Sjon Brands
ART|EXP
Sjon Brandsairshipsbirdsreadymades'Groceries'Divertimentiexpositionsinfo  
ART|EXP
xrgy
update № -82-
update № -81-
update № -80-
update № -79-
update № -78-
update № -77-
update № -76-
update № -75-
update № -74-
update № -73-
update № -72-
update № -71-
update № -70-
update № -69-
update № -68-
update № -67-
update № -66-
update № -65-
update № -64-
update № -63-
update № -62-
update № -61-
update № -60-
update № -59-
update № -58-
update № -57-
update № -56-
update № -55-
update № -54-
update № -53-
update № -52-
update № -51-
update № -50-
update № -49-
update № -48-
update № -47-
update № -46-
update № -45-
update № -44-
update № -43-
update № -42-
update № -41-
update № -40-
update № -39-
update № -38-
update № -37-
update № -36-
update № -35-
update № -34-
update № -33-
update № -32-
update № -31-
update № -30-
update № -29-
update № -28-
update № -27-
update № -26-
update № -25-
update № -24-
update № -23-
update № -22-
update № -21-
update № -20-
update № -19-
update № -18-
update № -17-
update № -16-
update № -15-
update № -14-
update № -13-
update № -12-
update № -11-
update № -10-
update № -9-
update № -8-
update № -7-
update № -6-
update № -5-
update № -4-
update № -3-
update № -2-
update № -1-
XRGY Research Center

   Logboek academisch onderzoek ‘seksuele energie’

update № -82-

Universiteit van Giersbergen

maandag 22 november 2021

   Ik neem deel aan een wetenschappelijk onderzoek van het ‘XRGY Research Center’ aan de UvG. Dit project onderzoekt ‘seksuele energie’, het bestaan, de hoedanigheid ervan en mogelijke toepassingen. Hieronder een chronologisch verslag (nieuwe bijdragen bovenaan).

   Korte samenvatting tot nu: Het ‘XRGY Research Center’ doet onderzoek naar de verspreiding van ‘seksuele energie’ in Nederland. Dit onder-zoek is in volle gang. Het team richt zich ook op het verzamelen van ‘seksuele energie’ voor onderzoek. Grote hoeveelheden ‘seksuele energie’ zijn vergaard en opgeslagen. Kwalitatieve research volgde via onderzoeken naar aantrekkingskracht, een spectrografische analyse, naar geuren en ‘seksuele energie’, naar de relatie tussen temperatuur en deze energie en tot slot naar genderidentiteiten en ‘seksuele energie’. De eerste experimenten met instrumenten om ‘seksuele energie’ over te brengen zijn gaande, zie onze ‘Cupido’!

   De ‘Universiteit van Giersbergen’ werkt geregeld samen met de ‘University of Beemsterzwaag’, het instituut waar begin deze eeuw het spraakmakende ‘LovLab’ van professor van Zandbergen ontaarde. Deze verguisde wetenschapper opereert sindsdien in zijn geheime ‘Universal Orgone Laboratory’, waar hij tegenwoordig ‘erotische massa’ uit naaktslakken probeert te produceren om onze wereld te redden. Tenslotte spelen in dit verslag de ‘Commissie Ethiek en Privacy’ van de UvG, de ‘Nieuw Giersbergense Courant’ en de protesterende studenten ‘Fuck sience! We’re no object!’ een rol. En niet te vergeten al onze enthousiaste vrijwilligers en donoren van ‘seksuele energie’.

   Voor alle persoonlijke vragen over ons onderzoek en andere erotische mysteries kunt u terecht op de Facebook-pagina ‘Olga weet raad’.
Op deze site vindt u daarvan een selectie. Dank aan onze bevlogen academische adviseurs Jerome d’Odeurs en Maarten Sjouwert.

•  82. Onderzoek I: ‘sexual attractive pull’ / ‘erotische massa’ (IV)

zaterdag 20 november 2021 13:00h
   Naar aanleiding van het commentaar van dr. Marlène van Zoutburg van de ‘University of Beemsterzwaagh’⁷² op ons onderzoek naar ‘sexual attractive pull'⁵⁶ gaan we hier in op het door ons gehanteerde begrip ‘erotische massa’.
 
   Wat is de ‘erotische massa’ (M₀) van een ‘interesting object’? Wij definiëren haar als: “De ‘erotische massa’ van een individu is het gezamenlijke gewicht van alle organen van dat individu die direct ten dienste aan seksualiteit staan.” Dit betreft dus hoofzakelijk het gewicht van de geslachtsorganen van het onderzochte ‘interesting object’
     Stand van zaken kwalitatief onderzoek:

    I Sexual attractive pull⁷², uitbreiding onderzoek
 
    II Spectrografische analyse⁴⁴, uitgesteld  

    III Geuren en seksuele energie⁷⁵, heroriëntatie  

    IV Temperatuur en seksuele energie⁶⁶, verkenningen 

    V Genderidentiteiten (‘BID’-pilot)⁷⁰, gestart

   We gaan uit van het algemeen aanvaard gemiddeld soortelijk gewicht van de mens, variërend van ±1,04 tot ±1,08 kg/dm³ na uitademing bij 20⁰ C, grofweg ±1,06 kg/dm³. Voor een proefpersoon van 70kg betekent dit dat zijn/haar (gemiddeld) volume ongeveer 70/1,06 = 66 dm³ = 66 liter is. Hieruit volgt dat wanneer we het verschil in volume van een persoon mét en dezelfde persoon zónder deze voor seksualiteit noodzakelijke geslachtsorganen zouden kunnen vaststellen, we dan het gewicht van die geslachtsorganen, ergo onze ‘erotische massa’, zouden kunnen berekenen.

   Hoe zijn we te werk gegaan? Natuurlijk konden we de ‘voor seksualiteit noodzakelijke geslachtsorganen’ niet zomaar van onze ‘interesting objects’ verwijderen. Dat spreekt vanzelf, onze proefpersonen zouden dat mogelijk niet accepteren. Ook de ‘Commissie Ethiek en Privacy’¹⁵ van de universiteit zou ons hoogstwaarschijnlijk op de vingers gaan tikken. Om dit soort problemen te voorkomen hebben we gebruik gemaakt van op lasertechniek gebaseerde ‘3D-scanning’, digitale weegschalen en ook van massale overloopvaten om het volume van onze proefpersonen te meten.
 
   In deze fase van dit onderzoek naar ‘erotische massa’ zijn we begonnen met mannen. Van iedere man wisten we vooraf de ‘seksuele energie’ (dŜ²) en het gewicht (m₁) (kg). Zijn volume konden we vaststellen door hem helemaal onder te dompelen in een overloopvat gevuld met water (20⁰C). Van het water dat daarbij in het opvangvat liep waren we in staat het volume c.q. het gewicht vast te stellen via een daaronder geplaatste digitale weegschaal (soortelijke massa water bij 1 atm. en 20⁰C = 0,998 kg/dm³). En daarmee ook de soortelijke massa van onze proefpersoon.
 
   Vervolgens hebben we ons ‘interesting object’ gescand en digitaal zijn (externe) geslachtsorganen verwijderd. Van dit computermodel hebben we het volume en het gewicht berekend. Het verschil in massa tussen de ondergedompelde man en de digitaal bewerkte versie leverde ons de ‘erotische massa‘ (M₁) van het onderhavige ‘interesting object’ op.
 
   In de volgende fase, bij vrouwen, werd het ingewikkeld, hun ‘voor seksualiteit nood-zakelijke geslachtsorganen’ bevinden gedeeltelijk intern. Bovendien zaten we ook met de vraag in hoeverre we borsten moesten meewegen. Uiteindelijk hebben we een aantal correctiefactoren moeten invoeren. Maar daarover graag een volgende keer.
 

 

   Bij wijze van voorbeeld hebben we de bovenstaande tabel bijgevoegd van de eerste proefpersonen. Koppen: ond.vol=onderdompelings-volume, soort.gew.=soortelijk gewicht, dig.vol.=digitaal bewerkt volume, dig.gew.=digitaal berekend gewicht, er.mass=erotische massa.

  naar boven 

   81. Onderzoek V: Genderidentiteiten / ‘BID!’-pilot: ‘Robin’ (III)

woensdag 17 november 2021 11:55h

   Onze nieuwe ‘state of the art’ supercomputer is in aanbouw! ‘Robin’⁷⁰ heet het apparaat, het is een ‘Self-learning Double-qbit Quantum Mainframe’. Het gaat de data van ‘Charly’⁷⁶ verwerken en wordt ingezet om algoritmes te ontwerpen om nog verscholen genderidentiteiten aan het licht te brengen. We verwachten er hartstikke veel van!

 

‘BID!’-pilot, schets ‘Robin’ (‘Self-learning Double-qbit Quantum Mainframe’)

   Terwijl ‘Robin’ wordt gebouwd gaan we op zoek naar geschikte kwantumfoutverbeteringsalgoritmes en zullen we onze koelinstallaties moeten upgraden om de extreem lage temperatuur te garanderen waarbij dit systeem kan functioneren (<100 millikelvin of <-273,05 graden Celsius). De capaciteit van onze koelinstallaties is waarschijnlijk de bottleneck, zij moeten immers ook de groeiende hoeveelheid opgeslagen ‘seksuele energie’ fris zien te houden.

  naar boven 

   80. Presentatie ‘Cupido’ (IV)

maandag 15 november 2021 19:05h

   Met gepaste trots presenteren wij onze ‘Cupido’⁶⁹, het prototype x-buster (‘Subsone Sexual Energy Transmitter’). Het instrument is uitgebreid getest, verfijnd en nauwkeurig afgeregeld. Het instrument is ontworpen om ‘seksuele energie’ over te brengen naar ‘interested objects’. Dat blijkt te werken. Het apparaat is een voorloper van de later te bouwen grote mobiele ‘xrgy-busters’, die de ‘Summer of Love’ in 2022 van energie moeten gaan voorzien.

 

   

 

‘Cupido’, het prototype ‘seksuele energie’-buster

  naar boven 

   79. ‘Fuck science, we’re no object!’ (VI)

vrijdag 12 november 2021 20:20h

  

’Nieuw Giersbergense Courant’, vrijdag 12 november 2021

    Dachten we eindelijk van ‘al dat gedoe’ af te zijn, al die protesten aan onze voordeur, maar nee hoor, de ‘Nieuw Giersbergense Courant’ heeft weer iemand gevonden die weer ergens tegen is. Nu niet vanwege gendervraagstukken, maar om ons onderzoek naar geuren en ‘seksuele energie’⁷⁵. Een onderzoek dat nog in de kinderschoenen staat en waar we zelf ook de nodige vragen bij hebben. Het wordt er niet eenvoudiger op om nog wetenschap te bedrijven.
  naar boven 
•  78. ‘Cupido’, de x-buster werkt! (III) woensdag 10 november 2021 11:05h

   Natuurlijk, van meet af aan was de horizon van dit hele project ook het verspreiden van ‘seksuele energie’. Niet alleen het ontdekken ervan, het verzamelen en onderzoeken. Uiteindelijk hoopten we met het massaal verspreiden van deze energie het voortbestaan van de mensheid te garanderen en de kwaliteit van het leven op aarde te verbeteren. We beginnen zicht te krijgen op het voorkomen van ‘seksuele energie’ in Nederland en hebben onder-tussen een forse voorraad opgebouwd. De kwalitatieve onderzoeken naar deze energie lopen en we verwachten dat die komend voorjaar voldoende uitsluitsel kunnen geven over verantwoord verspreiden van ‘seksuele energie’.
 
   Daarop vooruitlopend experimenteerde een van onze medewerkers, dhr. Brands, voorzichtig met instrumenten die deze ‘seksuele energie’ zou kunnen overdragen op ‘interested objects’. Thuis in zijn tuinlaboratorium bouwde hij daartoe apparaatjes, die echter geen van allen in het gewenste effect resulteerden. Niemand werd opgewonden.

   Doorbraak!

   Tot een week geleden. Totdat hij opeens ‘Cupido’⁶⁹, een prototype x-buster, aan de praat kreeg. Een doorbraak! Onze onderzoeker was totaal overdonderd, verrukt over dit onverwachte resultaat en in zijn enthousiasme richtte hij het instrument op de eerste de beste bezorger aan de deur, een meisje van de DHL, dat een jurkje voor zijn huis-genoot kwam brengen. Bam! Knal, meteen raak. Dat was niet de bedoeling, eigenlijk hadden we eerst onze onder-zoeken nog moeten afronden, maar ja, u weet wel, soms haalt de werkelijkheid je gewoon in, ook ons.
 
