Sjon Brands
Divertimenti
Sjon Brandsairshipsbirdsreadymades'Groceries'Divertimentiexpositionsinfo  
Retour à Zoutelande
foto
home/movie
introductie/introduction
foto's/photos EEF
foto's/photos home
fiche technique
Retour à Zoutelande
 
 
 
 
Retour à Zoutelande
grondplan
grondplan (schematisch) / floor plan (schematic)

   Praktische informatie

   De (staande) mobile ‘Retour à Zoutelande’ is zo’n vijf meter hoog en heeft een maximale diameter van zo’n acht meter. Het hart van de mobile (de plaats in het centrum waar zich de meeste objecten bevinden) is zo’n 2,40 meter in doorsnede, in de vrije ruimte daaromheen (zo’n 2,80 meter breed aan alle zijden) bewegen een aantal vliegende objecten. Het minimale speelvlak is zo’n acht meter in doorsnede, droog, vlak en horizontaal.

   Practical information

   The (standing) mobile 'Retour à Zoutelande' is about five meters high and has a maximum diameter of about eight meters. The heart of the mobile (the place in the center where most objects are located) is about 2.40 meters in diameter, in the free space around it (about 2.80 meters wide on all sides) a number of flying objects move. The minimum playing surface is about eight meters in diameter, dry, flat and horizontal.

   Plaatsing buiten

   De installatie ‘Retour à Zoutelande’ komt buiten, zeker in de natuur, goed tot zijn recht, vooral wanneer er enige wind staat. In de film op de openingspagina staat de windmobile zelfstandig op gras bij een gemiddelde windsnelheid tussen de 3 en 4 Beaufort.

   Placement outside

   The installation 'Retour à Zoutelande' comes into its own outdoors, especially in nature, certainly when there is some wind. In the film on the opening page, the windmobile stands independently on grass at an average wind speed between 3 and 4 Beaufort.

   Plaatsing binnen

   De installatie ‘Retour à Zoutelande’ (maximale doorsnede ø 8m / hoogte 5m) kan binnen worden geplaatst mits de beschikbare ruimte dit toelaat. Het is aan te bevelen een of twee ruisarme ventilatoren te plaatsen om de beweging van de windmobile te stimuleren.
 

   Indoor placement

   The installation 'Retour à Zoutelande' (mobile diameter ø 8m / height 5m) can be placed indoors if the available space allows this. It is recommended to install one or two low-noise fans to stimulate the movement of the windmobile.
 

zijaanzicht
zijaanzicht (schematisch) / side view (schematic)
 
  [home] > [divertimenti] > [retourazoutelande] > [fichetechnique]

© Sjon Branðs [woensdag 1 maart 2023 | Wednesday, March 1st, 2023]