Sjon Brands
ART|EXP
Sjon Brandsairshipsbirdsreadymades'Groceries'Divertimentiexpositionsinfo  
XRGY
 
update № -96-
update № -95-
update № -94-
update № -93-
update № -92-
update № -91-
update № -90-
update № -89-
update № -88-
update № -87-
update № -86-
update № -85-
update № -84-
update № -83-
update № -82-
update № -81-
update № -80-
update № -79-
update № -78-
update № -77-
update № -76-
update № -75-
update № -74-
update № -73-
update № -72-
update № -71-
update № -70-
update № -69-
update № -68-
update № -67-
update № -66-
update № -65-
update № -64-
update № -63-
update № -62-
update № -61-
update № -60-
update № -59-
update № -58-
update № -57-
update № -56-
update № -55-
update № -54-
update № -53-
update № -52-
update № -51-
update № -50-
update № -49-
update № -48-
update № -47-
update № -46-
update № -45-
update № -44-
update № -43-
update № -42-
update № -41-
update № -40-
update № -39-
update № -38-
update № -37-
update № -36-
update № -35-
update № -34-
update № -33-
update № -32-
update № -31-
update № -30-
update № -29-
update № -28-
update № -27-
update № -26-
update № -25-
update № -24-
update № -23-
update № -22-
update № -21-
update № -20-
update № -19-
update № -18-
update № -17-
update № -16-
update № -15-
update № -14-
update № -13-
update № -12-
update № -11-
update № -10-
update № -9-
update № -8-
update № -7-
update № -6-
update № -5-
update № -4-
update № -3-
update № -2-
update № -1-
XRGY Research Center
   Logboek academisch onderzoek ‘seksuele energie’ update № -62- t/m № -96-

Universiteit van Giersbergen

oktober t/m december 2021
• go to top of logbook • go to updates № -97- and next

•  96. Prettige feestdagen!

vrijdag 24 december 2021 16:45h
   Het ‘XRGY Research Center’ wenst u aangename kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar. Wij hopen in 2022 ons fundamentele onderzoek te kunnen voortzetten om voldoende ‘seksuele energie’ te kunnen verspreiden en daardoor de toekomst van de mensheid te verlichten en bij te dragen aan de kwaliteit van het leven op deze planeet.

   Wij nemen nu een welverdiende vakantie. Tot februari 2022 zijn wij niet bereikbaar, noch in ons laboratorium, noch via de telefoon. Eventuele berichten kunt u gerust achterlaten op ons email-adres. Wij zullen ze t.z.t. beantwoorden.

   Dit logboek staat enige tijd op een laag pitje. U zult er minder verslagen aantreffen, behoudens de resultaten van ons veldonderzoek. U kunt ons voorlopig volgen via de ‘Nieuw Giersbergense Courant’.

   Yours sincerely, prof. Aloysius Blok, dr. Marga De Wind, drs. Dik Dijkgraaf, ir. Oluwafunmilayo Adébáyộ, ir. Maartje Van Zolder, ir. Lyudmila Vladimirovna Iljinitsjna, drs. Andreas Voorburg, dr. Sòng Zhāoyáng en dr. Olga Van Zoutburg.
  naar boven 

   95. Chaos, wapenstilstand of vrede op aarde?

vrijdag 24 december 2021 12:00h
    In volslagen chaos gaan we deze kerst in. Het loopt helemaal uit de hand. Niemand weet mee waar hij aan toe is. Er is één mager lichtpuntje, het bestuur van de ‘Universiteit van Giersbergen’⁸⁴ heeft ons een ‘wapenstilstand’ aangeboden. Men is bereid de aangekondige bezuinigingen⁸⁷ op te schorten, mits het ‘XRGY Research Center’ haar “wilde” onderzoeksplannen in heroverweging wil nemen. Dit alles om ruimte voor overleg te scheppen, om ons wetenschappelijk onderzoek niet in gevaar te brengen en om de rust op de universiteit te doen terugkeren.
 
   We zijn geneigd dit aanbod te aanvaarden. Het wordt ook ons te veel. Wij willen geen onderdeel worden van een ‘investituurstrijd’, wij willen in alle rust ons wetenschappelijk onderzoek kunnen doen. Wij willen ons onbekommerd kunnen richten op het verspreiden van ‘seksuele energie’ om het voortbestaan van de mensheid en de kwaliteit van het leven op aarde veilig te stellen. Dáár gaat het ons om, polarisatie brengt ons doel in gevaar. We nemen eerst een broodnodige vakantie op en gaan dan met het bestuur in gesprek. Misschien toch nog een ‘vrede op aarde’?
  naar boven 

   94. De ‘Nieuw Giersberense Courant’ pakt weer eens uit!

woensdag 22 december 2021 14:05h
leeg
(klik op afbeelding om te vergroten / van daaruit kunt u weer terugklikken) Nieuw Giersbergense Courant 22-12- 2021
   De ‘Nieuw Giersbergense Courant’ slaagt er weer eens in om olie op het vuur te gooien. Daar zijn ze erg goed in. Op basis van sensatie, schromelijke overdrijving en een onuitputtelijke duim van hun ‘onderzoeksjournalist’ maken ze van een wetenschappelijk meningsverschil een schier levensbedreigende revolutie: “Het hek is van de dam!” Voor wie?
  naar boven 

   93. Professor Balk slaat door

maandag 20 december 2021 17:55h
   De protesten in het land tegen de bezuinigingen van de ‘Universiteit van Giersbergen’⁹⁰ op het ‘XRGY Research Center’ nemen hand over hand toe, ook op de universiteit zelf. Overal hangen spandoeken, staan leuzen op de muur, dwarrelen pamfletten en zie je studenten demonstreren.
 
   Zelfs actiegroep ‘Fuck science, we’re no object!’⁷⁹ was van mening dat het bestuur van ons onderzoeksproject moest afblijven: ‘No censorship!’ ‘Don’t touch research!’ Hoewel deze studenten vaker kritiek op ons hadden, was de vrijheid van wetenschap voor hen van groter belang.
 
   Droevig incident
 
   Helaas was dit alles aanleiding tot een ontluisterend voorval. Een door alle commotie tamelijk overspannen professor Balk⁸⁷ zag zijn eigen dochter voor het hoofd-gebouw van de universiteit met een ontbloot bovenlijf demonstreren. “Fuck your morals!” stond op haar buik.
 
   Dat was blijkbaar de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen. Voor het oog van de cameras van de ‘Nieuw Giersbergense Courant’ haalde de man uit naar zijn dochter. Een tamelijk onsmakelijke rel was geboren, de professor werd met onmiddelijke ingang geschorst.
  naar boven 

•  92. Van Zandbergen’s ‘erotic mass’ (V)

vrijdag 17 december 2021 11:30h
   Alsof we nog niet genoeg aan ons hoofd hebben, onze brillante medewerker, Lyudmila Vladimirovna Iljinitsjna⁶⁴, heeft bij haar werkbezoek aan het ‘Universal Orgone Laboratory’⁶¹ het een en ander opgelopen. Zoals u weet is professor Van Zandbergen daar bezig met het produceren van ‘erotische massa’ uit naaktslakken. Na aanzienlijke opstartproblemen⁷³ is hij er uiteindelijk in geslaagd kleine hoeveelheden ‘erotic mass’ in gelvorm te vervaardigen.
 
