Sjon Brands
exhibitions / tentoonstellingen
Sjon Brandsairshipsbirdsreadymades'Groceries'Divertimentiexpositionsinfo  
LovLab
 
XRGY
uvg
Logbook XRGY Research Center
 
LovLab
affiche/poster
 
 
 
 
LovLab
tentoonstelling/exhibition ‘LOVLAB’   ‘Metropolitan Museum | Tilburg’   16 september - 31 december 2022
   ‘Sekuele energie’    ‘Sexual energy’
   “Everything in the world is about sex except sex. Sex is about power!” volgens Oscar Wilde. “En dus,” concludeert Maurice Van Zandbergen, “als we de mensheid van genoeg ‘seksuele energie’ voorzien geven we haar ook de macht in handen. Dan is het snel afgelopen met armoede, honger en oorlogen die de wereld teisteren!” Oftewel de redding van onze planeet door een overijverige professor en zijn gedreven assistente. Het fameuze ‘XRGY Research Center’ aan de ‘Universiteit van Giersbergen’ in het kort.    “Everything in the world is about sex except sex. Sex is about power!” according to Oscar Wilde. “And so,” concludes Maurice Van Zandbergen, “if we provide humanity with enough ‘sexual energy’, we also give it power. Then it will soon be over with poverty, hunger and wars that ravage the world!” In other words, the rescue of our planet by an overzealous professor and his passionate assistant. The famous ‘XRGY Research Center’ at the ‘University of Giersbergen’ in brief.
   Tentoonstelling    Exhibition
   Deze tentoonstelling toont u zijn instrumentarium om ‘seksuele energie’ te verzamelen, op te slaan en over de aarde te verspreiden. Vanzelfsprekend kunt u tijdens de opening ook wat energie doneren of - wat waarschijnlijker is - gratis een dosis ‘seksuele energie’ laten inbrengen. U helpt er de mensheid mee!    This exhibition shows you his tools for collecting, storing and distributing 'sexual energy' across the earth. Of course you can also donate some energy during the opening or - more likely - have a dose of 'sexual energy' infused for free. You are helping humanity!
   Opening    Opening
   De feestelijke opening is op vrijdagavond 16 september 2022 om 20:00h, Stedekestraat 15 te Tilburg. Welkom!    The festive opening is on Friday evening September 16, 2022 at 20:00h, Stedekestraat 15 in Tilburg. Welcome!
MMT
‘Metropolitan Museum | Tilburg’
uvg
Logboek ‘XRGY Research Center’ aan de ‘Universiteit van Giersbergen’
ngc
‘Nieuw Giersbergens Courant’ 17 september 2022
ngc
‘Nieuw Giersbergens Courant’ 1 september 2022
ngc
‘New Giersbergen International’ September 1st, 2022

 

 

 
 
  [home] > [tentoonstellingen/exhibitions] > [LovLab] > [00]

© Sjon Branðs [woensdag 1 maart 2023 | Wednesday, March 1st, 2023]