   En het werkte! Eureka, het werkte echt! En meteen! Het meisje van DHL vloog enthousiast een grauwe veertiger in een scootmobiel op weg naar de voedselbank om zijn nek. Wat een hartstortelijke ontmoeting (ontmoeten=niet meer moeten / wat hebben we toch een prachtige taal) hier op straat! Op klaarlichte dag! In Tilburg nota bene! De arme man wist niet meer waar hij het had. Onze onderzoeker ook niet. Wat een wonder! Hij was in alle staten, ook al wist hij natuurlijk dat hier vast gedonder van zou komen. Dat voel je aankomen. Het maakte niet uit, hij ging door.

 

   Niettemin, het apparaat zat nog provisorisch in elkaar. Alles was voorlopig gemonteerd en niets was zorgvuldig gekalibreerd. De flux was nogal wispelturig. “Kleinigheidje”, dacht dhr. Brands, “voordat we het weten zijn we op weg naar een beter leven, dit gaat de wereld echt veranderen!” Maar nu, de nodige testen later, kunnen we met een gerust hart vaststellen dat die dag een beslissend moment in ons onderzoek is geweest. Een doorbraak. We kunnen verder!

 

Sjon aan het experimenteren met ‘Cupido’, het prototype ‘seksuele energie’-buster

  naar boven 

   77. De ‘Sexual Activity Classification’ van Bloopers-Knol

vrijdag 5 november 2021 09:10h

   Herhaaldelijk is ons gevraagd naar de ‘Sexual Activity Classification’ van Bloopers-Knol⁶⁶. Rechts treft u de tabel aan als resultaat van dit enigszins omstreden onderzoek naar de verhouding tussen ‘seksuele energie’ en (de daaruit voortvloeiende) ‘seksuele activiteit’. Bloopers-Knol plaatste zo’n 500 waarnemers op een stoeltje in evenzovele slaapkamers van een aselecte groep onderzoeksobjecten. Gewapend met meetapparatuur voor ‘seksuele energie’¹ en een notitieblok tekenden de waarnemers, overwegend 's avonds en ’s nachts, nauwkeurig de ‘seksuele activiteit’ van de doelgroep op. Haar vier jaar durende geldverslindende onderzoek toonde uiteindelijk een niet mis te verstane correlatie aan tussen ‘seksuele energie’ en ‘seksuele activteit’. “Quod erat demonstrandum”, volgens mevrouw Antje Bloopers-Knol dan.

SA-classification by Bloopers-Knol:
11. 0,0-0,1 dŜ² none/hostility
12. 0,1-0,2 dŜ² minimal/aversion
13. 0,2-0,3 dŜ² low/rejection
14. 0,3-0,4 dŜ² indifference
15. 0,4-0,5 dŜ² limited interest
16. 0,5-0,6 dŜ² average
17. 0,6-0,7 dŜ² enthousiasm
18. 0,7-0,8 dŜ² excitement
19. 0,8-0,9 dŜ² pre-climax
10. 0,9-1,0 dŜ² orgasm

   Toch was dit onderzoek van meet af aan omstreden, niet alleen vanwege de representativiteit, maar vooral vanwege de kritiek op de invloed die de in de slaapkamer aanwezige waarnemer zou kunnen hebben op de ‘seksuele activiteit’ van de onderzochte proefpersonen. Niet ieder paartje zal hun tegenwoordigheid als stimulerend ervaren hebben. Sic.
  naar boven 

   76. Onderzoek V: Genderidentiteiten / ‘BID!’-pilot: ‘Charly’ (II)

woensdag 3 november 2021 10:35h
   De breedte van dit onderzoeksterrein (seksuele geaard-heden / genderidentiteiten⁷⁰), het feit dat deze materie constant aan verandering onderhevig is, plus de beladen discussies hierover in de samenleving hebben ons doen besluiten de ‘BID!’-pilot voorzichtig aan te pakken.
 
   Daarin spelen ook technische complicaties bij de voor-genomen ‘Broadband Identification Devices’ een rol, net als de geraamde kosten. Bijvoorbeeld de bij ‘Interludium’¹⁰ (Horny Point, Australia) bestelde ‘nanosensors’ bedragen 150.000 AUD per sensor, ex transport en invoerrechten.
     Stand van zaken kwalitatief onderzoek:

    I Sexual attractive pull⁷², peer review
 
    II Spectrografische analyse⁴⁴, uitgesteld

    III Geuren en seksuele energie⁷⁵, heroriëntatie
 
    IV Temperatuur en seksuele energie⁶⁶, verkenningen
 
    V Genderidentiteiten (‘BID’-pilot)⁷⁰, gestart

   Het ‘XRGY Research Center’ heeft uiteindelijk opdracht gegeven tot de bouw van twee instrumenten, ‘Charly’ en ‘Robin’. ‘Charly’, vernoemd naar de eenzame studente op het Binnenhof⁶⁷, is een ‘Hypersensitive Nanogender Exploring Facility’, ontworpen om alle bestaande genderidentiteiten te ontdekken. ‘Robin’ wordt een ‘Self-learning Double-qbit Quantum Mainframe’ die alle data die ‘Charly’ produceert gaat verwerken en waar mogelijk algoritmes gaat ontwikkelen om nog niet ontloken genderidentiteiten op te sporen. We kunnen er niet vroeg genoeg bij zijn.

 

‘BID!’-pilot, schets ‘Charly’ (‘Hypersensitive Nanogender Exploring Facility’)

   ‘Charly’ en ‘Robin’ worden gebouwd door onze technische buitendienst⁶⁴ in samenwerking met het ‘MindGap’, het ‘high-tech and creativity center’ aan de ‘KU Leuven’ en daarna uitvoerig getest in onze laboratoria in Giersbergen.

  naar boven 

   75. Kwalitatief onderzoek III: geuren en ‘seksuele energie’ (III)

dinsdag 2 november 2021 13:15h

    Op ons onderzoek naar ‘geuren en seksuele energie'⁶⁰ hebben we een overweldigende hoeveelheid reacties binnen-gekregen. Via collega’s in het veld, onze vaste adviseurs en via de talloze emails aan ons adres werden we gewezen op de willekeurigheid en onvolledigheid van onze lijst onderzochte geuren. Er werden honderden suggesties gedaan voor geuren die verband met ‘seksuele energie’ zouden kunnen houden. In onze huidige opzet van het onderzoek zou dit betekenen dat we een kleine duizend honden zouden moeten gaan africhten. Dat lijkt ons in de praktijk ondoenlijk.

   Er resten ons grofweg twee mogelijkheden om verder te gaan. Òf we beperken de lijst tot essentiële geuren òf we gaan voor een totaal andere onderzoeksopzet. De eerste optie werpt het volgende probleem op: hoe bepaal je welke geuren van belang zijn? Moet je daarvoor niet eerst alle mogelijke geuren onderzoeken? Dit lijkt wel een probleem dat zichzelf in de staart bijt. We zijn er nog niet uit. De tweede optie is evenmin duidelijk. Ook hier wreekt zich dat we over weinig vergelijkend onderzoek kunnen beschikken. Niettemin we gaan door, dit onderzoek is véél te belangrijk.

  naar boven 

•  74. Achtste evaluatie resultaten oktober 2021 (VIII)

maandag 1 november 2021 10:45h
XRGY AVERAGE RESULTS OCTOBER 2021

120 Portable Sexual Energy Collecting Devices

 

   Het onderzoek naar ‘seksuele energie’ in Nederland loopt door, in oktober 2021 telden wij ruim 33.000 metingen. De resultaten zijn vergelijkbaar met vorige maand⁶². Zie ook daar voor de verklaring van de gebruikte afkortingen.

  naar boven 

   73. Van Zandbergens’s ‘erotische massa’ (III)

zaterdag 30 oktober 2021 21:30h

   Professor Maurice Van Zandbergen is nog steeds bezig om de productie van ‘erotische massa’ op industriële schaal op te zetten. Zijn experiment om deze massa uit naaktslakken te vervaardigen⁶¹ verloopt allerminst voorspoedig. De levering van deze essentiële grondstof hapert voortdurend sinds het ‘Naaktslakkenbevrijdingsfront’ ⁶⁸ de ‘Naakt-slakkenkwekerij Annie Steen’⁶³ bezet houdt. Bovendien zijn niet alle naaktslakken van de juiste soort (‘arion rufus’)⁴⁶ en is de lading naaktslakken soms vervuild met ongerechtigheden. Van Zandbergen is de wanhoop nabij.

   

 

eindfase in de poductielijn voor het vervaardigen van ‘erotische massa’: de drietaps-destillatie

   Tot overmaat van ramp blijkt Van Zandbergen’s schatting van de hoeveelheid naaktslakken om ‘erotic mass’ te produceren⁶¹ (~700 naaktslakken/gram) nauwelijks op te gaan. In de praktijk van zijn laboratorium zijn ~40.000 naaktslakken nodig voor 1 gram ‘erotische massa’. Vooral in de drietraps-destillatie aan het eind van zijn productielijn gaat veel verloren, mogelijk door de hoge temperatuur die dit proces vereist. Van Zandbergen zint op een oplossing, mogelijk destilleren onder hoge druk. Ook zijn geliefde Annie Steen⁶³ belooft beterschap, wat naaktslakken betreft.
  naar boven 

   72. Kwalitatief onderzoek I: ‘sexual attractive pull’ (III)

donderdag 28 oktober 2021 10:40h

    Dr. Marlène van Zoutburg van de ‘University of Beemsterzwaagh’³³ heeft ons onderzoek naar ‘sexual attractive pull'⁵⁶ doorgelicht. Naast alle waardering voor onze resultaten, met name de ontdekking van ‘seksuele polariteit’⁵⁶, constateerde ze ook een aantal onzorgvuldigheden. Die betreffen onder andere de proefopstellingen [D], [E] en [F], maar vooral onze onduidelijkheid omtrent de door ons gehanteerde ‘erotische massa’ (M₁,M₂) van de onderzochte ‘interesting objects’. Volgens haar is nergens aangegeven hoe deze ‘erotische massa’ is gedefiniëerd en evenmin hoe deze massa wordt gemeten. En dat terwijl zij ten grondslag ligt aan onze berekeningen en uiteindelijk resultaten.

   We zijn dr. van Zoutburg dankbaar voor haar collegiale kritiek. In onze verslaggeving van het betreffende onderzoek is de definiëring van het begrip ‘erotische massa’ niet uitgewerkt en zijn de door ons gehanteerde meetmethoden en resultaten abusievelijk niet opgenomen. We hopen deze onvolkomenheden op korte termijn te kunnen herstellen.

  naar boven 

   71. ‘Tournesol’ geplaatst in Twisk (III)

dinsdag 26 oktober 2021 15:25h

   De eerste ‘Tournesol’ (‘Satellite Dish Sexual Energy Transceiver’ SD|SET, type 2)⁵⁹ is geplaatst in het rustieke dorp Twisk-Opperdoes. Vanaf heden kunnen we de ‘seksuele energie’ van de 1105 inwoners nauwlettend volgen op de schermen in ons laboratorium in Giersbergen. De plaatselijke geestelijkheid heeft ons alle medewerking toegezegd.

 

de ‘Tournesol’ in Twisk

   Binnenkort gaan we over tot het plaatsen van installaties in Amsterdam (Westermarkt), Tilburg (Varkensmarkt) en Giersbergen (Grote Markt), mits de aangevraagde vergunningen van de betreffende gemeentes op tijd binnen zijn.
  naar boven 

•  70. Kwalitatief onderzoek V: Genderidentiteiten (‘BID!’ I)

vrijdag 22 oktober 2021 10:20h

   De ‘Universiteit van Giersbergen’ en het ‘XRGY Research Center’ staan midden in de samenleving. Wij hebben onze ogen en oren open, ook voor kritische geluiden. Van vak-genoten, lezers van ons logboek, reacties op ‘Olga weet raad’ en de demonstrerende studenten van ‘Fuck science, we’re no object’ op de stoep van onze universiteit⁵⁸.
 
   Herhaaldelijk zijn we gewezen op de sekse-basis van ons onderzoek (man-vrouw), herhaaldelijk is ons indringend verzocht meer aandacht aan genderdiversiteit te besteden. Vanzelfsprekend geven we hier graag gehoor aan.