   Brandend van nieuwgierigheid kon onze jonge onder-zoeker het natuurlijk niet nalaten om van één van de ampullen met Van Zandbergen’s ongeteste product te proeven, met alle ellende van dien. Sindsdien is zij in een voortdurende staat van opwinding. Zij doet haar werk nog steeds uitstekend, maar kan niet meer van ons afblijven, zelfs niet van drs. Voorburg. Dit leidt ons verschrikkelijk af.
 
   We hebben haar opgesloten in de tekenkamer om erger te voorkomen. Wij hebben wel wat anders te doen!
 
  naar boven 

   91. Onderzoek geuren en ‘seksuele energie’: ‘Nose’ (V)

dinsdag 14 december 2021 18:15h

 

   Ons onderzoek naar ‘geuren en seksuele energie'⁸³ krijgt een nieuwe veelbelovende wending. In samenwerking met het ‘Cambridge Pheromones Laboratory’⁵³ starten we een reeks experimenten met instrumenten die door middel van synthetische receptoren geuren kunnen herkennen. Ir. Lyudmila Vladimirovna Iljinitsjna⁶⁴ van de technische buiten-dienst en sir dr. H.J. Russell sr. van het CPL hebben ons de eerste schetsen voorgelegd van een mobiele odor-detector onder de naam ‘Nose’ (prototype 07). Begin volgend jaar hopen we dit apparaat in gebruik te kunnen nemen.
  naar boven 

   90. Massaal protest tegen bezuinigingen op het ‘XRGY Research Center’

zaterdag 11 december 2021 16:30h
   Van alle kanten worden we bedolven onder steunbetuigingen tegen de drieste bezuinigingen van de ‘Universiteit van Giersbergen’⁸⁷. Allereerst hebben de ‘University of Beemsterzwaagh’ en het ‘Universal Orgone Laboratory’ van prof. van Zandbergen ons financiële garanties afgegeven die het mogelijk moeten maken ons onderzoek voort te zetten. Dit houdt ook in dat het ‘XRGY Research Center’ onder de vleugels van deze organisaties gaat werken mocht het conflict met de ‘Universiteit van Giersbergen’ onverhoopt escaleren. Ook de gemeente Twisk-Opperdoes toont belangstelling in het oprichten van een nieuwe universiteit die in dat geval ons onderzoekscentrum moet gaan herbergen.
   Naast de al eerder genoemde steunbetuigingen⁸⁴ ontvingen we hartverwarmende reacties van het ‘Cambridge Pheromones Laboratory’⁸³, het ‘MindGap’, het ‘high-tech and creativity center’
aan de ‘KU Leuven’⁷⁶, ‘Reinaert & ses Filles dans les Vapes SA’⁵¹, ‘Maschinen- und Apparatebau Vermehr GmbH’¹², de ‘Commissie Ethiek en Privacy’¹⁵, de ‘Naaktslakkenkwekerij Annie Steen’⁶³, mevrouw Antje Bloopers-Knol⁷⁷, zelfs reporters van de ‘Nieuw Giersbergense Courant’⁷⁹ en last but not least van tal van docenten, studenten en andere medewerkers aan de universiteit.
 
   Een geëngageerde drs. Voorburg heeft een voortvarend actieplan opgesteld. Dit variëert van werkonderbrekingen, demonstraties in Giersbergen, Tilburg en Amsterdam, blokkades van snel-wegen, sit-down-acties op spoorwegen, hongerstakingen, het loslaten van honderdduizenden naaktslakken, het massaal verspreiden van ‘seksuele energie’ op het Binnenhof, de bezetting van de universiteit tot en met een landelijke onthouding van elke vorm van seksuele activiteit!
 
  naar boven 

•  89. Onderzoek: ‘sexual attractive pull’ / ‘erotische massa’ (V)

vrijdag 10 december 2021 14:15h
   Mededeling 17 december 2021: Bij nader inzien zijn twee onderzoeken naar de relatie tussen ‘sexual attractive pull’ en ‘erotic mass’ VI⁸² en V⁸⁹ ingetrokken. Destijds wezen onafhankelijke adviseurs ons al op inconsequenties in de resultaten. Ook de tweede peer review door dr. Marlène Van Zoutburg van de ‘University of Beemsterzwaagh’ moest een herhaling van eerdere onzorgvuldigheden constateren⁷². Dit had een waarschuwing voor ons moeten zijn. De ‘Commissie Ethiek en Privacy’¹⁵ van de universiteit noemde beide onderzoeken zelfs suggestief. Desondanks zijn de verslagen van deze onderzoeken in dit logboek blijven staan. Wij bieden hiervoor onze welgemeende verontschuldigingen aan.
 
   Tot overmaat van ramp maakte professor Maurice Van Zandbergen van het ‘Universal Orgone Laboratory’ afgelopen week gehakt van onderhavige onderzoeken als zijnde „speculatief, ondoordacht en onwetenschappelijk. Met name de gehanteerde correctie-factoren f₁ en f₂ komen volkomen uit de lucht vallen! Zij zijn nergens op gebaseerd!” Nogmaals, wij trekken derhalve de resultaten van betreffende onderzoeken definitief in.
 
   Onze wetenschappelijk integriteit gebiedt ons de oorspronkelijke tabellen hier te laten staan, als waarschuwing, als teken aan de wand, met een uitdrukkelijk verzoek aan deze speculatieve resultaten geen enkele waarde te hechten. Bij voorbaat hartelijk dank.
 

 

  naar boven 

   88. Onderzoek V: Genderidentiteiten / ‘Robin’ gereed (V)

donderdag 9 december 2021 13:20h
 

‘Robin’ via een genderteller gekoppeld aan ‘Charly’ (buiten beeld)

‘Robin’ (losgekoppeld) op zoek naar zijn ‘superposition equilibrium’

   ‘Robin’, een kwantumcomputer (‘Self-learning Double-qbit Quantum Mainframe’), gaat alle data van ‘Charly’⁸⁵, een genderopsporingsapparaat (‘Hypersensitive Nanogender Exploring Facility’), verwerken. Ook ontwikkelt ‘Robin’ voor ‘Charly’ algoritmes om nog niet ontloken genderidentiteiten op te sporen. Zij vormen als het ware een twee-eenheid.

  naar boven 

   87. Drastisch ingrijpen universiteit

vrijdag 3 december 2021 19:25h
   Het bestuur van de ‘Universiteit van Giersbergen’⁸⁴ heeft ondanks de veelbelovende vooruitzichten van ons project besloten het budget van het ‘XRGY Research Center’ te bevriezen. Aanhoudende overschrijdingen laten de universiteit geen andere keuze, aldus het bestuur. Professor Balk: “Het loopt de spuigaten uit! Dit is niet meer te verantwoorden! Laat staan het bij tijd en wijlen speculatieve karakter van het onderzoek en de bedroevend magere resultaten!”
 
   Het team is woedend, verbolgen over zoveel onbegrip en gebrek aan inzicht in het baanbrekende onderzoek van het ‘XRGY Research Center’. Drs. Voorburg gaat helemaal uit zijn dak: “Dit is censuur, verdomme! Ze laten zich alleen maar leiden door commerciële belangen en public relations. Ze luisteren te veel naar die marginale actiegroepjes!”
 
   De overige leden van het research center zitten er verslagen bij. “Het wordt zo bijna onmogelijk om nog fatsoenlijk wetenschap te bedrijven,” verzucht dr. De Wind, “waar moet dat heen? Zo kunnen we onze plannen voor onze nieuwe pilots wel vergeten. Om nog niet te spreken van al het lopend onderzoek. We gaan het hier niet bij laten zitten!”

