Sjon Brands
Divertimenti
Sjon Brandsairshipsbirdsreadymades'Groceries'Divertimentiexpositionsinfo  
Retour à Zoutelande
foto
home/movie
introductie/introduction
foto's/photos EEF
foto's/photos home
fiche technique
Retour à Zoutelande
 
 
 
 
Retour à Zoutelande
windmobile ‘Retour à Zoutelande’, ‘Eindeloos Eiland Festival’ (EEF), Noord-Beveland 2022
introductie

   ‘Retour à Zoutelande’ is een eerbetoon aan misschien wel de gelukkigste periode in mijn leven, mijn onbezorgde kindertijd op het zuiderstrand van Zoutelande. Mijn ouders hadden een drukke zaak in centrum Tilburg en helaas minder tijd voor hun kinderen. In de zomer werd ik gedropt bij de familie Geschiere in Zoutelande, die mij geregeld hele dagen op het strand parkeerden. Daar mocht ik spelen, eindeloos spelen. Spelen met water en zand, schelpen en steentjes, stukjes hout, touw en wier. Dan vol verwachting uitzien tot de zee alles weer mee zou nemen. En je gewoon weer opnieuw mocht beginnen.

   'Retour à Zoutelande' is a tribute to perhaps the happiest period in my life, my carefree childhood on the southern beach of Zoutelande. My parents had a busy business in the center of Tilburg and unfortunately less time for their children. In the summer I was dropped off at the Geschiere family in Zoutelande, who regularly parked me on the beach for whole days. There I was allowed to play, play endlessly. Playing with water and sand, shells and stones, pieces of wood, rope and weed. Then looking forward with anticipation until the sea would take everything away again. And you could just start all over again.

   De spelende mens

   Historicus Johan Huizinga stelde in zijn magistrale werk ‘Homo Ludens’ spelen als noodzakelijke voorwaarde voor beschaving, cultuur en kunst. Hij benoemde spelen als fundament ván onze cultuur, als een ode aan vrijheid, alleen in vrijheid kan spel zich ontplooien en cultuur zich ontwikkelen. Spelen vereist, volgens Huizinga, concentratie, doelgerichte aandacht en vrijheid van beslommeringen. Onze hedendaagse samenleving met zijn massamedia verwart en versnippert daarentegen denken en activiteit, is niet meer in staat voor zichzelf een grote vorm of een leidend ideaal te vinden. Voor mij is spelen een ‘conditio sine qua non’ voor uitproberen, onderzoeken, ontdekken, oorspronkelijkheid, èn vooral plezier!

   The playing man

   Historian Johan Huizinga stated in his masterwork ‘Homo Ludens’ playing as a necessary condition for civilization, culture and art. He named playing as the foundation of our culture, as an ode to freedom, only in freedom can play unfold and culture develop. According to Huizinga, play requires concentration, focused attention and freedom from worries. Our contemporary society with its mass media, on the other hand, confuses and fragments thought and activity, is no longer able to find for itself a great form or a guiding ideal. For me, playing is a ‘condition sine qua non’ for trying out, exploring, discovering, originality, and above all fun!

   Windmobile

   De mobile ‘Retour à Zoutelande’ is een staande installatie waaraan talloze door de wind voortbewogen objecten hangen. Objecten als gewone voorwerpen uit het dagelijkse leven, van strandspeelgoed tot afwasborsteltjes, maar ook abstracte geometrische vormen. De beweging van de mobile is door haar afhankelijkheid van de wind vrij onvoorspelbaar en boeiend om te volgen, afwisselend van een dynamisch kijkspel tot een rustgevend tafereel.

   Windmobile

   The mobile 'Retour à Zoutelande' is a standing installation on which numerous objects hang moved by the wind. Objects as ordinary objects from everyday life, from beach toys to washing-up brushes, but also abstract geometric shapes. Due to its dependence on the wind, the movement of the mobile is quite unpredictable and fascinating to follow, alternating from a dynamic viewing game to a calming scene.

   Joan Miró

   Mijn werk als kunstenaar is gekenmerkt door het assembleren en bewerken van (onderdelen van) alledaagse voorwerpen. Dat is ook nu te zien. Bij dit werk ben ik tevens geïnspireerd door het uiterst speelse werk van Joan Miró (’Constellations’).

   Joan Miró

   My work as an artist is characterized by assembling and processing (parts of) everyday objects. That can also be seen now. In this work I was also inspired by the extremely playful work of Joan Miró ('Constellations').

‘Retour à Zoutelande’

‘Retour à Zoutelande’

‘Retour à Zoutelande’ ‘Retour à Zoutelande’

   Praktisch

   De afmetingen van ‘Retour à Zoutelande’ treft u aan op de ‘fiche technique’. De mobile kan overal op een vlakke ondergrond staan mits de ruimte dat toelaat (ø 8m doorsnede / 5m hoog). Ook buiten wanneer het weer dat toelaat. Uit veiligheidsoverwegingen zal bij zware regen en windstoten de mobile (tijdelijk) moeten worden neergehaald. Bij totale windstilte kan eventueel een externe ventilator als aanjager dienen.

   Practical

   The dimensions of 'Retour à Zoutelande' can be found on the 'fiche technique'. The mobile can be placed anywhere on a flat surface if space permits (ø 8m diameter / 5m high). Also outside when the weather conditions allow it. For safety reasons, the mobile will have to be (temporarily) taken down in case of heavy rain and gusts of wind. An external fan can serve as a blower if there is no wind.

 
 
  [home] > [divertimenti] > [retourazoutelande] > [00]

© Sjon Branðs [woensdag 1 maart 2023 | Wednesday, March 1st, 2023]