Sjon Brandsairshipsbirdsreadymades'Groceries'Divertimentiexpositionsinfo  
Odd Birds on the Move
  ‘Vreemde|Vogels|Onderweg’ is een uitbundige tentoonstelling gevleugelde luchtschepen. Vijf gevederde luchtpaleizen, weelderige droomvogels bezaaid met buitenissige bouwwerkjes en vreemde vogelmensjes. Vijf groteske kathedralen van een op hol geslagen fantasie. Oftewel een mensheid vertolkt in kleine verhaaltjes en humor. Het zijn speelse constructies opgebouwd uit een vindingrijk hergebruik van gebruiksvoorwerpen en wegwerpmaterialen, een zwevend rijk van veren, theezeefjes, lampen, flessen, schakelaars, tandwielen, borsteltjes, melkkannetjes, gordijnringen, bougies, schedeltjes, enzovoort. Bergen metaal, hout, glas, steen, porselein, duizenden labeltjes en tienduizenden veren zijn allengs omgetoverd tot een vrolijk landschap dada-droomwerelden in 3D. (Tilburg, 8 t/m 31 mei 2015) [Film/movie: Philippe van der Loo, muziek/music: Joost Janssens]

  ‘Odd|Birds|on|the|Move’ is an exuberant exhibition winged airships. Five feathered sky palaces, lush dream birds littered with eccentric follies and odd little bird people. Five grotesque cathedrals of a runaway fantasy. Or a humanity expressed in little stories and humor. They are playful constructions built from a resourceful reuse of utensils and disposable materials, a floating realm of feathers, tea strainers, lamps, bottles, switches, gears, brushes, milk jugs, curtain rings, spark plugs, skulls, and more. Mountains metal, wood, glass, stone, porcelain, thousands of labels and tens of thousands feathers are gradually transformed into a cheerful landscape Dada dream worlds in 3D. (Tilburg, May 8 to 31, 2015)
 
© Sjon Branðs [woensdag 1 maart 2023 | Wednesday, March 1st, 2023]


[home] > [tentoonstellingen/exhibitions] > [Odd|Birds|on|the|Move] > [00]