•  86. Negende evaluatie resultaten november 2021 (IX)

woensdag 1 december 2021 09:05h
XRGY AVERAGE RESULTS NOVEMBER 2021

120 Portable Sexual Energy Collecting Devices

 

   Het onderzoek naar de verspreiding van ‘seksuele energie’ in Nederland gaat gestaag verder, in november 2021 telden wij bijna 30.000 metingen, iets minder dan vorige maand⁷⁴. In januari 2022 hopen wij een overzicht van de resultaten van juli t/m december 2021 te presenteren, een meer representatieve tabel en kaart⁵² dan voorheen.

  naar boven 

   85. Onderzoek V: Genderidentiteiten / ‘Charly’ gereed (IV)

vrijdag 26 november 2021 21:10h

 

‘Charly’ (‘Hypersensitive Nanogender Exploring Facility’)

   ‘Charly’, een ‘Hypersensitive Nanogender Exploring Facility’, is gereed. Het instrument is ontworpen om bestaande genderidentiteiten te ontdekken. De data van dit apparaat worden verwerkt door ‘Robin’⁸¹, een ‘Self-learning Double-qbit Quantum Mainframe’ dat ook algoritmes gaat ontwikkelen om nog niet ontloken genderidentiteiten op te sporen.

  naar boven 

   84. Voortgang kwalitatief onderzoek / reactie universiteit

dinsdag 23 november 2021 17:10h
    Ons onderzoek naar ‘seksuele energie’ raakt goed op dreef. Een vijftal deelonderzoeken lopen en gaan ons de komende jaren nog intensief bezighouden. Niettemin, het is ons ook duidelijk geworden dat bepaalde aspecten van het onderzoek naar ‘seksuele energie’ tot op heden buiten beschouwing zijn gebleven. Daar gaan we wat aan doen.

   Er zijn plannen voor vier nieuwe pilots, naar de relatie tussen ‘seksuele energie’ enerzijds en levensverwachting, creativiteit, seksuele activiteit en erotische massa aan de andere kant. In samenwerking met wetenschappers van de ‘University of Beemsterzwaagh’ en mogelijk ook het ‘Universal Orgone Laboratory’ van prof. van Zandbergen.
 
   Deze nieuwe research vergt vanzelfsprekend een véél ruimer budget en een aanzienlijke uitbreiding van ons onderzoeksteam. Afgelopen week hebben we het bestuur van de ‘Universiteit van Giersbergen’ middels een prachtig plan van aanpak hiervan op de hoogte gebracht.
     Stand van zaken kwalitatief onderzoek:

    I Sexual attractive pull⁸², uitbreiding onderzoek
 
    II Spectrografische analyse⁴⁴, uitgesteld  

    III Geuren en seksuele energie⁸³, heroriëntatie  

    IV Temperatuur en seksuele energie⁶⁶, verkenningen 

    V Genderidentiteiten (‘BID’-pilot)⁸¹, lopend
 
    VI Seksuele energie en levensverwachting, nieuw
 
    VII Seksuele energie en creativiteit, nieuw
 
    VIII Seksuele energie en seksuele activiteit, nieuw
 
    IX Seksuele energie en erotische massa, nieuw
   Reactie ‘Universiteit van Giersbergen’
   Het bestuur van de ‘Universiteit van Giersbergen’ reageerde allesbehalve enthousiast. Het vraagt zich af waar al onze onderzoeken, ook de huidige, toe leiden. Er zijn nog maar weinig tastbare resultaten uit voortgekomen. Ook maakt men zich ernstige zorgen over de systematische overschrijdingen van het budget door het ‘XRGY Research Center’. De uitgaven van het project zijn ondertussen al een factor vier groter dan de ooit begrootte kosten.
 
   Ons team echter ziet geen reden tot ongerustheid. Ons onderzoek naar ‘seksuele energie’ geniet internationale waardering en toezeggingen van financiële ondersteuning stromen binnen. Universiteiten (Beemsterzwaag, Caltech, Cambridge, MIT, ETH, NTU, Vladivostok en Wuhan), het Europees Ontwikkelingsfonds, de Unesco, internationale ngo’s en tal van bedrijven. Ook de gemeenten Giersbergen, Gasselternijveenschemond-Tweede Dwarsdiep, Twisk-Opperdoes en Chaussée-Notre-Dame-Louvignies-lez-Herlaimont-sur-Meuse hebben steun toegezegd. Onder voorbehoud, dat wel.
  naar boven 

   83. Kwalitatief onderzoek III: geuren en ‘seksuele energie’ (IV)

maandag 22 november 2021 21:15h

    We hebben uiteindelijk besloten om ons onderzoek naar ‘geuren en seksuele energie'⁷⁵ over een ander boeg te gooien. Ook al zouden we de lijst met te onderzoeken geuren uitzuiveren en volledig herzien, dan nog blijven we met het probleem zitten dat met een hele roedel honden⁶⁰ moeten werken, met alle praktische problemen van dien. Ook de protesten van onze vrijwilligers (‘Nieuw Giersbergense Courant’ van 22 november 2021⁷⁹) zijn ons niet ontgaan.

   

   We zijn dus weer te rade gegaan bij het ‘Cambridge Pheromones Laboratory’⁵³, hét internationaal toonaangevende instituut op het gebeid van geuren. Ook zij waren op vergelijkbare problemen gestoten en hadden de afgelopen jaren goede ervaringen met synthetische receptoren. We gaan dus in nauwe samenwerking met dit laboratorium een, liefst draagbaar, instrument ontwikkelen dat een geurprofiel van onze ‘interesting objects’ ter plaatse kan detecteren.

  naar boven 

•  82. Onderzoek I: ‘sexual attractive pull’ / ‘erotische massa’ (IV)

zaterdag 20 november 2021 13:00h
   Mededeling 17 december 2021: Bij nader inzien zijn twee onderzoeken naar de relatie tussen ‘sexual attractive pull’ en ‘erotic mass’ VI⁸² en V⁸⁹ ingetrokken. Destijds wezen onafhankelijke adviseurs ons al op inconsequenties in de resultaten. Ook de tweede peer review door dr. Marlène Van Zoutburg van de ‘University of Beemsterzwaagh’ moest een herhaling van eerdere onzorgvuldigheden constateren⁷². Dit had een waarschuwing voor ons moeten zijn. De ‘Commissie Ethiek en Privacy’¹⁵ van de universiteit noemde beide onderzoeken zelfs suggestief. Desondanks zijn de verslagen van deze onderzoeken in dit logboek blijven staan. Wij bieden hiervoor onze welgemeende verontschuldigingen aan.
 
   Tot overmaat van ramp maakte professor Maurice Van Zandbergen van het ‘Universal Orgone Laboratory’ afgelopen week gehakt van onderhavige onderzoeken als zijnde „speculatief, ondoordacht en onwetenschappelijk. Met name de gehanteerde correctie-factoren f₁ en f₂ komen volkomen uit de lucht vallen! Zij zijn nergens op gebaseerd!” Nogmaals, wij trekken derhalve de resultaten van betreffende onderzoeken definitief in.
 
   Onze wetenschappelijk integriteit gebiedt ons de oorspronkelijke tabellen hier te laten staan, als waarschuwing, als teken aan de wand, met een uitdrukkelijk verzoek aan deze speculatieve resultaten geen enkele waarde te hechten. Bij voorbaat hartelijk dank.
 