     Stand van zaken kwalitatief onderzoek:
 
    I Sexual attractive pull⁵⁶, onderzoek gaande
 
    II Spectrografische analyse⁴⁴, uitgesteld
 
    III Geuren en seksuele energie⁶⁰, in ontwikkeling
 
    IV Temperatuur en seksuele energie⁶⁶, verkenningen
 
    V Genderidentiteiten (‘BID’-pilot)⁷⁰, gestart

   Professor Blok en mevr. dr. De Wind zijn het gesprek aangegaan met ‘Charlie’, de demonstrerende vrouw op het Binnenhof⁶⁷ en uit het interview in de ‘Nieuw Giersbergense Courant’ van 21 september 2021⁵⁸. Bij deze ontmoeting waren onze genderdeskundigen dr. Marlène en dr. Margot Bleys de Perponcher Sedlnitzky⁶⁴ aanwezig. Het was een zeer aangenaam gesprek waarin beide partijen volop gelegenheid kregen hun standpunt toe te lichten. Afgesproken is dat ons onderzoek zich naast criteria als ‘sekse’ en ‘seksuele polariteit’⁵⁶ ook op gender gerelateerde invalshoeken zal gaan richten. Dr. Marlène en dr. Margot Bleys de Perponcher Sedlnitzky nemen hierin het voortouw, ondersteund door de technische buitendienst, ir. Oluwafunmilayo Adébáyộ, dr. Sòng Zhāoyáng en ir. Ljoedmila Vladimirovna Iljinitsjna⁶⁴. Naar verwachting gaan zij aan de slag om op korte termijn nieuwe ‘zelflerende’ classificatie-apparaten (‘BID!’) te ontwerpen ter vervanging van de eerdere ‘Gender Identification Unit’ en ‘Human Differentation Instrument’⁴⁷ (U⁰B).

   
gendersymbolen  eerste schetsen pilot ‘Broadband Identification Devices’ (‘BID!’)

   De instrumenten, de ‘Broadband Identification Devices’ (‘BID!’), worden ‘zelflerend’ uitgevoerd, hetgeen volgens de dames Bleys de Perponcher Sedlnitzky nodig is om de gestaag uitbreidende categorie ‘gender’ te kunnen volgen. Het hele spectrum aan erotische voorkeuren / seksuele geaardheden / genderidentiteiten is nauwelijks bij te houden zonder gesofisticeerde ‘artificial intelligence’. Was men jaren geleden nog tevreden met de categorieën hetero, gay, lesbisch, biseksueel en transgender, heden voldoet een indeling in 26 geaardheden en identiteiten al niet meer. De Facebook-gebruikers in de Verenigde Staten kunnen kiezen uit 58 ‘genderopties’. Sommige Engelstalige websites spreken van meer dan 300 gendersoorten, van ‘agenders’ tot ‘pangenders’, inclusief parafilieën als maso-, necro-, pedo-, sado- en zoöfilie. Ga er maar aan staan. Volgens de zussen Bleys zijn we vermoedelijk niet ver meer verwijderd van een “samenleving waarin iedereen zich zijn eigen ‘genderidentiteit’ gaat aanmeten, misschien zelfs wel ‘genderidentiteiten’, bijvoorbeeld om de zoveel tijd een andere.” Ook dat kan. Het team is op alles voorbereid.
 
   Deze ingewikkelde en steeds veranderende materie maakt het onze onderzoekers en de technische buitendienst⁶⁴ niet gemakkelijk. Voor de complexe programmatuur is de hulp van ASML ingeroepen, er wordt een nieuwe double-qbit kwantumcomputer aangeschaft, het zoeken is nog naar hypergevoelige nanosensors die alle minuscule variëteiten in individuele beleving kunnen detecteren. Zelfs de geringste afwijking is van belang. Tenslotte moet ieder element in de matrix (>1800) nog van kwantitatieve data worden voorzien, zelfs al gaat het over een waarde van zes cijfers achter de komma. Bovendien staat de relevantie van het uiteindelijke onderzoeksresultaat alles behalve bij voorbaat vast.

  naar boven 

   69. Blauwdruk ‘Cupido’, prototype x-buster (II)

dinsdag 19 oktober 2021 18:15h

 

blauwdruk ‘Cupido’, prototype x-busterr

   De blauwdrukken voor ‘Cupido’, het prototype x-buster (‘Subsone Sexual Energy Transmitter’ SXT)⁵⁴ zijn klaar. Het instrument kan gebouwd worden, alle onderdelen zijn besteld. ‘ASML’ levert de prints, ‘Reinaert & ses Filles dans les Vapes SA’ de drukvaten en ‘Maschinen- und Apparatebau Vermehr GmbH’ de fijnmechanische onderdelen. Door het uitvallen van de technische dienst⁵⁰ vinden eindmontage en eerste testen plaats in het provisorische tuinlaboratorium van onze medewerker Brands⁵⁰. We wachten met spanning af! We zijn bijzonder benieuwd of het apparaat ook werkt.

  naar boven 

   68. Productie ‘erotische massa’ ligt stil (II)

vrijdag 15 oktober 2021 11:15h

 

 

   
   Het ‘Naaktslakkenbevrijdingsfront’ heeft vannacht de naaktslakkenkwekerij van onze voormalige koffiejufrouw Annie⁶³ bezet. Enige tienduizenden naaktslakken zijn vrijgelaten en teisteren nu de omgeving van het bedrijf.  De hele streek wordt kaal gevreten, toeristen blijven weg. De productie van ‘erotische massa’ in Van Zandbergen’s laboratorium ligt stil door het ontbreken van deze vitale grondstof⁶¹. De toekomst van ons land staat op het spel.
  naar boven 

   67. ‘Fuck science, we’re no object!’ (V)

woensdag 13 oktober 2021 20:05h

 

 

studentenprotest ‘Fuck science, we’re no object!’ in Den Haag

   De protesten van de studenten ‘Fuck science, we’re no object!’⁵⁸ zijn landelijk gegaan, al worden de groepen wel steeds kleiner. Het mag niet baten, vanmiddag stond een eenzame studente aan het Binnenhof recht voor de camera’s van het NOS-journaal. “Nu zijn de rapen gaar,” fulmineerde een geïrriteerde drs. Voorburg. “Nou, dit is echt moedig,” riposteerde dr. De Wind, “zij heeft duidelijk wat te zeggen!” Professor Blok: “Wij leggen nu ons werk neer en gaan éérst in gesprek. Want wij hebben ook wat te zeggen, ons werk is uiteindelijk in het belang van héél de mensheid!”
  naar boven 

•  66. Kwalitatief onderzoek IV: temperatuur en ‘seksuele energie’ (I)

maandag 11 oktober 2021 13:25h

   Stand van zaken kwalitatief onderzoek:

    I Sexual attractive pull⁵⁶, onderzoek gaande.

    II Spectrografische analyse⁴⁴, uitgesteld.

    III Geuren en seksuele energie⁶⁰, in ontwikkeling.

 

    IV Temperatuur en seksuele energie

   Een van onze actieve externe adviseurs maakte het onderzoeksteam erop attent dat het onlangs verschenen ‘IPCC-rapport’ van het klimaatpanel van de ‘Verenigde Naties’ van belang kon zijn voor onze research naar  ‘seksuele energie’. Volgens dit rapport is het overduidelijk dat het klimaat wordt opgewarmd door de mens, in het gunstigste geval met 2°C, maximaal met 5°C.

   Haar vraag was: “Wat betekent dit voor het onderzoek van het ‘XRGY Research Center’ en is het niet raadzaam om een onderzoek naar de relatie tussen temperatuur en ‘seksuele energie’ op te starten?” Natuurlijk hebben we haar suggestie van harte omarmd en een pilot opgezet, een eerste voorzichtige verkenning naar de verhouding tussen ‘seksuele energie’ en temperatuur.

   Onze technische dienst heeft een ‘klimaatkamer’ gebouwd, waarin we de temperatuur stapsgewijs kunnen regelen. We hebben 72 vrouwelijke en 72 mannelijke vrijwilligers uitgenodigd en zijn aan de slag gegaan. De eerste gemiddelde resultaten treft u hieronder aan.

 

klimaatkamer onderzoek naar temperatuur en ‘seksuele energie’

   We hebben ons meetbereik beperkt tot het gangbare gebied tussen -10°C en 48°C en tussen 0,50dŜ² en 0,80dŜ². Volgens de bekende ‘sexual activity classification’ van Bloopers-Knol het domein waar ‘seksuele energie’ door-gaans tot dito activiteit leidt. Deze classificatie is enigszins omstreden, maar op dit ogenblik beschikken we niet over een betere indeling.

   We hebben 144 vrijwilligers één voor één in de klimaatkamer geplaatst bij een temperatuur van 20°C. Vervolgens lieten we de deze langzaam dalen tot -10°C om daarna op te voeren tot 48°C. Tenslotte keerden we terug naar de aanvangstemperatuur. Over het gehele traject (ongeveer 45 minuten) deden we constant metingen naar ‘sexuele energie’.

SA-classification by Bloopers-Knol:
11. 0,0-0,1 dŜ² none/hostility
12. 0,1-0,2 dŜ² minimal/aversion
13. 0,2-0,3 dŜ² low/rejection
14. 0,3-0,4 dŜ² indifference
15. 0,4-0,5 dŜ² limited interest
16. 0,5-0,6 dŜ² average
17. 0,6-0,7 dŜ² enthousiasm
18. 0,7-0,8 dŜ² excitement
19. 0,8-0,9 dŜ² pre-climax
10. 0,9-1,0 dŜ² orgasm

 

proefopstelling ‘sexual attractive pull’ in Charleroi

   Hierboven ziet u de gemiddelde resultaten voor mannen (groene lijn) en vrouwen (rode lijn). De verschillen zijn ons bekend, ze komen ook voor in onze metingen naar ‘seksuele energie’ in Nederland⁶². Overigens geldt hier enige voorzichtigheid, dit pilotproject is niet meer dan een steekproef, die niet noodzakelijk representatief hoeft te zijn.

 

proefopstelling ‘sexual attractive pull’ in Charleroi

   Wanneer we de gemiddelde resultaten voor alle deelnemers (gele lijn) nemen, dan valt ons het volgende op. De 2°C stijging volgens het ‘IPCC-rapport’ betekent weliswaar enige winst in het gebied van de lage temperaturen tussen -2°C en 0°C (groene driehoek), maar dat wordt ruimschoots tenietgedaan door het verlies in de regio van de hogere temperaturen tussen 41°C en 43°C (rode driehoek). Dit verlies is ongeveer 3 maal zo groot. Heel voorzichtig durven we te beweren dat het waarschijnlijk is dat de opwarming van de aarde onze ‘seksuele energie’ geen goed zal doen.

 

proefopstelling ‘sexual attractive pull’ in Charleroi

   Nog meer voorzichtigheid is geboden omdat het hier om gemiddelden van een (beperkte) onderzoeksgroep gaat. Individuen kunnen daar aanzienlijk van afwijken, zie bovenstaande kromme van Herman H, vrijwillger 2357. Herman loopt warm tot zo'n 20°C en daarna lijkt hij in te storten. Wij denken dat zijn (omgevings-)temperatuur daarin een belangrijke rol zou kunnen spelen, mogelijk meer dan andere factoren die vaker worden aangehaald, zoals zijn gemoedsrust, zijn partner, goede gesprekken, kaarsjes, sfeermuziek of wat er die avond op de televisie is geweest.

  naar boven 

   65. Model ‘Tournesol’ afgeleverd (II)

zaterdag 9 oktober 2021 16:30h

   Een werkend model van de ‘Tournesol’ (‘Satellite Dish Sexual Energy Transceiver’ SD|SET|℠)⁵⁹ is deze morgen door de MAV (‘Maschinen- und Apparatebau Vermehr GmbH’) afgeleverd. Komende weken gaan we proeven doen met het instrument op plaatsen waar veel mensen samenkomen, bijvoorbeeld op festivals, in stadions en discotheken.

