zandbergen werd geschorst maar zette zijn onderzoek op een geheime locatie voort. Sindsdien is er maar weinig van hem vernomen.

   De belangstelling van deze universiteit komt als geroepen gezien de aarzelingen van het bestuur van de UvG. Wellicht kan samenwerking met de U°B hen over de streep helpen. Op de eerstvolgende evaluatie van het lopende onderzoek (eind april) ga ik samen met een lid van het onderzoeksteam de mogelijkheden tot samenwerking met de Universiteit van Beemsterzwaagh inbrengen.

   7. Voortgang van het onderzoek / beïnvloeding en budget

donderdag 22 april 2021 16:00h

   De UvG vindt dat ik vooruitloop op de resultaten van het onderzoek. Ze zijn niet gecharmeerd van dit logboek en vinden dat ik ermee op moet houden. Nooit van openbaarheid en transparantie gehoord?

   Dan kan ik u ook wel vertellen dat dezelfde universiteit al herhaaldelijk geprobeerd heeft het onderzoek te beïnvloeden. Bij de tussentijdse evaluatie eind maart werd al voorgesteld om de term ‘seksuele energie’ te vervangen door ‘ee’ als afkorting van ‘erotic energy’. Ambtelijke preutsheid die tot nietszeggendheid leidt.

   Ook stelt de universiteit zich nogal dwingend op in de hele discussie rondom ethiek en privacybescherming. Het lijkt er sterk op dat men zich meer druk maakt om het imago van de instelling dan om de inhoud van deze vraagstukken. Een aantal leden van het onderzoeksteam voelt zich behoorlijk onder druk gezet.

   Tenslotte staat de productie van een prototype SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’) momenteel stil omdat het budget daarvoor nog niet is goedgekeurd. Ook dat is verontrustend. Een verzoek om ook sponsoring mogelijk te maken is evenmin beantwoord. Zonder de benodigde financiën loopt de voortgang van het onderzoek gevaar.

   Vooruitlopend op een mogelijke verwijdering tussen de universiteit en het onderzoeksteam ga ik op zoek naar andere partners die dit veelbelovende project willen ondersteunen. Ook tref ik voorbereidingen om eventueel zelf een SECD in mijn laboratorium te bouwen. Ik beschik daartoe over voldoende middelen en kennis. Bovendien is mij van verschillende zijden de nodige medewerking toegezegd.

   Ik wacht nog de evaluatie van eind april af voor ik eventuele stappen in deze richting ga ondernemen. Ik sta open voor alle vormen van samenwerking, mits die leiden tot een voortvarende aanpak van dit prachtige project!

•  6. Voorbeeld meetresultaten automatische invoer

vrijdag 16 april 2021 10:15h

   Hieronder een paar meetresultaten van afgelopen ochtenden. De rubrieken ‘refernce’ ([city] / [town] / [rural]) en ‘I/object’ ([man] / [woman] / [NOR]) zijn door het apparaat zelf ingevuld.

date hour north latitude east longitude reference I/object I/value
16-04-21 10:05 51.56727162937663 5.081901123516484 [city] [woman] 0,7490 dS²
16-04-21 10:11 51.56647134301095 5.088724663144450 [city] [man] 0,4803 dS²
16-04-21 10:17 51.56262977236915 5.087093880088710 [city] [woman] 0,6591 dS²
16-04-21 10:24 51.56317668244766 5.080227425117172 [city] [woman] 0,6967 dS²
16-04-21 10:25 51.56317668244766 5.080227425117172 [city] [NOR] 0,7355 dS²
16-04-21 10:39 51.56377694203527 5.074605515109226 [city] [man] 0,6329 dS²
16-04-21 10:53 51.56607119454568 5.069691708270219 [city] [woman] 0,6833 dS²
16-04-21 10:55 51.56607119454568 5.069691708270219 [city] [woman] 0,6904 dS²
16-04-21 10:59 51.56607119454568 5.069691708270219 [city] [woman] 0,7021 dS²
16-04-21 11:26 51.56851204540508 5.074047615642788 [city] [man] 0,6068 dS²

date hour north latitude east longitude reference I/object I/value
15-04-21 09:55 51.54677507472417 5.174700900973405 [town] [man] 0,6203 dS²
15-04-21 10:01 51.54669717838484 5.177528090810179 [town] [man] 0,5933 dS²
15-04-21 10:08 51.54500912807540 5.180854030043117 [town] [woman] 0,3961 dS²
15-04-21 10:12 51.54544282286811 5.183487959338879 [town] [man] 0,6190 dS²
15-04-21 10:17 51.54511588410023 5.184882708049468 [town] [NOR] 0,7015 dS²
15-04-21 10:24 51.54358791461278 5.185746379347607 [town] [woman] 0,4067 dS²
15-04-21 10:31 51.54243022670258 5.184775419674292 [town] [woman] 0,4622 dS²
15-04-21 10:37 51.54110902527788 5.183750815820234 [town] [man] 0,6621 dS²
15-04-21 10:45 51.54110902527788 5.183750815820234 [town] [man] 0,5713 dS²
15-04-21 11:51 51.54268378620892 5.182023473186352 [town] [woman] 0,5003 dS²