 

  naar boven 

   81. Onderzoek V: Genderidentiteiten / ‘BID!’-pilot: ‘Robin’ (III)

woensdag 17 november 2021 11:55h

   Onze nieuwe ‘state of the art’ supercomputer is in aanbouw! ‘Robin’⁷⁰ heet het apparaat, het is een ‘Self-learning Double-qbit Quantum Mainframe’. Het gaat de data van ‘Charly’⁷⁶ verwerken en wordt ingezet om algoritmes te ontwerpen om nog verscholen genderidentiteiten aan het licht te brengen. We verwachten er hartstikke veel van!

 

‘BID!’-pilot, schets ‘Robin’ (‘Self-learning Double-qbit Quantum Mainframe’)

   Terwijl ‘Robin’ wordt gebouwd gaan we op zoek naar geschikte kwantumfoutverbeteringsalgoritmes en zullen we onze koelinstallaties moeten upgraden om de extreem lage temperatuur te garanderen waarbij dit systeem kan functioneren (<100 millikelvin of <-273,05 graden Celsius). De capaciteit van onze koelinstallaties is waarschijnlijk de bottleneck, zij moeten immers ook de groeiende hoeveelheid opgeslagen ‘seksuele energie’ fris zien te houden.

  naar boven 

   80. Presentatie ‘Cupido’ (IV)

maandag 15 november 2021 19:05h
   Met gepaste trots presenteren wij onze ‘Cupido’⁶⁹, het prototype x-buster (‘Subsone Sexual Energy Transmitter’). Het instrument is uitgebreid getest, verfijnd en nauwkeurig afgeregeld. Het instrument is ontworpen om ‘seksuele energie’ over te brengen naar ‘interested objects’. Dat blijkt te werken. Het apparaat is een voorloper van de later te bouwen grote mobiele ‘xrgy-busters’, die de ‘Summer of Love’ in 2022 van energie moeten gaan voorzien.
 

   

 

‘Cupido’, het prototype ‘seksuele energie’-buster

  naar boven 

   79. ‘Fuck science, we’re no object!’ (VI)

vrijdag 12 november 2021 20:20h
leeg
(klik op afbeelding om te vergroten / van daaruit kunt u weer terugklikken) Nieuw Giersbergense Courant 12-11-2021
    Dachten we eindelijk van ‘al dat gedoe’ af te zijn, al die protesten aan onze voordeur, maar nee hoor, de ‘Nieuw Giersbergense Courant’ heeft weer iemand gevonden die weer ergens tegen is. Nu niet vanwege gendervraagstukken, maar om ons onderzoek naar geuren en ‘seksuele energie’⁷⁵. Een onderzoek dat nog in de kinderschoenen staat en waar we zelf ook de nodige vragen bij hebben. Het wordt er niet eenvoudiger op om nog wetenschap te bedrijven.
  naar boven 
•  78. ‘Cupido’, de x-buster werkt! (III) woensdag 10 november 2021 11:05h

   Natuurlijk, van meet af aan was de horizon van dit hele project ook het verspreiden van ‘seksuele energie’. Niet alleen het ontdekken ervan, het verzamelen en onderzoeken. Uiteindelijk hoopten we met het massaal verspreiden van deze energie het voortbestaan van de mensheid te garanderen en de kwaliteit van het leven op aarde te verbeteren. We beginnen zicht te krijgen op het voorkomen van ‘seksuele energie’ in Nederland en hebben onder-tussen een forse voorraad opgebouwd. De kwalitatieve onderzoeken naar deze energie lopen en we verwachten dat die komend voorjaar voldoende uitsluitsel kunnen geven over verantwoord verspreiden van ‘seksuele energie’.
 
   Daarop vooruitlopend experimenteerde een van onze medewerkers, dhr. Brands, voorzichtig met instrumenten die deze ‘seksuele energie’ zou kunnen overdragen op ‘interested objects’. Thuis in zijn tuinlaboratorium bouwde hij daartoe apparaatjes, die echter geen van allen in het gewenste effect resulteerden. Niemand werd opgewonden.

   Doorbraak!

   Tot een week geleden. Totdat hij opeens ‘Cupido’⁶⁹, een prototype x-buster, aan de praat kreeg. Een doorbraak! Onze onderzoeker was totaal overdonderd, verrukt over dit onverwachte resultaat en in zijn enthousiasme richtte hij het instrument op de eerste de beste bezorger aan de deur, een meisje van de DHL, dat een jurkje voor zijn huis-genoot kwam brengen. Bam! Knal, meteen raak. Dat was niet de bedoeling, eigenlijk hadden we eerst onze onder-zoeken nog moeten afronden, maar ja, u weet wel, soms haalt de werkelijkheid je gewoon in, ook ons.
 
   En het werkte! Eureka, het werkte echt! En meteen! Het meisje van DHL vloog enthousiast een grauwe veertiger in een scootmobiel op weg naar de voedselbank om zijn nek. Wat een hartstortelijke ontmoeting (ontmoeten=niet meer moeten / wat hebben we toch een prachtige taal) hier op straat! Op klaarlichte dag! In Tilburg nota bene! De arme man wist niet meer waar hij het had. Onze onderzoeker ook niet. Wat een wonder! Hij was in alle staten, ook al wist hij natuurlijk dat hier vast gedonder van zou komen. Dat voel je aankomen. Het maakte niet uit, hij ging door.

 

   Niettemin, het apparaat zat nog provisorisch in elkaar. Alles was voorlopig gemonteerd en niets was zorgvuldig gekalibreerd. De flux was nogal wispelturig. “Kleinigheidje”, dacht dhr. Brands, “voordat we het weten zijn we op weg naar een beter leven, dit gaat de wereld echt veranderen!” Maar nu, de nodige testen later, kunnen we met een gerust hart vaststellen dat die dag een beslissend moment in ons onderzoek is geweest. Een doorbraak. We kunnen verder!

 

Sjon aan het experimenteren met ‘Cupido’, het prototype ‘seksuele energie’-buster

  naar boven 

   77. De ‘Sexual Activity Classification’ van Bloopers-Knol

vrijdag 5 november 2021 09:10h

   Herhaaldelijk is ons gevraagd naar de ‘Sexual Activity Classification’ van Bloopers-Knol⁶⁶. Rechts treft u de tabel aan als resultaat van dit enigszins omstreden onderzoek naar de verhouding tussen ‘seksuele energie’ en (de daaruit voortvloeiende) ‘seksuele activiteit’. Bloopers-Knol plaatste zo’n 500 waarnemers op een stoeltje in evenzovele slaapkamers van een aselecte groep onderzoeksobjecten. Gewapend met meetapparatuur voor ‘seksuele energie’¹ en een notitieblok tekenden de waarnemers, overwegend 's avonds en ’s nachts, nauwkeurig de ‘seksuele activiteit’ van de doelgroep op. Haar vier jaar durende geldverslindende onderzoek toonde uiteindelijk een niet mis te verstane correlatie aan tussen ‘seksuele energie’ en ‘seksuele activteit’. “Quod erat demonstrandum”, volgens mevrouw Antje Bloopers-Knol dan.