 

experimenteel model ‘Tournesol’ (SD|SET|℠)

  naar boven 

   64. Nieuwe medewerkers

donderdag 7 oktober 2021 11:35h

    We maken even gebruik van de gelegenheid om de uitbreiding van ons team voor te stellen, noodzakelijk door de omvangrijke werkzaamheden van de afgelopen maanden. Bovendien sloeg ‘Covid-19’ toe bij de technische dienst⁵⁰ en werden we geconfronteerd met het onverwachte vertrek van onze koffiejuffouw Annie⁶³. Zij werd vervangen door Daan Bonckhorst, de technische dienst is aangevuld met drs. D. Dijkgraaf en ir. Maartje van Zolder. Daarnaast hebben we een technische buitendienst met internationale experts opgezet, bestaande uit ir. Oluwafunmilayo Adébáyộ, dr. Sòng Zhāoyáng en ir. Ljoedmila Vladimirovna Iljinitsjna. We heten deze nieuwe medewerkers van harte welkom.

 
ir. Oluwafunmilayo Adébáyộ dr. Sòng Zhāoyáng ir. Ljoedmila Vladimirovna Iljinitsjna drs. D. Dijkgraaf ir. Maartje van Zolder Daan Bonckhorst
technische buitendienst technische dienst huishoudelijke dienst

   Tot slot hebben de aanhoudende activiteiten van de protestgroep ‘Fuck sciense, we’re no object!’⁵⁸ ons al vaker aan het denken gezet. Hun protesten tegen het gebruik van de ‘Gender Identification Unit’ als zogenaamd ‘seksistisch werktuig’ raken volgens de ‘Commissie Ethiek en Privacy’¹⁵ een gevoelig onderwerp in onze samenleving. Hoewel dit instrument al eerder werd vervangen werd door het ‘Human Differentation Instrument’⁴⁷ van de ‘University of Beemsterzwaag’ blijven wij ons afvragen of wij ons onderzoek niet moeten uitbreiden. Derhalve hebben we samen met de ‘University of Beemsterzwaag’ twee toonaangevende deskundigen aangezocht, die zich met deze sekse- en gendermaterie gaan bezighouden, te weten jkvr. dr. Marlène en jkvr. dr. Margot Bleys de Perponcher Sedlnitzky.

  naar boven 

   63. ‘Naaktslakkenkwekerij Annie Steen’

woensdag 6 oktober 2021 14:15h

 

 

   
   Juffrouw Annie heeft vanmorgen haar baan opgezegd. Helaas, wij gaan haar koffie missen. Ze begint een eigen bedrijf: ‘Naaktslakkenkwekerij Annie Steen’. Ze gaat naaktslakken kweken voor Van Zandbergen’s laboratorium als grondstof voor zijn productie van ‘erotische massa’⁶¹. Haar streven is om vijfduizend naaktslakken per dag af te leveren. Het onderzoeksteam wenst haar succes.

   Onze vrijwilliger Daan neemt haar plaats in. Wij moeten er nog aan wennen, vooral aan de koffie.

  naar boven 

•  62. Zevende evaluatie resultaten september 2021 (VII)

vrijdag 1 oktober 2021 12:15h
XRGY AVERAGE RESULTS SEPTEMBER 2021

120 Portable Sexual Energy Collecting Devices

[city]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-10-21 9204 [city] [man] 0,67366 0,60000 0,07366  677,97584 0,07348  676.33753
01-10-21 9828 [city] [woman] 0,72854 0,60000 0,12854 1263,33043 0,12835 1261,38449
01-10-21 19032 [city] [all] 0,70200 0,60000 0,10200 1941,30628 0,10181 1937,72202

[town]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-10-21 6907 [town] [man] 0,65026 0,60000 0,05026  347,17345 0,04923  340.00398
01-10-21 7294 [town] [woman] 0,71073 0,60000 0,11073  807,69380 0,10220  745,41762
01-10-21 14201 [town] [all] 0,68132 0,60000 0,08132 1154,86724 0,07643 1085.42161

[man]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-10-21 9204 [city] [man] 0,67366 0,60000 0,07366  677,97584 0,07348  676.33753
01-10-21 6907 [town] [man] 0,65026 0,60000 0,05026  347,17345 0,04923  340.00398
01-10-21 16111 [all] [man] 0,66363 0,60000 0,06363 1025,14929 0,06308 1016,34151

[woman]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-10-21 9828 [city] [woman] 0,72854 0,60000 0,12854 1263,33043 0,12835 1261,38449
01-10-21 7294 [town] [woman] 0,71073 0,60000 0,11073  807,69380 0,10220  745,41762
01-10-21 17122 [all] [woman] 0,72096 0,60000 0,12096 2071,02423 0,11721 2006.80211

[all]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-10-21 33233 [all] [all] 0,69317 0,60000 0,09317 3096.17352 0,09097 3023,14363

   Het onderzoek naar ‘seksuele energie’ in Nederland zet zich voort, er zijn momenteel 120 ‘Portable Sexual Energy Collecting Devices’³⁷ in gebruik. In september 2021 telden wij ruim 33.000 metingen. De gemiddelde waarde van ‘seksuele energie’ per individu (0,7 dŜ²) is vergelijkbaar met vorige maand⁴⁹, al trekken de verschillen ([city]/[town] en [man]/[woman]) iets naar elkaar toe. De regionale verdeling van de metingen is mogelijk wat evenwichtiger.

   Ter duiding: A/value = gemeten gemiddelde ‘seksuele energie’ per individu, AC/th¹ = theoretisch gemiddeld verzamelde ‘seksuele energie’ per individu, ΣC/th¹ = theoretisch verzamelde ‘seksuele energie’ per groep, AC (dŜ²) = daadwerkelijk gemiddeld verzamelde ‘seksuele energie’ per individu, ΣC (dŜ²) = daadwerkelijk verzamelde ‘seksuele energie’ per groep. De verschillen tussen theoretisch en daadwerkelijk verzamelde energie per groep zijn < 3%.

  naar boven 

   61. Van Zandbergens’s productie van ‘erotische massa’ (I)

dinsdag 28 september 2021 22:40h

   Het was drs. Voorburg al eerder opgevallen. Elke keer dat juffrouw Annie, onze koffiejuf, terugkwam van haar grote liefde, professor Maurice Van Zandbergen³⁶, zat zij onder de schaafwonden, geraffineerd verdoken onder pleisters. “Nou, dan weet je het wel, niet pluis”, vond Voorburg, “volgens mij schraapt Van Zandbergen ‘erotische massa’ van onze juffrouw Annie af! Zogenaamd voor onderzoek!” Wij waren gechoqueerd, dat kan toch niet waar zijn? Nee toch?

   

   De werkelijkheid blijkt minder dramatisch. Van Zandbergen is op industriële schaal bezig met het extruderen van naaktslakken⁵⁵ om ‘erotische massa’ te produceren. Hij volgt ons onderzoek naar ‘seksuele energie’ en blijkbaar zijn de resultaten van onze spectraalanalyse opgevallen⁴⁴. Dat betekent dat hij juffrouw Annie helemaal niet nodig heeft voor het vervaardigen van ‘erotische massa’. Die schaafwonden zullen wel een andere oorzaak hebben. Ja toch?

 

fase in de poductielijn voor het vervaardigen van ‘erotische massa’: machines voor het kneden van naaktslakkenbeslag

   Hieronder ziet u Van Zandbergen’s productieschema voor het vervaardigen van ‘erotische massa’ uit naaktslakken, gist en alcohol. Voor 1 gram ‘erotic mass’ zijn ~ 600 tot 700 naaktslakken nodig. Dat valt dus wel mee, als Van Zandbergen’s stelling⁴⁸ klopt dat één gram ‘erotische massa’ (₥e) voldoende is voor ~ 90 biljard eenheden ‘seksuele energie’ (dŜ²). De professor is druk bezig met het bouwen van zijn productielijn. Wij wachten gespannen af.

 

schema productieproces van naaktslakken tot ‘erotische massa’ in het ‘Universal Orgone Laboratory’.

  naar boven 

•  60. Kwalitatief onderzoek III: geuren en ‘seksuele energie’ (II)

vrijdag 24 september 2021 14:15h

   Stand van zaken kwalitatief onderzoek:

    I Sexual attractive pull⁵⁶, onderzoek gaande

    II Spectrografische analyse⁴⁴, uitgesteld

    IV Temperatuur en seksuele energie, in voorbereiding

 

    III Geuren en seksuele energie (II)

   Naar aanleiding van de adviezen van dr. De Wind om de relatie tussen geur en ‘seksuele energie’ te analyseren⁵³ hebben we een pilot opgezet om uit te proberen hoe we haar aanbevelingen in de praktijk konden omzetten. Op basis van een lijst van 84 voordehandliggende geuren hebben we evenzoveel honden, jonge Jack Russell’s, op deze geuren getraind. Ieder dier kon uiteindelijk één specifieke geur herkennen. We konden beginnen.

 

    Bij het onderzoek hebben we deze 84 honden telkens op één van de 24 vrijwilligers losgelaten en genoteerd welk dier bij deze vrijwilliger bleef zitten. Al doende konden we het geurspectrum van iedere vrijwilliger vaststellen. Vooraf wisten we de sekse en de ‘xrgy-factor’ (Z{100×dŜ²}) van onze proefpersonen. We hadden goede hoop wat bijzonders te ontdekken, maar de resultaten vielen nogal tegen, eerlijk gezegd was het een ratjetoe. Behoudens een paar erg voor de hand liggende correlaties (zie tabel hieronder) stonden we eigenlijk compleet met lege handen. Jammer.

nummer proefpersoon 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
m/v/x
xrgy-factor (Z{100×dŜ²}) 66 72 64 69 68 74 61 70 62 55 71 69 67 75 59 72 69 61 73 59 72 68 59 70
01 aardbeien   x       x         x     x   x x   x         x
02 aas                   x                            
03 amandelen               x     x                   x      
04 ambergis     x x     x   x           x x       x x x    
05 asperges   x                   x   x   x     x         x
06 babyluiers x         x     x       x                      
07 basilicum       x                                        
08 bejaardenhuis                   x         x         x     x  
09 benzine     x                                          
10 bijenwas   x       x   x     x x       x     x          
11 bokken x   x x     x   x           x         x x x x  
12 braaksel                   x     x                   x  
13 brood       x         x               x   x          
14 castoreum   x       x   x     x         x     x x x x   x
15 chloor     x                   x             x     x  
16 chloroform                                                
17 citroen x   x     x         x     x     x x x   x     x
18 cocaïne           x           x                     x  
19 dettol x                 x     x   x     x   x     x  
20 diesel             x                             x    
21 ether                         x   x     x   x x   x  
22 eucalyptus             x   x                              
23 frambozen   x       x         x           x x x         x
24 geiten         x x       x x x x       x x x       x x
25 gemaaid gras   x                                       x    
26 ginkgo x   x x     x x             x x       x x x    
27 hasj                 x     x                     x  
28 hemelboom       x                     x         x x      
29 hooi           x         x     x                    
30 hout     x   x     x     x             x   x        
31 jezuïetenklooster     x                       x         x        
32 kaneel                 x               x       x x    
33 kattenpis   x   x   x       x     x   x   x           x  
34 kelderlucht x     x       x   x                   x     x  
35 knoflook     x                           x x     x      
36 koeienstal   x     x                               x   x  
37 koffie                 x     x     x                  
38 konijnenkeutels               x         x   x         x        
39 koriander       x             x       x                  
40 kruidnagel                         x         x            
41 lavendel   x       x         x x   x     x   x         x
42 lelies                     x                          
43 lijsterbes         x       x             x x x     x     x
44 lychees   x       x       x x x   x   x x   x   x     x
45 melk         x               x                      
46 melkzuur         x               x                      
47 menthol       x         x       x             x        
48 mint                           x     x     x        
49 mottenballen     x x           x         x         x     x  
50 muskus       x       x             x x     x x       x
51 naaktslakken   x       x       x x   x             x   x x  
52 natte honden x         x   x x         x x           x   x  
53 nonnenklooster                   x                         x  
54 ongewassen sokken   x x         x x           x         x        
55 ontbindend lijk                   x         x         x        
56 politici                       x               x        
57 ranzige boter     x           x x     x   x     x   x        
58 rioolwater       x                                     x  
59 rook x   x       x                 x       x   x    
60 rotte eieren                     x x                       x
61 rozemarijn   x       x               x     x   x       x  
62 rozen   x                 x     x     x   x          
63 seringen x                             x   x           x
64 sigaren     x                       x         x        
65 spiritus                       x                 x      
66 stinkkaas     x     x     x x         x     x   x     x x
67 terpentine         x               x           x          
68 thee x             x               x           x x  
69 thijm   x                                            
70 trichloorethyleen                                                
71 ui x     x       x   x x             x     x      
72 varkensstal     x                   x     x             x  
73 vergeetmenietjes   x     x             x   x     x   x         x
74 verse vis                                 x   x         x
75 verstikte wol               x x         x x                  
76 viswinkel x         x       x x   x x       x            
77 vlier                               x     x   x      
78 vuilnisbelt                 x           x               x  
79 wasbenzine                       x                   x    
80 wierook             x               x         x     x x
81 worstenbrood x   x x                     x         x   x    
82 zeep   x   x     x     x x   x x   x x x         x x
83 zuurkool x         x           x         x     x     x  
84 zwavel               x     x x     x             x   x

tabel pilotproject (I) geuren

   Wat moeten we met de data van proefpersoon 5, een vrouw, ‘xrgy-factor’ 68, die naar geiten, hout, een koeienstal, lijsterbes, melk, melkzuur, terpentine en een vergeetmenietjes ruikt? Wat zegt dat over haar? Of van nr. 7, een man, ‘xrgy-factor’ 61, die stinkt naar ambergis, bokken, diesel, eucalyptus, ginkgo, rook, wierook en zeep? Waar gaat dit over? Wat vertelt dit over hun ‘seksuele energie’? We weten het niet, het lijkt een dood spoor. Misschien voer voor psychologen, maar niets voor zo’n degelijk empirisch onderzoeksinstituut als het onze. We komen hier nog op terug.

  naar boven 

   59. Ontwikkeling ‘Tournesol’ (I)

vrijdag 24 september 2021 08:30h

   Ontwerp ‘Tournesol’ (‘Satellite Dish Sexual Energy Transceiver’ (SD|SET, type 2). Deze installatie wordt gebouwd om te experimenteren met het automatisch detecteren van ‘seksuele energie’ in de wijde omgeving van de opstelling.