date hour north latitude east longitude reference I/object I/value
14-04-21 10:21 51.55110498327521 5.205593984735777 [rural] [woman] 0,5132 dS²
14-04-21 10:31 51.54847542035276 5.222403802231986 [rural] [NOR] 0,4803 dS²
14-04-21 10:37 51.54847542035276 5.222403802231986 [rural] [man] 0,6448 dS²
14-04-21 10:42 51.54883706263670 5.230084271029211 [rural] [man] 0,5832 dS²
14-04-21 10:49 51.55437362332496 5.244687799784170 [rural] [NOR] 0,6948 dS²
14-04-21 10:55 51.55437362332496 5.244687799784170 [rural] [man] 0,5277 dS²
14-04-21 11:09 51.55437362332496 5.244687799784170 [rural] [woman] 0,4955 dS²
14-04-21 11:29 51.55009672317450 5.248190824455067 [rural] [NOR] 0,7255 dS²
14-04-21 11:35 51.54906663010706 5.251919810243032 [rural] [NOR] 0,7030 dS²
14-04-21 11:49 51.54593404970963 5.251843945916457 [rural] [man] 0,6430 dS²

    In de vijfde regel van de eerste tabel staat [NOR], dit was een hond, een ruwharige teckel, die de vrouw van regel vier bij zich had. Een vriendelijk dier, zo te zien was het beest tamelijk opgewonden.

    Ook in de tweede en vooral de derde tabel (dorp en platteland) heeft de ODD/idG een paar keer [NOR] genoteerd. Volgens mij waren dit weer wroetende varkens, gezien ook de hoge dS²-waarde. Wat mij ook opvalt is dat deze dS²-waarden voor vrouwen in de stad gemiddeld hoger liggen dan het door mij onderzochte dorp en platteland. Dit is natuurlijk nog te vroeg om daar conclusies uit te trekken, maar gelukkig woon ik in een stad.

•  5. Upgrade ‘Orgone Detecting Device’ / ‘Gender Identification Unit’

zaterdag 10 april 2021 11:20h
 

De toegevoegde 'Gender Identification Unit' gemonteerd op mijn motor

   Deze week heeft onze ODD een upgrade ontvangen tot type R58. Er is een ODD/idG (‘ODD / Gender Identification Unit’) aan toegevoegd. Een klein apparaatje dat in staat is om het ‘interesting object’ te identificeren naar soort: [man] / [woman] / [NOR] (= animal or unidentified human being). In verband met eenduidigheid in de locatieclassificatie wordt vanaf heden ‘reference’ door de ODD aan de hand van de geregistreerde coördinaten zelf ingevuld. We hoeven dus niets meer in te voeren. Dit gaat een stuk sneller.

•  4. Voorbeeld meetresultaten

zaterdag 3 april 2021 10:15h

   Vanaf afgelopen donderdag zijn we met zes motoren onderweg, uitgerust met een aangepaste ODD/R57. We gaan ons voorlopig beperken tot de steden en dorpen in de omgeving. De komende periode gaan we zo veel mogelijk data verzamelen. Het is leuk werk. Hieronder ziet u weer een voorbeeld van mijn meetresultaten.

date hour north latitude east longitude reference I/object I/value
01-04-21 11:03 51.56556433476744 5.065679123646228 city man 0,6967 dS²
01-04-21 11:27 51.55265084353586 5.064992478149073 city woman 0,4284 dS²
01-04-21 11:34 51.55569278109274 5.071858933120611 city man 0,6207 dS²
01-04-21 11:46 51.55478555784671 5.088166763678013 city woman 0,6931 dS²
01-04-21 12:01 51.55478555784671 5.088166763678013 city woman 0,5488 dS²
01-04-21 12:14 51.55756053668094 5.077523758472130 city woman 0,7143 dS²
01-04-21 12:22 51.56429309328678 5.077663735022148 city man 0,4866 dS²
01-04-21 12:29 51.56645617683907 5.077373352912911 city woman 0,6874 dS²
01-04-21 12:33 51.56645617683907 5.077373352912911 city x 0,7041 dS²
01-04-21 12:37 51.56645617683907 5.077373352912911 city man 0,5360 dS²

•  3. Eerste evaluatie / ethiek en privacy

zaterdag 27 maart 2021 15:00h

   Na de evaluatie van de meetresultaten van de afgelopen weken wordt de ODD (Orgone Detecting Device / type R57) op mijn motor opnieuw geprogrammeerd. De drempelwaarde voor de peilingen van de ‘seksuele energie’ (tV/D) wordt met 28% verlaagd tot > 0,3600 dS². Bovendien worden de meldingen van het apparaat waar het dieren betreft genegeerd (dS²/A=0). Dat wordt mogelijk een later onderzoeksdomein. Dit betekent wellicht dat ik me meer tot steden en dorpen zal moeten gaan beperken, daar bevinden zich meer mensen. Mijn invoeractiviteiten in de TomTom worden afgebakend tot ‘reference’ (‘city’ / ‘village’ / ‘country’) en ‘interesting object’ (‘man’ / ‘woman’ / ‘x’). De meetresultaten worden vanaf heden via een directe internetverbinding naar het onderzoeksteam doorgestuurd.