SA-classification by Bloopers-Knol:
11. 0,0-0,1 dŜ² none/hostility
12. 0,1-0,2 dŜ² minimal/aversion
13. 0,2-0,3 dŜ² low/rejection
14. 0,3-0,4 dŜ² indifference
15. 0,4-0,5 dŜ² limited interest
16. 0,5-0,6 dŜ² average
17. 0,6-0,7 dŜ² enthousiasm
18. 0,7-0,8 dŜ² excitement
19. 0,8-0,9 dŜ² pre-climax
10. 0,9-1,0 dŜ² orgasm

   Toch was dit onderzoek van meet af aan omstreden, niet alleen vanwege de representativiteit, maar vooral vanwege de kritiek op de invloed die de in de slaapkamer aanwezige waarnemer zou kunnen hebben op de ‘seksuele activiteit’ van de onderzochte proefpersonen. Niet ieder paartje zal hun tegenwoordigheid als stimulerend ervaren hebben. Sic.
  naar boven 

   76. Onderzoek V: Genderidentiteiten / ‘BID!’-pilot: ‘Charly’ (II)

woensdag 3 november 2021 10:35h
   De breedte van dit onderzoeksterrein (seksuele geaard-heden / genderidentiteiten⁷⁰), het feit dat deze materie constant aan verandering onderhevig is, plus de beladen discussies hierover in de samenleving hebben ons doen besluiten de ‘BID!’-pilot voorzichtig aan te pakken.
 
   Daarin spelen ook technische complicaties bij de voor-genomen ‘Broadband Identification Devices’ een rol, net als de geraamde kosten. Bijvoorbeeld de bij ‘Interludium’¹⁰ (Horny Point, Australia) bestelde ‘nanosensors’ bedragen 150.000 AUD per sensor, ex transport en invoerrechten.
     Stand van zaken kwalitatief onderzoek:

    I Sexual attractive pull⁷², peer review
 
    II Spectrografische analyse⁴⁴, uitgesteld

    III Geuren en seksuele energie⁷⁵, heroriëntatie
 
    IV Temperatuur en seksuele energie⁶⁶, verkenningen
 
    V Genderidentiteiten (‘BID’-pilot)⁷⁰, gestart

   Het ‘XRGY Research Center’ heeft uiteindelijk opdracht gegeven tot de bouw van twee instrumenten, ‘Charly’ en ‘Robin’. ‘Charly’, vernoemd naar de eenzame studente op het Binnenhof⁶⁷, is een ‘Hypersensitive Nanogender Exploring Facility’, ontworpen om alle bestaande genderidentiteiten te ontdekken. ‘Robin’ wordt een ‘Self-learning Double-qbit Quantum Mainframe’ die alle data die ‘Charly’ produceert gaat verwerken en waar mogelijk algoritmes gaat ontwikkelen om nog niet ontloken genderidentiteiten op te sporen. We kunnen er niet vroeg genoeg bij zijn.

 

‘BID!’-pilot, schets ‘Charly’ (‘Hypersensitive Nanogender Exploring Facility’)

   ‘Charly’ en ‘Robin’ worden gebouwd door onze technische buitendienst⁶⁴ in samenwerking met het ‘MindGap’, het ‘high-tech and creativity center’ aan de ‘KU Leuven’ en daarna uitvoerig getest in onze laboratoria in Giersbergen.

  naar boven 

   75. Kwalitatief onderzoek III: geuren en ‘seksuele energie’ (III)

dinsdag 2 november 2021 13:15h

    Op ons onderzoek naar ‘geuren en seksuele energie'⁶⁰ hebben we een overweldigende hoeveelheid reacties binnen-gekregen. Via collega’s in het veld, onze vaste adviseurs en via de talloze emails aan ons adres werden we gewezen op de willekeurigheid en onvolledigheid van onze lijst onderzochte geuren. Er werden honderden suggesties gedaan voor geuren die verband met ‘seksuele energie’ zouden kunnen houden. In onze huidige opzet van het onderzoek zou dit betekenen dat we een kleine duizend honden zouden moeten gaan africhten. Dat lijkt ons in de praktijk ondoenlijk.

   Er resten ons grofweg twee mogelijkheden om verder te gaan. Òf we beperken de lijst tot essentiële geuren òf we gaan voor een totaal andere onderzoeksopzet. De eerste optie werpt het volgende probleem op: hoe bepaal je welke geuren van belang zijn? Moet je daarvoor niet eerst alle mogelijke geuren onderzoeken? Dit lijkt wel een probleem dat zichzelf in de staart bijt. We zijn er nog niet uit. De tweede optie is evenmin duidelijk. Ook hier wreekt zich dat we over weinig vergelijkend onderzoek kunnen beschikken. Niettemin we gaan door, dit onderzoek is véél te belangrijk.

  naar boven 

•  74. Achtste evaluatie resultaten oktober 2021 (VIII)

maandag 1 november 2021 10:45h
XRGY AVERAGE RESULTS OCTOBER 2021

120 Portable Sexual Energy Collecting Devices

 

   Het onderzoek naar ‘seksuele energie’ in Nederland loopt door, in oktober 2021 telden wij ruim 33.000 metingen. De resultaten zijn vergelijkbaar met vorige maand⁶². Zie ook daar voor de verklaring van de gebruikte afkortingen.

  naar boven 

   73. Van Zandbergens’s ‘erotische massa’ (III)

zaterdag 30 oktober 2021 21:30h

   Professor Maurice Van Zandbergen is nog steeds bezig om de productie van ‘erotische massa’ op industriële schaal op te zetten. Zijn experiment om deze massa uit naaktslakken te vervaardigen⁶¹ verloopt allerminst voorspoedig. De levering van deze essentiële grondstof hapert voortdurend sinds het ‘Naaktslakkenbevrijdingsfront’ ⁶⁸ de ‘Naakt-slakkenkwekerij Annie Steen’⁶³ bezet houdt. Bovendien zijn niet alle naaktslakken van de juiste soort (‘arion rufus’)⁴⁶ en is de lading naaktslakken soms vervuild met ongerechtigheden. Van Zandbergen is de wanhoop nabij.

   

 

eindfase in de poductielijn voor het vervaardigen van ‘erotische massa’: de drietaps-destillatie

   Tot overmaat van ramp blijkt Van Zandbergen’s schatting van de hoeveelheid naaktslakken om ‘erotic mass’ te produceren⁶¹ (~700 naaktslakken/gram) nauwelijks op te gaan. In de praktijk van zijn laboratorium zijn ~40.000 naaktslakken nodig voor 1 gram ‘erotische massa’. Vooral in de drietraps-destillatie aan het eind van zijn productielijn gaat veel verloren, mogelijk door de hoge temperatuur die dit proces vereist. Van Zandbergen zint op een oplossing, mogelijk destilleren onder hoge druk. Ook zijn geliefde Annie Steen⁶³ belooft beterschap, wat naaktslakken betreft.
  naar boven 

   72. Kwalitatief onderzoek I: ‘sexual attractive pull’ (III)

donderdag 28 oktober 2021 10:40h

    Dr. Marlène Van Zoutburg van de ‘University of Beemsterzwaagh’³³ heeft ons onderzoek naar ‘sexual attractive pull'⁵⁶ doorgelicht. Naast alle waardering voor onze resultaten, met name de ontdekking van ‘seksuele polariteit’⁵⁶, constateerde ze ook een aantal onzorgvuldigheden. Die betreffen onder andere de proefopstellingen [D], [E] en [F], maar vooral onze onduidelijkheid omtrent de door ons gehanteerde ‘erotische massa’ (M₁,M₂) van de onderzochte ‘interesting objects’. Volgens haar is nergens aangegeven hoe deze ‘erotische massa’ is gedefiniëerd en evenmin hoe deze massa wordt gemeten. En dat terwijl zij ten grondslag ligt aan onze berekeningen en uiteindelijk resultaten.