 

Ontwerp ‘Tournesol’, een ‘Satellite Dish (subsone) Sexual Energy Transmitter’ (SD|SET, prototype 2)

   De ‘Tournesol’ (prototype 2) wordt 7,12 m. hoog, 6,68 m. lang en 4,20 m. breed. Het gewicht (zonder fundering) bedraagt 4,42 ton. De glazen ‘satellite disc’ (4,2 m.) heeft de vorm van een ‘areaaltangens hyperbolicus’ (ArcTanh z, [-∞,-1] en [1, ∞]), waardoor een diffuus geconcentreerde bundel ontstaat. De reikwijdte van de installatie is ruim 100 meter, een aanzienlijke verbetering ten opzichte van eerdere systemen (het ‘Orgone Detecting Device’¹ ~8 meter, het ‘Sexual Energy Collecting Device’¹⁷ ~20 meter en het ‘Portable Sexual Energy Collecting Device’³⁷ ~12 meter).

   De ‘Tournesol’ scant automatisch de wijde omgeving van de opstelling af. Daartoe is de gehele installatie draaibaar en kan de schotel in verschillende standen opereren. De draairichting en hellingshoeken van de schotel (tilt 1 en 2) worden via een reeks computers geregeld. De geschatte ontwikkelingskosten van het apparaat (inculsief aansturing) bedragen, afgezien van tegenvallers, € 20 miljoen. Geen probleem, gewoon weer een nieuwe subsidie aanvragen.

   Om ondertussen praktijkervaring met de ‘Tournesol’ op te doen laten we een mobiel werkend model (SD|SET|℠) bouwen bij de MAV (‘Maschinen- und Apparatebau Vermehr GmbH’). Prints voor de aansturing zijn bij ASML besteld. Als alles meezit kunnen we komende maand met dit instrument aan de slag. We zitten erop te vlassen!

  naar boven 

   58. ‘Fuck science, we’re no object!’ (IV)

dinsdag 21 september 2021 10:05h

 

de ‘Nieuw Giersbergense Courant’

   De ‘Nieuw Giersbergense Courant’⁴¹ was er weer eens als de kippen bij, zoals altijd uit op sensatie. Zie het artikel hierboven over de moedige actie van deze studente filosofie, lid van de actiegroep ‘Fuck science, we’re no object!’⁴⁷.

  naar boven 

   57. ‘Confort Tripod’ in gebruik genomen (III)

maandag 20 september 2021 16:45h

   De ‘Confort Tripod’⁴³, bedoeld om donoren en vrijwilligers op hun gemak te stellen is aangekomen. Het apparaat werkt uitstekend, men is meer dan tevreden. De goedkeuring van het aangevraagde Euro-octrooi is ook binnen.

Euro-octrooi CD206618349D·2021-05-27·XRGY XB01
 

‘Confort Tripod’ (Euro-octrooi CD206618349D·2021-05-27·XRGY XB01)

Euro-octrooi CD206618349D·2021-05-27·XRGY XB01
 

onze wetenschappelijk medewerker mevr. dr. O. Van Zoutburg test de ‘Confort Tripod’

Euro-octrooi CD206618349D·2021-05-27·XRGY XB01
 

‘Confort Tripod’ detail

  naar boven 

•  56. Kwalitatief onderzoek I: ‘sexual attractive pull’ (II)

vrijdag 17 september 2021 10:05h

   De polariteit van ‘seksuele energie’ ontdekt!

   De eerste resultaten van ons onderzoek naar ‘seksuele energie’ en ‘attractive pull’ (aantrekkingskracht) lopen binnen. Het xrgy-researchteam is aan de slag gegaan met een aantal proefopstellingen van professor Blok³⁸, te weten setup #39, #41 en #42.

   Daartoe hebben wij in een fabriekshal in Charleroi⁵³ een 20 meter hoge stellage gebouwd waar vrijwilligers aan een lang koord werden opgehangen opdat zij zich vrij in de ruimte konden bewegen. Wanneer er geen sprake is van onderlinge aantrekkingskracht hangt dit koord loodrecht. Hun onderlinge hartafstand is dat geval 1 meter.

   Vooraf hebben we de ‘seksuele energie’ (xrgy) (dŜ²), ‘erotische massa’ (M₁,M₂) (kg) en het gewicht (m₁,m₂) (kg) van de ‘interesting objects’ gemeten. Dit laatste ter correctie van de zwaartekracht. Verder was bekend de ‘appealconstante’ van prof. Blok [Gŝ = (0,7250 ± 0,0001 ‰) × 10-¹² Nm²/kg²] en de gravitatieconstante op aarde [g = (6,67259 ± 0,00030) × 10-¹¹ m³/s²kg].

   Met deze gegevens en de formule voor ‘sexual attractive pull’ [Fŝ = Gŝ × (M₁ x M₂)/r²] van Blok konden we uit de verplaatsing (r₀-r₁) (m) van de ‘interesting objects’ de aantrekkingskracht (Fŝ) (N) van de vrijwilligers berekenen in verhouding tot hun ‘seksuele energie’ (xrgy) (dŜ²), respectivelijk hun ‘erotische massa’ (M) (kg).

   Hiernaast vindt u een schets van onze experimentele setup. Hieronder de uitwerking van proefopstelling #41. Aan de metingen bij setup #41 hebben 48 vrijwilligers deelgenomen. De waarden zijn derhalve gemiddelden. 

 

   In onze nul-opstelling (‘NIL’) [A] met bijzonder lage waarden voor ‘seksuele energie’ (dŜ² < 0,5) en ‘erotische massa’ (M₁+M₂ < 0,2 kg) bleven de ‘interesting objects’ inderdaad (ongeveer) loodrecht aan het koord hangen. Er was nauwelijk enige beweging te constateren. Geen verrassing, dit was precies wat we vooraf verwacht hadden.

 

   Bij de twee volgende opstellingen ‘inward’ [B] en ‘outward’ [C] was er duidelijk enige verplaatsing te meten, al was dat niet meer dan een paar millimeter. We waren nogal in onze nopjes met dit resultaat. Voor het eerst aangetoond!

   Tegelijkertijd stuitten we op een nieuwe ontdekking in onze kijk op ‘seksuele energie’. Tot op heden hadden we rekening gehouden met absolute waarden van ‘seksuele energie’, nu ging opeens de polariteit ervan een rol spelen! Voor de absolute waarde van de verplaatsing van de vrijwilligers bleek het nauwelijks iets uit te maken, maar wél voor de richting van die beweging. Bij een gelijke polariteit verplaatsen ze zich van elkaar af, bij een verschil in polariteit naar elkaar toe! Heel bijzonder. Dit hebben we in het onderzoek meegenomen. Zie de data in onderstaande tabel.

XRGY attractive pull / experimetal setup #41 / XA11-XA12

# name experiment r₀ (m) r₁ (m) xrgy1 (dŜ²) xrgy2 (dŜ²) M₁/M₂ (kg) Fŝ (N)
A normal 1,000 ~1,000 (+) 0,4928 (+) 0,4298 0,072/0,065 ~ 0 N
B inward 1,000 ~0,996 (-) 0,6983 (+) 0,7067 0,123/0,140 1,27 N
C outward 1,000 ~1,004 (+) 0,7305 (+) 0,6832 0,104/0,132 1,31 N
D single inward 1,000 ~0,997 (-) 0,7302 (+) 0,4042 0,142/0,081 0,78 N
E single outward 1,000 ~1,002 (+) 0,6033 (+) 0,4820 0,129/0,062 0,64 N
F double move 1,000 ~1,000 (?) 0,5720 (?) 0,5023 0,093/0,102 ? N

   ‘Seksuele polariteit’, een wereldprimeur!

   Dit was een bijzondere ontdekking! Die ‘polariteit’ bleek onafhankelijk van de ‘sekse’ van de ‘interesting objects’ als ook van het ‘gender’ van de door ons onderzochte vrijwilligers! Dit leek ons een compleet nieuwe derde categorie naast de biologische en culturele verschillen tussen mensen, namelijk een persoonlijke waarde van de ‘seksuele identiteit’ van individuen. Men kan zich tot iemand aangetrokken voelen zonder dat ‘sekse’ en/of ‘gender’ van die betreffende persoon een rol spelen. Dit klinkt misschien nogal theoretisch, en natuurlijk moet het een en ander nog nader onderzocht worden, maar het is wel een geweldige ontdekking! Een ontdekking met grote gevolgen!

   Wat betekent dit? Professor Blok: “Wanneer wij deze ‘seksuele polariteit’ definitief zouden kunnen vaststellen kan dit betekenen dat alle verhitte discussies vanuit vastgeroeste stellingen over ‘sekse’ en ‘gender’ naar het rijk der fabelen kunnen worden verwezen. Dat decennia gedragswetenschappelijk onderzoek de prullenbak in kan. Dat een hele vracht aan politieke besluitvorming aan herziening toe is. Kortom, dat seksualiteit niet louter vanuit categorieën als ‘sekse’ en/of ‘gender’ begrepen kan worden, maar ook bezien moet worden vanuit een persoonlijk standpunt, de ‘seksuele polariteit’ van ieder individu. Dit heeft onoverzienbare gevolgen voor de mensheid, dit is werkelijk baanbrekend!”

 

   De proefstellingen ‘single inward’ [D] en ‘single outward’ [E] leverden een nog onopgeloste vraag op. Waarom verplaatst het niet-actieve ‘interesting object’ [lage ‘seksuele energie’ (dŜ²<0,5) en ‘erotische massa’ (M₂<0,1 kg)] zich niet, terwijl het toch door het andere object aangetrokken (c.q. afgestoten) wordt? Daar zijn we nog niet uit.

   De laatste setup ‘double move’ [F] was een compleet raadsel. De vrijwilligers verplaatsten zich dezelfde kant op! ?? We hebben het twee keer waargenomen en we begrepen er helemaal niets van. Het moge duidelijk zijn dat we er met deze ‘attractive pull’-experimenten nog lang niet zijn en dat er nog nader onderzoek nodig is. Wordt vervolgd.

  naar boven 

   55. Van Zandbergen experimenteert met naaktslakken

dinsdag 14 september 2021 17:50h
  

   De resultaten van ons eerste spectrografisch onderzoek naar ‘seksuele energie’⁴⁴ zijn professor Maurice Van Zandbergen¹⁸ natuurlijk niet ontgaan. Dit gevoegd bij de opmerking van de plaatselijke bioloog Sander Harkema uit Gasselternijveenschemond-Tweede Dwarsdiep⁴⁶ dat het raadselachtige onderzochte wezen met een uitzonderlijk hoge ‘seksuele energie’ waarschijn-lijk een naaktslak (arion rufus) is, heeft hem aan het denken gezet.

   Van Zandbergen ging aan de slag met het zoeken naar naaktslakken in de tuin rond het ‘Universal Orgone Laboratory’¹⁸. Er waren genoeg vrijwilligers. De volgende proefdieren namen met alle plezier deel aan zijn experimenten: Anne, Dominique, Sam, Ali, Henny en Willy. Na een korte introductie van Van Zandbergen gingen ze enthousiast aan de slag. Erg aardige naaktslakken!