   Het onderzoeksteam is reeds ver gevorderd met het ontwikkelen van een SECD (Sexual Energy Collecting Device), dat ‘seksuele energie’ moet gaan verzamelen. Technisch gezien lijken veel hindernissen overwonnen, een testversie van het apparaat is operationeel, maar men is er nog niet helemaal uit. Er moet nog een individuele drempelwaarde (tV/I) worden vastgesteld waarboven (overtollige) ‘seksuele energie’ bij ‘interesting objects’ kan worden verzameld.

   Belangrijker nog, er zijn bezwaren geopperd vanuit individuele leden van het onderzoeksteam en de UvG. Die betreffen ethiek en privacybescherming. Dat zijn lastige vraagstukken en er woeden heftige debatten. Ik hoop dat men daar niet in verzandt en gewoon doorgaat met de ingeslagen weg. Die lijkt mij hartstikke interessant.

•  2. Voorbeeld eerste meetresultaten

zaterdag 20 maart 2021 14:20h
date hour north latitude east longitude reference I/object I/value
03-03-21 14:14 51.62358901472008 4.998622759439478 country pig 0,6138 dS²
03-03-21 14:24 51.63298994271766 4.989414882017368 country pig 0,5098 dS²
03-03-21 14:34 51.65037101466053 4.988927749920955 country cow 0,6307 dS²
03-03-21 14:58 51.66805927309757 5.041691960123335 village man 0,6624 dS²
03-03-21 15:12 51.67974115618443 5.088677701453184 village woman 0,6494 dS²
03-03-21 15:21 51.69423861307981 5.091492515671422 village woman 0,6702 dS²
03-03-21 15:35 51.68837754603194 5.159625449685226 country pig 0,5049 dS²
03-03-21 15:49 51.66044876334585 5.155367141333733 forest rabbit 0,7296 dS²
03-03-21 16:02 51.65776673409137 5.218679540938243 country pig 0,6925 dS²
03-03-21 16:22 51.62288905787321 5.237736660328352 country pig 0,5705 dS²

•  1. ‘Orgone Detecting Device’ / ‘interesting objects’

zaterdag 13 maart 2021 14:00h

   Voorop mijn motor (Royal Enfield Classic 500) is een klein apparaat bevestigd, een ODD (Orgone Detecting Device / type R57), dat ‘seksuele energie’ registreert. Ik rijd vaak door het Brabantse landschap en wanneer er een meting met een waarde > 0,5000 dS² (tV/D) wordt gepeild zendt het apparaat een signaal door naar mijn TomTom. Die markeert het betreffende doelwit met coördinaten als ‘interesting object’ onder de rubriek ‘nuttige plaatsen’. Ik voer daarop de soort locatie en de aard van het geregistreerde onderzoeksdoel in, bijvoorbeeld: 'man', 'cow' of 'rabbit'. Later op de dag stuur ik digitaal de resultaten van mijn werkzaamheden door aan het onderzoeksteam.

   Het is mij opgevallen dat de meldingen van de afgelopen weken vaak wroetende varkens betreffen en in veel mindere mate mensen. Het is echter niet aan mij om daar conclusies aan te verbinden.

   Niettemin vind ik het erg belangrijk om aan dit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen en ik hoop nog veel ‘interesting objects’ te kunnen vastleggen.

 

     ‘Orgone Detecting Device’ gemonteerd op mijn motor

   Onderzoek ‘seksuele energie’

donderdag 1 maart 2021 12:00h

Universiteit van Giersbergen

 

   Dit jaar neem ik deel aan een wetenschappelijk onderzoek van de UvG, aan de faculteit experimentele psychologie van de universiteit. Dit project onderzoekt het bestaan van ‘seksuele energie’, de hoedanigheid daarvan en eventueel de mogelijkheden om deze energie toe te passen. Hierboven een chronologisch verslag van mijn bijdrage.

 

© Sjon Branðs, 2021

Noten:
¹=theoretische waarde
²=kwadraat
³=onder voorbehoud
⁴=binnen de Singel
⁵=nog kwantatief vast te leggen

   

   

   

   

 
 
   
[home]
 > [divertimenti] > [xrgy]
 
© Sjon Branðs [vrijdag 7 mei 2021 | Friday, May 7th, 2021]
© Sjon Branðs