   We zijn dr. Van Zoutburg dankbaar voor haar collegiale kritiek. In onze verslaggeving van het betreffende onderzoek is de definiëring van het begrip ‘erotische massa’ niet uitgewerkt en zijn de door ons gehanteerde meetmethoden en resultaten abusievelijk niet opgenomen. We hopen deze onvolkomenheden op korte termijn te kunnen herstellen.

  naar boven 

   71. ‘Tournesol’ geplaatst in Twisk (III)

dinsdag 26 oktober 2021 15:25h

   De eerste ‘Tournesol’ (‘Satellite Dish Sexual Energy Transceiver’ SD|SET, type 2)⁵⁹ is geplaatst in het rustieke dorp Twisk-Opperdoes. Vanaf heden kunnen we de ‘seksuele energie’ van de 1105 inwoners nauwlettend volgen op de schermen in ons laboratorium in Giersbergen. De plaatselijke geestelijkheid heeft ons alle medewerking toegezegd.

 

de ‘Tournesol’ in Twisk

   Binnenkort gaan we over tot het plaatsen van installaties in Amsterdam (Westermarkt), Tilburg (Varkensmarkt) en Giersbergen (Grote Markt), mits de aangevraagde vergunningen van de betreffende gemeentes op tijd binnen zijn.
  naar boven 

•  70. Kwalitatief onderzoek V: Genderidentiteiten (‘BID!’ I)

vrijdag 22 oktober 2021 10:20h

   De ‘Universiteit van Giersbergen’ en het ‘XRGY Research Center’ staan midden in de samenleving. Wij hebben onze ogen en oren open, ook voor kritische geluiden. Van vak-genoten, lezers van ons logboek, reacties op ‘Olga weet raad’ en de demonstrerende studenten van ‘Fuck science, we’re no object’ op de stoep van onze universiteit⁵⁸.
 
   Herhaaldelijk zijn we gewezen op de sekse-basis van ons onderzoek (man-vrouw), herhaaldelijk is ons indringend verzocht meer aandacht aan genderdiversiteit te besteden. Vanzelfsprekend geven we hier graag gehoor aan.

     Stand van zaken kwalitatief onderzoek:
 
    I Sexual attractive pull⁵⁶, onderzoek gaande
 
    II Spectrografische analyse⁴⁴, uitgesteld
 
    III Geuren en seksuele energie⁶⁰, in ontwikkeling
 
    IV Temperatuur en seksuele energie⁶⁶, verkenningen
 
    V Genderidentiteiten (‘BID’-pilot)⁷⁰, gestart

   Professor Blok en mevr. dr. De Wind zijn het gesprek aangegaan met ‘Charlie’, de demonstrerende vrouw op het Binnenhof⁶⁷ en uit het interview in de ‘Nieuw Giersbergense Courant’ van 21 september 2021⁵⁸. Bij deze ontmoeting waren onze genderdeskundigen dr. Hélène en dr. Hilde Bleys de Perponcher-Sedlnitzky⁶⁴ aanwezig. Het was een zeer aangenaam gesprek waarin beide partijen volop gelegenheid kregen hun standpunt toe te lichten. Afgesproken is dat ons onderzoek zich naast criteria als ‘sekse’ en ‘seksuele polariteit’⁵⁶ ook op gender gerelateerde invalshoeken zal gaan richten. Dr. Hélène en dr. Hilde Bleys de Perponcher-Sedlnitzky nemen hierin het voortouw, ondersteund door de technische buitendienst, ir. Oluwafunmilayo Adébáyộ, dr. Sòng Zhāoyáng en ir. Lyudmila Vladimirovna Iljinitsjna⁶⁴. Naar verwachting gaan zij aan de slag om op korte termijn nieuwe ‘zelflerende’ classificatie-apparaten (‘BID!’) te ontwerpen ter vervanging van de eerdere ‘Gender Identification Unit’ en ‘Human Differentation Instrument’⁴⁷ (U⁰B).

   
gendersymbolen  eerste schetsen pilot ‘Broadband Identification Devices’ (‘BID!’)

   De instrumenten, de ‘Broadband Identification Devices’ (‘BID!’), worden ‘zelflerend’ uitgevoerd, hetgeen volgens de dames Bleys de Perponcher-Sedlnitzky nodig is om de gestaag uitbreidende categorie ‘gender’ te kunnen volgen. Het hele spectrum aan erotische voorkeuren / seksuele geaardheden / genderidentiteiten is nauwelijks bij te houden zonder gesofisticeerde ‘artificial intelligence’. Was men jaren geleden nog tevreden met de categorieën hetero, gay, lesbisch, biseksueel en transgender, heden voldoet een indeling in 26 geaardheden en identiteiten al niet meer. De Facebook-gebruikers in de Verenigde Staten kunnen kiezen uit 58 ‘genderopties’. Sommige Engelstalige websites spreken van meer dan 300 gendersoorten, van ‘agenders’ tot ‘pangenders’, inclusief parafilieën als maso-, necro-, pedo-, sado- en zoöfilie. Ga er maar aan staan. Volgens de zussen Bleys zijn we vermoedelijk niet ver meer verwijderd van een “samenleving waarin iedereen zich zijn eigen ‘genderidentiteit’ gaat aanmeten, misschien zelfs wel ‘genderidentiteiten’, bijvoorbeeld om de zoveel tijd een andere.” Ook dat kan. Het team is op alles voorbereid.
 
   Deze ingewikkelde en steeds veranderende materie maakt het onze onderzoekers en de technische buitendienst⁶⁴ niet gemakkelijk. Voor de complexe programmatuur is de hulp van ASML ingeroepen, er wordt een nieuwe double-qbit kwantumcomputer aangeschaft, het zoeken is nog naar hypergevoelige nanosensors die alle minuscule variëteiten in individuele beleving kunnen detecteren. Zelfs de geringste afwijking is van belang. Tenslotte moet ieder element in de matrix (>1800) nog van kwantitatieve data worden voorzien, zelfs al gaat het over een waarde van zes cijfers achter de komma. Bovendien staat de relevantie van het uiteindelijke onderzoeksresultaat alles behalve bij voorbaat vast.

  naar boven 

   69. Blauwdruk ‘Cupido’, prototype x-buster (II)

dinsdag 19 oktober 2021 18:15h

 

blauwdruk ‘Cupido’, prototype x-busterr

   De blauwdrukken voor ‘Cupido’, het prototype x-buster (‘Subsone Sexual Energy Transmitter’ SXT)⁵⁴ zijn klaar. Het instrument kan gebouwd worden, alle onderdelen zijn besteld. ‘ASML’ levert de prints, ‘Reinaert & ses Filles dans les Vapes SA’ de drukvaten en ‘Maschinen- und Apparatebau Vermehr GmbH’ de fijnmechanische onderdelen. Door het uitvallen van de technische dienst⁵⁰ vinden eindmontage en eerste testen plaats in het provisorische tuinlaboratorium van onze medewerker Brands⁵⁰. We wachten met spanning af! We zijn bijzonder benieuwd of het apparaat ook werkt.

  naar boven 

   68. Productie ‘erotische massa’ ligt stil (II)

vrijdag 15 oktober 2021 11:15h

 

 

   
   Het ‘Naaktslakkenbevrijdingsfront’ heeft vannacht de naaktslakkenkwekerij van onze voormalige koffiejufrouw Annie⁶³ bezet. Enige tienduizenden naaktslakken zijn vrijgelaten en teisteren nu de omgeving van het bedrijf.  De hele streek wordt kaal gevreten, toeristen blijven weg. De productie van ‘erotische massa’ in Van Zandbergen’s laboratorium ligt stil door het ontbreken van deze vitale grondstof⁶¹. De toekomst van ons land staat op het spel.
  naar boven 