 

 

Anne en Dominique waren vooraf al in de stemming.

 

Sam en Ali vrolijk parend tijdens de metingen van Van Zandbergen.

 

Henny en Willy verlaten voldaan het laboratorium.

   Een oude ‘Delftsche Fles’, een paar electroden, een laboratoriumvoeding, oscilloscoop en spectrograaf (XS)⁴⁴ waren voldoende om vast te stellen dat de naaktslakken van de soort ‘arion rufus’ inderdaad een uitzonderlijk hoge ‘seksuele energie’ bezitten (dŜ²>2). Van Zandbergen was in de zevende hemel, naaktslakken zouden hem wel eens op weg kunnen helpen in het produceren van 'sexuele energie’ zonder dat hij daarvoor een beroep op mensen hoeft te doen. Misschien zou hij zelfs ‘erotische massa’⁴⁸ uit naaktslakken kunnen onttrekken! Zijn uiteindelijke doel om de planeet te redden en de kwaliteit van het leven op aarde te verbeteren kwam ineens zienderogen dichterbij! Eureka!

   54. Eerste schetsen ‘x-buster’ (I)

dinsdag 14 september 2021 09:10h

   De eerste schetsen voor een ‘x-buster’ (‘Subsone Sexual Energy Transmitter’) zijn binnen. Deze nieuwe apparaten worden ontworpen om te gaan experimenteren met het (ver)zenden van ‘seksuele energie’ richting ‘selected objects’. Wanneer deze instrumenten (naar tevredenheid) blijken te werken gaan we in een later stadium mogelijk over tot het bouwen van grote mobiele ‘xrgy-busters’, die de ‘Summer of Love’ in 2022 van energie moeten gaan voorzien.

 

eerste schetsen x-buster

  naar boven 

•  53. Kwalitatief onderzoek III: geuren en ‘seksuele energie’ (I)

vrijdag 10 september 2021 13:05h

   Stand van zaken kwalitatief onderzoek:

    Het onderzoek naar aantrekkingskracht en ‘seksuele energie’ (‘Sexual attractive pull’)³⁸ vordert. Professor Blok heeft een geschikte locatie gevonden in Charleroi. Een oude fabriekshal is ingericht voor zijn experimenten met proefpersonen die aan een koord van 20 m. worden opge-hangen opdat zij zich vrij in de ruimte kunnen bewegen.

    De spectrografische analyse van drs. Voorburg⁴⁴ is uitgesteld tot we over een breder set aan data kunnen beschikken. De metingen uit Gasselternijveenschemond-Tweede Dwarsdiep³⁴ boden onvoldoende garantie om tot wetenschappelijk verantwoorde uitspraken te komen.

    Naar aanleiding van het IPCC-rapport heeft een van onze externe adviseurs ons gemotiveerd een onderzoek naar ‘seksuele energie’ en temperatuur op te starten.

    Al langer houdt de vraag van de verhouding tussen geuren enerzijds en ‘seksuele energie’ c.q. ‘erotische massa’ anderzijds ons bezig. Hieronder een kort verslag van de eerste verkenningen van mevr. dr. De Wind.

 

   Geuren en ‘seksuele energie’

opstelling ‘sexual attractive pull’ in Charleroi

   Het is genoeglijk bekend dat geuren een uiterst belangrijke rol spelen in de communicatie tussen levende wezens, zeker ook op het gebied van seksualiteit. Tegelijkertijd vormen geuren een moeizaam onderzoeksdomein. De mens is qua geurstelsel niet al te best uitgerust en de wetenschap worstelt nog altijd met de analyse van het brede spectrum aan geuren. Dieren echter, met name honden (₼) beschikken over superieure geurreceptoren. In tegenstelling tot de mens kan de hond (₼) elke geur afzonderlijk detecteren. Dit maakt deze dieren bijzonder geschikt voor ons project.

 

   En dus ging mevr. dr. De Wind van ons researchteam op verkenning naar bestaand academisch onderzoek over geuren, met name naar ‘feromonen’, signaalstoffen voor de overdracht van informatie tussen individuen. Voor ons zijn de ‘releaserferomonen’ van belang, stoffen die een bepaald gedragspatroon opwekken, ook op het terrein van seksualiteit. Maar hoe deze feromonen te herkennen, hoe werken ze en welke invloed oefenen ze uit? In haar eerste verkenning stuitte mevr. dr. De Wind op het vergevorderde onderzoek van het ‘Cambridge Pheromones Laboratory’.

   Dat laboratorium traint honden (₼), Jack Russell’s, om één specifieke geur te herkennen. Vervolgens worden al deze dieren, bijna duizend, op een onbekende stof losgelaten. De honden (₼) die de specifieke geur waarop ze afgericht zijn herkennen gaan ter plaatse zitten en de anderen lopen door. Via een registratie van de overgebleven dieren wordt het geurspectrum van de stof vastgesteld. Dit lijkt dr. De Wind een geëigende methode om de relatie tussen geur en ‘seksuele energie’ te analyseren. Fijn, maar waar halen we duizend Jack Russell‘s (₼) vandaan? Wordt zeker vervolgd.

  naar boven 

   52. Kaart verspreiding ‘seksuele energie’ in Nederland

dinsdag 7 september 2021 11:00h

   Op basis van de eerste resultaten naar ons onderzoek naar ‘seksuele energie’ in Nederland lopende van van 1 maart 2021 t/m 31 juli 2021⁴² tonen we hiernaast een kaart van de verspreiding van deze energie over het land.

   Deze kaart is een voorlopige indicatie. Het onderzoek is nog in beginstadium, er zijn nog te weinig data vergaard, niet alle steekproeven zijn representatief en bepaalde (grijze) gebieden zijn nog niet volledig onderzocht.

   Niettemin bevestigt deze kaart ons vermoeden dat de stedelijke agglomeraties in Nederland overwegend een hogere ‘seksuele energie’ kennen dan het platteland.

   De waarde van ‘seksuele energie’ in de grijze gebieden aangeduid met ‘gemiddeld’ ligt tussen 0,6000 dŜ² ± 10%.

 
  naar boven 

   51. Verruiming opslag ‘seksuele energie’ (III)

vrijdag 3 september 2021 23:30h

   Sinds we met 96 PSECD’s (‘Portable Sexual Energy Collecting Device’ type P/12)³⁷ werken werd de opslag van de verzamelde ‘seksuele energie’ een steeds nijpender probleem. Daar komen ook nog eens alle vrijwilligers (m/v) bij die in ons laboratorium hun ‘seksuele energie’ komen doneren. Gelukkig boden onze zuiderburen uitkomst. De hallen van de voormalige trichloromethane-chloroformfabriek ‘Reinaert & ses Filles dans les Vapes SA’ in Chaussée-Notre-Dame-Louvignies-lez-Herlaimont-sur-Meuse staan reeds enige tijd leeg. We mogen de massieve ketels die een enorme druk kunnen verdragen in de fabriek gebruiken. Voorlopig, tot we een definitieve bestemming weten, zijn we uit de brand.

 

drukvaten in de voormalige trichloromethane-chloroformfabriek ‘Ringard & ses Filles dans le Vapes’

  naar boven 

   50. Ontwikkeling ‘Confort Tripod’ (II)

vrijdag 3 september 2021 10:15h

   De technische dienst is uitgeschakeld, helaas, Covid-19 heeft toegeslagen. Om de vooruitgang van ons project niet in gevaar te brengen is onze enthousiaste medewerker dhr. Brands aan de slag gegaan met de verdere ontwikkeling van de ‘Confort Tripod’⁴³, het apparaat dat dient om vrijwilligers die ‘seksuele energie’ komen doneren aan het ‘XRGY Research Center’ gerust te stellen. De eerste proefpersonen waren blij verrast met dit apparaat. Dhr. Brands gaat het instrument nu afbouwen en verfijnen, thuis in zijn tuinlaboratorium. Hij droomt van een complete meubellijn! Ach, hij draaft weliswaar door, maar dat geeft niet, zolang ons wetenschappelijk onderzoek maar geen gevaar loopt.

 

dhr. Brands werkt aan de ‘Confort Tripod’, thuis in zijn tuinlaboratorium

  naar boven 

•  49. Zesde evaluatie / landelijke resultaten augustus 2021 (VI)

woensdag 1 september 2021 12:45h
XRGY AVERAGE RESULTS AUGUST 2021

98 Portable Sexual Energy Collecting Devices

[city]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-09-21 7680 [city] [man] 0,66493 0,60000 0,06493 498,67776 0,06480 497,67936
01-09-21 9152 [city] [woman] 0,76838 0,60000 0,16838 1541,02291 0,16602 1519,44250
01-09-21 16832 [city] [all] 0,71668 0,60000 0,12118 2039,70067 0,11984 2017,12186

[town]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-09-21 5160 [town] [man] 0,64053 0,60000 0,04054 209,18124 0,03111 160,51212
01-09-21 2012 [town] [woman] 0,68004 0,60000 0,08004 161,03444 0,07964 160,23970
01-09-21 7172 [town] [all] 0,64839 0,60000 0,05162 370,21568 0,04472 320,75182

[man]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-09-21 7680 [city] [man] 0,66493 0,60000 0,06493 498,67776 0,06480 497,67936
01-09-21 5160 [town] [man] 0,64053 0,60000 0,04054 209,18124 0,03111 160,51212
01-09-21 12840 [all] [man] 0,65512 0,60000 0,05513 707,85900 0,05126 658,19148

[woman]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-09-21 9152 [city] [woman] 0,76838 0,60000 0,16838 1541,02291 0,16602 1519,44250
01-09-21 2012 [town] [woman] 0,68004 0,60000 0,08004 161,03444 0,07964 160,23970
01-09-21 11164 [all] [woman] 0,75246 0,60000 0,152459 1702,05735 0,15045 1679,68220

[all]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-09-21 24004 [all] [all] 0,70040 0,60000 0,10040 2409,91636 0,09740 2337,87368

   Het onderzoek naar ‘seksuele energie’ in Nederland verloopt voorspoedig sinds wij 98 ‘Portable Sexual Energy Collecting Devices’³⁷ hebben ingezet. Augustus 2021 telt maar liefst 24.000 metingen. De gemiddelde waarde van ‘seksuele energie’ per individu (0,7 dŜ²) is hoog. Dit is een zomerse waarde, al geeft het weer er geen aanleiding toe. De regionale verdeling van ‘seksuele energie’ over de seksen bevestigt het beeld van de voorafgaande maanden⁴².

  naar boven 

   48. E=MC²?

vrijdag 20 augustus 2021 10:20h

   Hedenmorgen ontvingen wij een verzegelde envelop van prof. dr. M. Van Zandbergen. Hij legde ons zijn nieuwste ontdekking voor. Van Zandbergen¹⁸ is tot de conclusie gekomen dat als ‘∆ẽ=∆₥c²’ is, dat dan ‘ẽ=₥c²’ moet zijn, waarbij ‘ẽ’ de ‘seksuele energie’ is, ‘₥’ de ‘erotische massa’ en ‘c’ de ‘lichtsnelheid’. Oftewel, kort samengevat:

Wanneer ∆ẽs=∆₥ec² » ẽs=₥ec² en c=299.792.485 m/s
 
dan is voor een ‘erotische massa’ ₥e=1g » de ‘seksuele energie’ ẽs=89.875.517.873.681,764 dŜ²

   Dit is een sensationele ontdekking op ons onderzoeksgebied! Als dit waar is dan is één gram ‘erotische massa’ in principe voldoende voor ongeveer 90 biljard eenheden ‘seksuele energie’ (89 10¹² dŜ²). Geweldig! Dit is natuurlijk een louter theoretische waarde, alleen van toepassing in (onbereikbare) optimale omstandigheden, maar dan toch. Wij begrijpen best dat Van Zandbergen geneigd is om zich meer te gaan richten op de ‘erotische massa’. Máár, dit is maatschappelijk gezien wel een héél brisant terrein! Waar haalt hij die ‘erotische massa’ vandaan???

  naar boven 

   47. ‘Fuck science, we’re no object!’ (III)

vrijdag 27 augustus 2021 10:05h
  xrgy

   Het protest van studenten tegen het gebruik van de ‘Gender Identification Unit’ is nog niet van de baan. Het toegezegde gesprek met de ‘Commissie Ethiek en Privacy’ heeft nog steeds niet plaats gevonden³². ‘Fuck science, we’re no object!’ voelt zich niet serieus genomen.