   67. ‘Fuck science, we’re no object!’ (V)

woensdag 13 oktober 2021 20:05h
   
 

studentenprotest ‘Fuck science, we’re no object!’ in Den Haag

   De protesten van de studenten ‘Fuck science, we’re no object!’⁵⁸ zijn landelijk gegaan, al worden de groepen wel steeds kleiner. Het mag niet baten, vanmiddag stond een eenzame studente aan het Binnenhof recht voor de camera’s van het NOS-journaal. “Nu zijn de rapen gaar,” fulmineerde een geïrriteerde drs. Voorburg. “Nou, dit is echt moedig,” riposteerde dr. De Wind, “zij heeft duidelijk wat te zeggen!” Professor Blok: “Wij leggen nu ons werk neer en gaan éérst in gesprek. Want wij hebben ook wat te zeggen, ons werk is uiteindelijk in het belang van héél de mensheid!”
  naar boven 

•  66. Kwalitatief onderzoek IV: temperatuur en ‘seksuele energie’ (I)

maandag 11 oktober 2021 13:25h

   Stand van zaken kwalitatief onderzoek:

    I Sexual attractive pull⁵⁶, onderzoek gaande.

    II Spectrografische analyse⁴⁴, uitgesteld.

    III Geuren en seksuele energie⁶⁰, in ontwikkeling.

 

    IV Temperatuur en seksuele energie

   Een van onze actieve externe adviseurs maakte het onderzoeksteam erop attent dat het onlangs verschenen ‘IPCC-rapport’ van het klimaatpanel van de ‘Verenigde Naties’ van belang kon zijn voor onze research naar  ‘seksuele energie’. Volgens dit rapport is het overduidelijk dat het klimaat wordt opgewarmd door de mens, in het gunstigste geval met 2°C, maximaal met 5°C.

   Haar vraag was: “Wat betekent dit voor het onderzoek van het ‘XRGY Research Center’ en is het niet raadzaam om een onderzoek naar de relatie tussen temperatuur en ‘seksuele energie’ op te starten?” Natuurlijk hebben we haar suggestie van harte omarmd en een pilot opgezet, een eerste voorzichtige verkenning naar de verhouding tussen ‘seksuele energie’ en temperatuur.

   Onze technische dienst heeft een ‘klimaatkamer’ gebouwd, waarin we de temperatuur stapsgewijs kunnen regelen. We hebben 72 vrouwelijke en 72 mannelijke vrijwilligers uitgenodigd en zijn aan de slag gegaan. De eerste gemiddelde resultaten treft u hieronder aan.

 

klimaatkamer onderzoek naar temperatuur en ‘seksuele energie’

   We hebben ons meetbereik beperkt tot het gangbare gebied tussen -10°C en 48°C en tussen 0,50dŜ² en 0,80dŜ². Volgens de bekende ‘sexual activity classification’ van Bloopers-Knol het domein waar ‘seksuele energie’ door-gaans tot dito activiteit leidt. Deze classificatie is enigszins omstreden, maar op dit ogenblik beschikken we niet over een betere indeling.

   We hebben 144 vrijwilligers één voor één in de klimaatkamer geplaatst bij een temperatuur van 20°C. Vervolgens lieten we de deze langzaam dalen tot -10°C om daarna op te voeren tot 48°C. Tenslotte keerden we terug naar de aanvangstemperatuur. Over het gehele traject (ongeveer 45 minuten) deden we constant metingen naar ‘sexuele energie’.

SA-classification by Bloopers-Knol:
11. 0,0-0,1 dŜ² none/hostility
12. 0,1-0,2 dŜ² minimal/aversion
13. 0,2-0,3 dŜ² low/rejection
14. 0,3-0,4 dŜ² indifference
15. 0,4-0,5 dŜ² limited interest
16. 0,5-0,6 dŜ² average
17. 0,6-0,7 dŜ² enthousiasm
18. 0,7-0,8 dŜ² excitement
19. 0,8-0,9 dŜ² pre-climax
10. 0,9-1,0 dŜ² orgasm

 

proefopstelling ‘sexual attractive pull’ in Charleroi

   Hierboven ziet u de gemiddelde resultaten voor mannen (groene lijn) en vrouwen (rode lijn). De verschillen zijn ons bekend, ze komen ook voor in onze metingen naar ‘seksuele energie’ in Nederland⁶². Overigens geldt hier enige voorzichtigheid, dit pilotproject is niet meer dan een steekproef, die niet noodzakelijk representatief hoeft te zijn.

 

proefopstelling ‘sexual attractive pull’ in Charleroi

   Wanneer we de gemiddelde resultaten voor alle deelnemers (gele lijn) nemen, dan valt ons het volgende op. De 2°C stijging volgens het ‘IPCC-rapport’ betekent weliswaar enige winst in het gebied van de lage temperaturen tussen -2°C en 0°C (groene driehoek), maar dat wordt ruimschoots tenietgedaan door het verlies in de regio van de hogere temperaturen tussen 41°C en 43°C (rode driehoek). Dit verlies is ongeveer 3 maal zo groot. Heel voorzichtig durven we te beweren dat het waarschijnlijk is dat de opwarming van de aarde onze ‘seksuele energie’ geen goed zal doen.

 

proefopstelling ‘sexual attractive pull’ in Charleroi

   Nog meer voorzichtigheid is geboden omdat het hier om gemiddelden van een (beperkte) onderzoeksgroep gaat. Individuen kunnen daar aanzienlijk van afwijken, zie bovenstaande kromme van Herman H, vrijwillger 2357. Herman loopt warm tot zo'n 20°C en daarna lijkt hij in te storten. Wij denken dat zijn (omgevings-)temperatuur daarin een belangrijke rol zou kunnen spelen, mogelijk meer dan andere factoren die vaker worden aangehaald, zoals zijn gemoedsrust, zijn partner, goede gesprekken, kaarsjes, sfeermuziek of wat er die avond op de televisie is geweest.

  naar boven 

   65. Model ‘Tournesol’ afgeleverd (II)

zaterdag 9 oktober 2021 16:30h

   Een werkend model van de ‘Tournesol’ (‘Satellite Dish Sexual Energy Transceiver’ SD|SET|℠)⁵⁹ is deze morgen door de MAV (‘Maschinen- und Apparatebau Vermehr GmbH’) afgeleverd. Komende weken gaan we proeven doen met het instrument op plaatsen waar veel mensen samenkomen, bijvoorbeeld op festivals, in stadions en discotheken.

 

experimenteel model ‘Tournesol’ (SD|SET|℠)

  naar boven 

   64. Nieuwe medewerkers

donderdag 7 oktober 2021 11:35h

    We maken even gebruik van de gelegenheid om de uitbreiding van ons team voor te stellen, noodzakelijk door de omvangrijke werkzaamheden van de afgelopen maanden. Bovendien sloeg ‘Covid-19’ toe bij de technische dienst⁵⁰ en werden we geconfronteerd met het onverwachte vertrek van onze koffiejuffouw Annie⁶³. Zij werd vervangen door Daan Bonckhorst, de technische dienst is aangevuld met drs. D. Dijkgraaf en ir. Maartje Van Zolder. Daarnaast hebben we een technische buitendienst met internationale experts opgezet, bestaande uit ir. Oluwafunmilayo Adébáyộ, dr. Sòng Zhāoyáng en ir. Lyudmila Vladimirovna Iljinitsjna. We heten deze nieuwe medewerkers van harte welkom.

 
ir. Oluwafunmilayo Adébáyộ dr. Sòng Zhāoyáng ir. Lyudmila Vladimirovna Iljinitsjna drs. D. Dijkgraaf ir. Maartje Van Zolder Daan Bonckhorst
technische buitendienst technische dienst huishoudelijke dienst

   Tot slot hebben de aanhoudende activiteiten van de protestgroep ‘Fuck sciense, we’re no object!’⁵⁸ ons al vaker aan het denken gezet. Hun protesten tegen het gebruik van de ‘Gender Identification Unit’ als zogenaamd ‘seksistisch werktuig’ raken volgens de ‘Commissie Ethiek en Privacy’¹⁵ een gevoelig onderwerp in onze samenleving. Hoewel dit instrument al eerder werd vervangen werd door het ‘Human Differentation Instrument’⁴⁷ van de ‘University of Beemsterzwaag’ blijven wij ons afvragen of wij ons onderzoek niet moeten uitbreiden. Derhalve hebben we samen met de ‘University of Beemsterzwaag’ twee toonaangevende deskundigen aangezocht, die zich met deze sekse- en gendermaterie gaan bezighouden, te weten jkvr. dr. Hélène en jkvr. dr. Hilde Bleys de Perponcher-Sedlnitzky.

  naar boven 

   63. ‘Naaktslakkenkwekerij Annie Steen’

woensdag 6 oktober 2021 14:15h

 

 

   
   Juffrouw Annie heeft vanmorgen haar baan opgezegd. Helaas, wij gaan haar koffie missen. Ze begint een eigen bedrijf: ‘Naaktslakkenkwekerij Annie Steen’. Ze gaat naaktslakken kweken voor Van Zandbergen’s laboratorium als grondstof voor zijn productie van ‘erotische massa’⁶¹. Haar streven is om vijfduizend naaktslakken per dag af te leveren. Het onderzoeksteam wenst haar succes.

   Onze vrijwilliger Daan neemt haar plaats in. Wij moeten er nog aan wennen, vooral aan de koffie.

  naar boven 

•  62. Zevende evaluatie resultaten september 2021 (VII)

vrijdag 1 oktober 2021 12:15h
XRGY AVERAGE RESULTS SEPTEMBER 2021

120 Portable Sexual Energy Collecting Devices

[city]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-10-21 9204 [city] [man] 0,67366 0,60000 0,07366  677,97584 0,07348  676.33753
01-10-21 9828 [city] [woman] 0,72854 0,60000 0,12854 1263,33043 0,12835 1261,38449
01-10-21 19032 [city] [all] 0,70200 0,60000 0,10200 1941,30628 0,10181 1937,72202

[town]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-10-21 6907 [town] [man] 0,65026 0,60000 0,05026  347,17345 0,04923  340.00398
01-10-21 7294 [town] [woman] 0,71073 0,60000 0,11073  807,69380 0,10220  745,41762
01-10-21 14201 [town] [all] 0,68132 0,60000 0,08132 1154,86724 0,07643 1085.42161

[man]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-10-21 9204 [city] [man] 0,67366 0,60000 0,07366  677,97584 0,07348  676.33753
01-10-21 6907 [town] [man] 0,65026 0,60000 0,05026  347,17345 0,04923  340.00398
01-10-21 16111 [all] [man] 0,66363 0,60000 0,06363 1025,14929 0,06308 1016,34151

[woman]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-10-21 9828 [city] [woman] 0,72854 0,60000 0,12854 1263,33043 0,12835 1261,38449
01-10-21 7294 [town] [woman] 0,71073 0,60000 0,11073  807,69380 0,10220  745,41762
01-10-21 17122 [all] [woman] 0,72096 0,60000 0,12096 2071,02423 0,11721 2006.80211

[all]

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹ AC (dŜ²) ΣC (dŜ²)
01-10-21 33233 [all] [all] 0,69317 0,60000 0,09317 3096.17352 0,09097 3023,14363

   Het onderzoek naar ‘seksuele energie’ in Nederland zet zich voort, er zijn momenteel 120 ‘Portable Sexual Energy Collecting Devices’³⁷ in gebruik. In september 2021 telden wij ruim 33.000 metingen. De gemiddelde waarde van ‘seksuele energie’ per individu (0,7 dŜ²) is vergelijkbaar met vorige maand⁴⁹, al trekken de verschillen ([city]/[town] en [man]/[woman]) iets naar elkaar toe. De regionale verdeling van de metingen is mogelijk wat evenwichtiger.

   Ter duiding: A/value = gemeten gemiddelde ‘seksuele energie’ per individu, AC/th¹ = theoretisch gemiddeld verzamelde ‘seksuele energie’ per individu, ΣC/th¹ = theoretisch verzamelde ‘seksuele energie’ per groep, AC (dŜ²) = daadwerkelijk gemiddeld verzamelde ‘seksuele energie’ per individu, ΣC (dŜ²) = daadwerkelijk verzamelde ‘seksuele energie’ per groep. De verschillen tussen theoretisch en daadwerkelijk verzamelde energie per groep zijn < 3%.

  naar boven 

Naar updates 33 t/m 61 (juli 2021 t/m september 2021)

Naar updates 01 t/m 32 (maart 2021 t/m juni 2021)

 

© Sjon Branðs, 2021
 
96
 
Items:
Prettige feestdagen!
chaos of vrede op aarde?
NGC: sexuele revolutie?
professor Balk slaat door
Van Zandbergen 5
onderzoek geuren 5
Nose
protest tegen bezuinigingen
Sexual Attractive Pull 5
genderidentiteiten 5
ingrijpen universiteit
XRGY results November 2021
genderidentiteiten 4
voortgang onderzoek
onderzoek geuren 4
Sexual Attractive Pull 4
genderidentiteiten 3
Robin
presentatie Cupido 4
fuck science 6
Cupido werkt! 3
Bloopers-Knol
genderidentiteiten 2
Charly
onderzoek geuren 3
XRGY results October 2021
Van Zandbergen 4
Sexual Attractive Pull 3
Tournesol 3
genderidentiteiten 1
Cupido 2
naaktslakkenbevrijdingsfront
fuck science 5
onderzoek temperatuur
Tournesol 2
nieuwe medewerkers
naaktslakkenkwekerij
XRGY results September 2021
Van Zandbergen 3
onderzoek geuren 2
ontwikkeling Tournesol
home
Fuck Science 4
Comfort Tripod in gebruik
Sexual Attractive Pull 2
Van Zandbergen 2
schetsen X-buster
onderzoek geuren 1
kaart seksuele energie
verruiming se-opslag
bouw Comfort Tripod
XRGY results August 2021
E=MC²?
Fuck Science 3
naaktslak
Olga weet raad
Spectrographic Analysis 1
bleuprint Comfort Tripod
XRGY results July 2021
NGC July 2021
Sexual Attractive Pull 1
Portable SECD
Sexual Energy Jars
XRGY results June 2021
Fuck Science 2
XRGY research team
bleuprint PSECD
SE Storage Container
Genderneutral Privacy Watchdog
XRGY results May 2021
NGC May 2021
test phase SECD
Van Zandbergen 1
Sexual Energy Collecting Device
Fuck science 1
XRGY results April 2021
Orgone Sensors
Gender Identification Unit
XRGY results March 2021
Orgone Detecting Device
   
[home]
 > [divertimenti] > [xrgy]
 
© Sjon Branðs [woensdag 1 maart 2023 | Wednesday, March 1st, 2023]
© Sjon Branðs