   Dat bleek vanmorgen. Tot onze schrik zagen we dat één van de mooiste beelden voor de universiteit, dat van Aphrodite, beklad was met de tekst ‘Fuck science, we’re no object!’ Onze drs. Voorburg was geschokt: “Dit is puur vandalisme! Banaal! Afgrijselijk! Dit gaat véél te ver!”

  “De ‘Gender Identification Unit’ (idG) wordt door ons niet meer gebruikt,” riep hij, “het apparaat is vervangen door een ‘hdI’ van de ‘University of Beemsterzwaagh’, die zijn verantwoordelijk! Die verrekte studenten weten dat al lang, dat ze dáár maar gaan protesteren! Verdomme!”

   Het onderzoeksteam poogt een ontzette drs. Voorburg te bedaren. “Rustig maar, Andreas, dat schuren ze er wel af. Of anders kunnen ze er altijd nog overheen schilderen.”

   “Ik weet niet of dat nou zo belangrijk is,” vroeg mvr. dr. De Wind zich af, “misschien kunnen we ook eens met die studenten gaan praten? Gewoon eens luisteren?”   

  naar boven 

   46. De naaktslak

woensdag 25 augustus 2021 22:30h

   Het raadselachtige wezen uit onze spectraalanalyse⁴⁴ in Gasselternijveenschemond-Tweede Dwarsdiep is volgens de plaatselijke bioloog Sander Harkema mogelijk een naaktslak, waarschijnlijk de ‘gewone wegslak’ (‘arion rufus’). Dat dier is een hermafrodiet (tweeslachtig) en kan zichzelf bevruchten. Het dier hoeft dus niet zonodig achter anderen aan te gaan en kan zich derhalve een hoop ‘seksuele energie’ besparen, vandaar zijn hoge dŜ²-waarde. Aldus Harkema.

 

de ‘gewone wegslak’

  naar boven 

   45. Olga weet raad

vrijdag 20 augustus 2021 08:15h

   

   Voor al uw (persoonlijke) vragen over ons onderzoek naar ‘seksuele energie’ en andere erotische mysteries heeft onze vaste medewerker Olga Van Zoutburg een speciale Facebook-pagina geopend, namelijk ‘Olga weet raad’.

  naar boven 

•  44. Kwalitatief onderzoek II: spectrografische analyse (I)

zondag 15 augustus 2021 12:10h

   Stand van zaken kwalitatief onderzoek:

    Professor Blok leidt ons onderzoek naar aantrekkingskracht en ‘seksuele energie’, zie ‘Sexual attractive pull’³⁸. Op dit ogenblik is hij op zoek naar een gebouw van minstens twintig meter hoog, geschikt om de proefpersonen vrij in de ruimte op te kunnen hangen. Dat mag bijvoorbeeld een oude hangar of leegstaande fabriekshal zijn. Wanneer we over zo’n locatie beschikken kunnen zijn experimenten rondom aantrekkingskracht van definitief start gaan.

    Drs. Voorburg heeft zich op de spectrografische analyse van ‘seksuele energie’ geworpen. Daarbij maakt hij gebruik van een speciaal daartoe ontworpen sprectrografisch instrument, de ‘XRGY Spectrograph’ (‘XS’), zie foto. Hieronder treft u de eerste verkenningen aan op basis van de beperkte meetresultaten uit Gasselternijveenschemond-Tweede Dwarsdiep³⁴. Ze dienen als voorbereiding op een later breder op te zetten onderzoeksproject.

 

‘XRGY Spectrograph’ (‘XS’) in bedrijf

 

vereenvoudigd spectrogram (data Gasselternijveenschemond-Tweede Dwarsdiep, juni 2021)

   Twee dŜ²-waarden zijn duidelijk te herkennen uit ons eerdere SECD-onderzoek in Gasselternijveenschemond-Tweede Dwarsdiep³⁴, te weten die voor [man] (dŜ² = 0,5933) op λ ≈ 710ղm en [woman] (dŜ²=0,7963) op λ ≈ 720ղm. De derde waarde (dŜ² = 0,7802) op λ ≈ 620ղm doet ons denken aan de wroetende varkens, die ons eerste ODD-onderzoek in maart 2021 verstoorden. De vierde waarde (dŜ² = 2,3985) op λ ≈ 860ղm is een compleet raadsel!

   Welk wezen is dit?

   Tot op heden zijn wij ervan uitgegaan dat er bij een ‘seksuele energie’ van een individu omstreeks dŜ²=1 meestal een (spontane) ontlading plaatsvindt. Bij de meeste levende wezens is dat ook zo, blijkt uit onderzoek. Het wezen op 860 ղm bereikt echter een ‘seksuele energie’ van ≈ 2,4dŜ²! 240%, dit is uitzonderlijk! Welk mens/dier is dat? Waarom ontlaadt hij/zij/het zich niet? Waartoe hoopt hij/zij/het al die energie op? Dit zijn zeer interessante vragen.

   Quantummechanisch gedrag?

   Uit de de waarde van λ ≈ 860ղm leiden we af dat het om een klein wezen gaat en via de ‘golflengte van De Broglie’ (λ = h/m.v = h/p), waarbij ‘h’ de ‘constante van Planck’ (6,626.10-³⁴ J s) is, ‘m’ de massa (kg), ‘v’ de snelheid (m/s) en ‘p’ de impuls (kgm/s), stellen we vast dat dit wezen in bepaalde omstandigheden zelfs quantumgedrag vertoont. Het wordt spannender, al weten we nog niet om wie het gaat. Wie is hij/zij/het? Het nodigt uit tot nader onderzoek.

 

vereenvoudigd spectrogram mannen en vrouwen (data Gasselternijveenschemond-Tweede Dwarsdiep, juni 2021)

   Mannen/vrouwen. Wanneer we meer op details ingaan (zie spectrogrammen) zien we dat de piek (0,5933 dŜ²) bij mannen op λ ≈ 710ղm uit vijf dŜ²-waarden bestaat (0,2152, 0,2835, 0,5933, 0,4196 en 0,0926) en bij vrouwen (0,7963 dŜ²) op λ ≈ 720ղm uit zes (0,1347, 0,2512, 0,2835, 0,7963, 0,7404 en 0,0923). Bestaat de ‘seksuele energie’ uit diverse componenten? Zit zij bij vrouwen complexer in elkaar? Vragen die schreeuwen om antwoorden.

 
 

vereenvoudigde spectrogrammen details vrouwen c.q. mannen (data Gasselternijveenschemond-Tweede Dwarsdiep, juni 2021)

  naar boven 

   43. Prototype ‘Confort Tripod’

dinsdag 10 augustus 2021 11:30h

   Onze donoren voelen zich, hoewel zij zich vrijwillig en enthousiast hebben aangemeld, niet altijd even op hun gemak bij het afnemen van hun ‘seksuele energie’. Dat gaat helaas ten koste van hun dŜ²-waarde. Er is nu eenmaal een omgekeerd exponentiële correlatie tussen hun ‘emotionele spanning’ (ə♪) en hun beschikbare ‘seksuele energie’ (dŜ²), te weten: dŜ²≈n/∑ə♪⁵. Hoe meer men zich ontspant, des te meer ‘seksuele energie’ men kan afstaan.

   Daartoe hebben we een toestel ontworpen, de ‘Confort Tripod’, dat ontspanning brengt en tevens de ‘energetische lading’ bij onze donoren vergroot. Een verhoging van hun xrgy-potentiaal: Vŝ(r) = Qŝ/4π.ε₀.r, waarbij ‘Qŝ’ de ‘energetische lading’ is, ‘ε₀’ de permittiviteit van het vacuüm (ε₀ = 8,85 × 10-¹² F/m) en ‘r’ de afstand (m). Hoe kleiner de afstand, hoe hoger de potentiaal. We hebben al de nodige octrooien op de ‘Confort Tripod’ aangevraagd.

Euro-octrooi CD206618349D·2021-05-27·XRGY XB01
 

prototype ‘Confort Tripod’ (‘XRGY-booster’ Euro-octrooi CD206618349D·2021-05-27·XRGY XB01)

  naar boven 

•  42. Vijfde evaluatie / landelijke resultaten juli 2021 (V)

zondag 1 augustus 2021 11:30h

   Het onderzoek naar ‘seksuele energie’ in Nederland krijgt vaart. In juli 2021 hebben we 6543 metingen verricht. Dat begint ergens op te lijken. De gemiddelde waarde van ‘seksuele energie’ per individu (0,693550 dŜ²) ligt hoger dan de voorafgaande maanden, waarschijnlijk te danken aan de zomer en de versoepingen rondom corona. We zien nog steeds dat de ‘seksuele energie’ in steden hoger is dan op het platteland, hetzelfde geldt voor vrouwen t.o.v. mannen.

XRGY AVERAGE RESULTS JULY 2021

24 Portable Sexual Energy Collecting Devices / 1 Sexual Energy Collecting Device

[city]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-08-21 1945 [city] [man] 0,650043 0,600000 0,050043 97,333635 0,049849 96,956305
01-08-21 2382 [city] [woman] 0,771088 0,600000 0,171088 407,531616 0,164376 391,543632
01-08-21 4327 [city] [all] 0,716678 0,600000 0,116678 504,865251 0,112896 488,499937

[town]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-08-21 1260 [town] [man] 0,630410 0,600000 0,030410 38,316600 0,030061 37,876860
01-08-21 956 [town] [woman] 0,672087 0,600000 0,072087 68,915172 0,070958 67,835848
01-08-21 2216 [town] [all] 0,648390 0,600000 0,048390 107,231772 0,047704 105,712708

[man]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-08-21 1945 [city] [man] 0,650043 0,600000 0,050043 97,333635 0,049849 96,956305
01-08-21 1260 [town] [man] 0,630410 0,600000 0,030410 38,316600 0,030061 37,876860
01-08-21 3205 [all] [man] 0,642325 0,600000 0,042325 135,650235 0,042070 134,833165

[woman]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-08-21 2382 [city] [woman] 0,771088 0,600000 0,171088 407,531616 0,164376 391,543632
01-08-21 956 [town] [woman] 0,672087 0,600000 0,072087 68,915172 0,070958 67,835848
01-08-21 3338 [all] [woman] 0,742734 0,600000 0,142734 476,466788 0,137621 459,379480

[all]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-08-21 6543 [all] [all] 0,693550 0,600000 0,093550 612,097023 0,090817 594,212645

   Het onderzoek gaat voorlopig op dezelfde voet verder. We gaan door met onze landelijke metingen en met het verzamelen van ‘seksuele energie’ (afgelopen maand: 594,212645 dŜ²). In ons laboratorium in Giersbergen gaan we ons meer richten op kwalitatief onderzoek. Wat is ‘seksuele energie’ nu eigenlijk en waarmee hangt het samen?

  naar boven 

   41. “Geheim laboratorium prof. Van Zandbergen ontdekt!”

donderdag 22 juli 2021 13:30h
 

  voorpagina ‘Nieuw Giersbergse Courant’ van donderdag 22 juli 2021

   De ‘Nieuw Giersbergse Courant’ opent vandaag met een hemelschokkende onthulling: “Geheim laboratorium prof. Van Zandbergen ontdekt!” Echt waar! Verslaggever Marcel De Winter van deze ‘kwaliteitskrant’ heeft het “beruchte” pand gevonden waarin óóit het ‘Universal Orgone Laboratory’ van Van Zandbergen gevestigd was. Elf jaar geleden. Dat legendarische pand staat er nog steeds, wat gebouwen wel vaker plegen te doen, gewoon op hun plaats blijven staan, alsof er niets aan de hand is. Volgens ons is daar niets geheimzinnigs aan. Toch?

   Menig journalist in Nederland kent het gebouw nog uit de tijd dat Van Zandbergen daar actief was, behalve onze nijvere ‘onderzoeksjournalist’. Die heeft het (opnieuw) “ontdekt”! Wat een prachtige prestatie! De rest van het artikel in de ‘Nieuw Giersbergse Courant’ is ruimschoots gelardeerd met originele feiten, de heer De Winter put uit een ongebreidelde fantasie. U weet ondertussen dat het laboratorium van Van Zandbergen al lang elders onderdak heeft gevonden (sinds 1910). Wáár? Tsja, dat is pas écht een geheim¹⁸, ook voor de heer De Winter!

  naar boven 

   40. Bezwaar Nederduits Oud-Gereformeerde Gemeente

woensdag 21 juli 2021 10:00h

   De ouderlingen van de plaatselijke protestantse kerk in Gasselternijveenschemond-Tweede Dwarsdiep (‘Vrijgemaakt Nederduits Oud-Gereformeerde Gemeente Buiten Hersteld Verband Artikel 31’) maken bezwaar tegen onze meting³⁴. Ze stellen dat onze resultaten suggereren dat “de meisjes in ons dorp nogal opgewonden rondlopen” en dat is, volgens de eigen ervaringen van de ouderlingen, absoluut niet het geval. Het onderzoeksteam neemt de bezwaren van de heren van de gereformeerde gemeente serieus en gaat ze t.z.t. aan de ‘Commissie Ethiek en Privacy’ voorleggen.

  naar boven 

   39. Vragen bij een onderzoek van drs. Voorburg

dinsdag 20 juli 2021 15:20h

   Zonder het onderzoeksteam vooraf in te lichten heeft een ondernemende drs. Voorburg de SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’) aangewend op de protesterende studenten voor de universiteit (vrijdag 18 juni 2021)³². De ‘Commissie Ethiek en Privacy’ is hier niet gelukkig mee. De vraag is of het hier nog ‘onomkeerbaar geanonimiseerde persoonsgegevens’ betreft, zoals de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) voorschrijft. De commissie waarschuwt de heer Voorburg en raadt hem aan deze gegevens definitief uit de onderzoeksdatabase te verwijderen.

  naar boven 

•  38. Kwalitatief onderzoek I: ‘sexual attractive pull’ (I)

vrijdag 16 juli 2021 10:00h

   Los van de review op onze laatste resultaten door de ‘University of Beemsterzwaagh’³³ was het ‘XRGY Research Center’ al bezig met de kwalitatief onderzoek naar ‘seksuele energie’. Professor Blok had zich voor de afwisseling maar weer eens op Newton geworpen, op aantrekkingkracht dus, in het bijzonder op de ‘sexual attractive pull’.

   Hij heeft daartoe Newton’s gravitatietheorie omgezet naar: Fŝ = Gŝ × (M₁ x M₂)/r². ‘Fŝ’ is de ‘sexual attractive pull’ (N), ‘M₁’ en ‘M₂’ de ‘erotische massa’ van de ‘interesting objects’ (kg), ‘r’ de hartafstand tussen deze objecten (m) en ‘Gŝ’ de door onze professor ontdekte ‘appealconstante’ (Gŝ = (0,7250 ± 0,0001 ‰) × 10-¹² Nm²/kg²).

   Blok heeft een aantal proefopstellingen ontworpen (zie hieronder), waarbij de massa’s c.q. de vrijwilligers vrij worden opgehangen om te voorkomen dat andere krachten een interfererende rol gaan spelen. Er hebben zich al genoeg vrijwilligers aangemeld, binnenkort gaan we aan de slag. We zijn hartstikke benieuwd naar de resultaten!

 

 

  naar boven 

   37. ‘Portable Sexual Energy Collecting Device’ in gebruik (II)

donderdag 15 juli 2021 15:10h

   Sinds 1 juli werken we in het land met 24 nieuwe PSECD’s (‘Portable Sexual Energy Collecting Device’ type P/12)²⁹. Het versnelt ons werk enorm en we halen op grote schaal ‘seksuele energie’ op. Het onderzoek krijgt vaart!

 

‘Portable Sexual Energy Collecting Device’ (type P/12)’

  naar boven 

   36. Juffrouw Annie vliegt uit de bocht

donderdag 15 juli 2021 10:15h

   Doodgemoedereerd kwam ze vanmorgen binnenstappen, juffrouw Annie, onze koffiejuffrouw, huppelend, vrolijk fluitend met een nieuwe bloemetjesjurk. Het onderzoeksteam had haar gemist, wij waren doodongerust. Een week geleden was ze plotseling niet op komen dagen zonder enig bericht achter te laten. Wij zaten zonder koffie, we waren radeloos. Na een paar dagen hebben we haar als vermist opgegeven. Opsporing verzocht, waar is juffrouw Annie?

   Nu was ze er weer, stralend als nooit tevoren. Ze was tot over de oren verliefd, dat was wel duidelijk. Op wie? Ze kon het niet voor zich houden. Glunderend vertelde ze het. Op professor Maurice Van Zandbergen. Ze had een geweldige week gehad. Dat zal wel, dachten wij, we konden ons daar wel iets bij voorstellen. De man heeft een bepaalde reputatie. Zij had daar geen last van, ze was gelukkig en wij hadden weer koffie. Heerlijke koffie overigens.

  naar boven 

•  35. Dringende oproep! Help ons!

vrijdag 9 juli 2021 18:00h
 

XRGY-opslagpotten voor 1,20 dŜ² aan ‘seksuele energie’

  Alstublieft, help ons met de opslag van ‘seksuele energie’ in Nederland! Ons laboratorium barst uit zijn voegen!²⁶ Wij beschikken ondertussen over al de opslagvaten voor ‘seksuele energie’²⁸ in ons land. Ze zijn allemaal vol! Onze koelcellen zitten propvol. We kunnen niets meer kwijt. Help ons bij het opslaan van onze ‘seksuele energie’!

   Uit onderzoek is gebleken dat kleine hoeveelheden dŜ² uitstekend in verzegelde potten kunnen worden bewaard, mits gekoeld tot <5°C. Wij willen u verzoeken ons te helpen bij ons onderzoek. U kunt dit doen door zo’n opslagpot in uw koelkast te bewaren. Ten bate van de wetenschap en het geluk van de mensheid! Niet voor persoonlijk gebruik!

     
  naar boven 

•  34. Vierde evaluatie / landelijke resultaten juni 2021 (IV)

vrijdag 2 juli 2021 16:30h
XRGY AVERAGE RESULTS ODD JUNE 2021

Netherlands 4 [city] / 8 [town]

32 Orgone Detecting Devices / type R58

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-07-21 871 [city] [man] 0,6219 - - -
01-07-21 913 [city] [woman] 0,7285 - - -
01-07-21 1784 [city] [all] 0,6765      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-07-21 586 [town] [man] 0,6176 - - -
01-07-21 888 [town] [woman] 0,5622 - - -
01-07-21 1474 [town] [all] 0,5842      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-07-21 871 [city] [man] 0,6219 - - -
01-07-21 586 [town] [man] 0,6176 - - -
01-07-21 1457 [all] [man] 0,6202      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-07-21 913 [city] [woman] 0,7285 - - -
01-07-21 888 [town] [woman] 0,5622 - - -
01-07-21 1801 [all] [woman] 0,6465      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-07-21 3258 [all] [all] 0,6347      

   Het onderzoek komt goed op gang. We mogen voorlopig voorzichtig vaststellen dat de ‘seksuele energie’ bij onze ’interesting objects’ in steden een hogere gemeten waarde (dŜ²) kent dan dezelfde energie bij objects in dorpen. Dit komt vooral tot uitdrukking bij vrouwen. De vrouwelijke ‘seksuele energie’ in steden scoort de allerhoogste waarde in ons onderzoek. Dit heeft ons enigszins verbaasd, over de oorzaak van dit verschijnsel tasten we nog in het duister.

XRGY AVERAGE RESULTS SECD JUNE 2021

Gasselternijveenschemond-Tweede Dwarsdiep / [town]

Sexual Energy Collecting Device / prototype 01 / SECD-001

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-07-21 75 [town] [man] 0,593312 0,600000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
01-07-21 49 [town] [woman] 0,796288 0,600000 0,195288 9,618112 0,190493 9,334157
01-07-21 124 [town] [all] 0,673520 0,600000 0,077565 9,618112 0,075275 9,334157

 
Kolderveense Bovenboer / [town]

Sexual Energy Collecting Device / prototype 01 / SECD-001

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-07-21 34 [town] [man] 0,492984 0,600000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
01-07-21 67 [town] [woman] 0,683504 0,600000 0,083504 5,597468 0,081327 5,448909
01-07-21 101 [town] [all] 0,619362 0,600000 0,055304 5,597468 0,053950 5,448909

 
Hendrik-Ido-Oostendam-Schildmanskinderen-Groot-en-Klein-Sandelingen-Ambacht / [town]

Sexual Energy Collecting Device / prototype 01 / SECD-001

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-07-21 145 [town] [man] 0,670708 0,600000 0,070708 10,252660 0,069854 10,128830
01-07-21 159 [town] [woman] 0,693323 0,600000 0,093323 14,838357 0,090055 14,318745
01-07-21 304 [town] [all] 0,682536 0,600000 0,082536 25,091017 0,080420 24,447575

   De gegevens van de SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’) in Gasselternijveenschemond-Tweede Dwarsdiep, Kolderveense Bovenboer en Hendrik-Ido-Oostendam-Schildmanskinderen-Groot-en-Klein-Sandelingen-Ambacht zijn hoopgevend, de opslag van ‘seksuele energie’ blijkt uitstekend te verlopen. Tussen de theoretische waarde (ΣC/th¹) en de daadwerkelijk opgevangen energie (ΣC) (dŜ²) is slechts een miniem verschil. Er gaat maar ~ 3% verloren. Opmerkelijk is de buitengewoon hoge dŜ²-waarde van vrouwen in Gasselternijveenschemond-Tweede Dwarsdiep.

   33. Commentaar vanuit wetenschappelijke hoek

donderdag 1 juli 2021 15:20h

   In een review op onze onderzoeksresultaten (juni 2021)³⁴ stelt dr. Marlène van Zoutburg van de ‘University of Beemsterzwaagh’ dat het ‘XRGY Research Center’ zich te veel op de kwantitatieve kant van het onderzoek richt, met name op het verzamelen van ‘seksuele energie’. Dit terwijl de aard van deze energie nog onvoldoende is verkend. Het is volgens onze collega nog maar de vraag of de door ons verzamelde energie een soort van ‘universele levensenergie’ is of dat zij bestaat uit verschillende varianten. In wetenschapelijk onderzoek was daar al eerder gewag van gemaakt.

   Het onderzoeksteam heeft zich al met deze kwestie beziggehouden, maar besloten om prioriteit te geven aan het verzamelen van ‘rauwe’ (genderneutrale) ‘sexuele energie’. In een later stadium komt onderzoek naar varianten en hun specifieke eigenschappen (intensiteit, aantrekkingskracht, golflengte, uitstraling) aan de orde. Men denke aan de oorsprong van de energie (dier of mens, man of vrouw, leeftijd), samenstelling, houdbaarheid en overdraagbaarheid. Daartoe is reeds een prototype van een experimentele ‘XS|1’ (‘SeXual Energy Spectrograph’) in ontwikkeling.

  naar boven 

Naar updates 01 t/m 32 (maart 2021 t/m juni 2021)

 

© Sjon Branðs, 2021
 
82
 
Nose
Items:
Sexual Attractive Pull 4
genderidentiteiten 3
Robin
presentatie Cupido 4
fuck science 6
Cupido werkt! 3
Bloopers-Knol
genderidentiteiten 2
Charly
onderzoek geuren 3
XRGY results October 2021
Van Zandbergen 4
Sexual Attractive Pull 3
Tournesol 3
genderidentiteiten 1
Cupido 2
naaktslakkenbevrijdingsfront
fuck science 5
onderzoek temperatuur
Tournesol 2
nieuwe medewerkers
naaktslakkenkwekerij
XRGY results September 2021
Van Zandbergen 3
onderzoek geuren 2
ontwikkeling Tournesol
home
Fuck Science 4
Confort Tripod in gebruik
Sexual Attractive Pull 2
Van Zandbergen 2
schetsen X-buster
onderzoek geuren 1
kaart seksuele energie
verruiming se-opslag
bouw Confort Tripod
XRGY results August 2021
E=MC²?
Fuck Science 3
naaktslak
Olga weet raad
Spectrographic Analysis 1
bleuprint Confort Tripod
XRGY results July 2021
NGC July 2021
Sexual Attractive Pull 1
Portable SECD
Sexual Energy Jars
XRGY results June 2021
Fuck Science 2
XRGY research team
bleuprint PSECD
SE Storage Container
Genderneutral Privacy Watchdog
XRGY results May 2021
NGC May 2021
test phase SECD
Van Zandbergen 1
Sexual Energy Collecting Device
Fuck science 1
XRGY results April 2021
Orgone Sensors
Gender Identification Unit
XRGY results March 2021
Orgone Detecting Device
   
[home]
 > [divertimenti] > [xrgy]
 
© Sjon Branðs [maandag 22 november 2021 | Monday, November 22nd, 2021]
© Sjon Branðs