Sjon Brands
ART|EXP
Sjon Brandsairshipsbirdsreadymades'Groceries'Divertimentiexpositionsinfo [NIEUWE UPDATES]
XRGY
update № -32-
update № -31-
update № -30-
update № -29-
update № -28-
update № -27-
update № -26-
update № -25-
update № -24-
update № -23-
update № -22-
update № -21-
update № -20-
update № -19-
update № -18-
update № -17-
update № -16-
update № -15-
update № -14-
update № -13-
update № -12-
update № -11-
update № -10-
update № -9-
update № -8-
update № -7-
update № -6-
update № -5-
update № -4-
update № -3-
update № -2-
update № -1-
XRGY Research Center
   Vervolg logboek academisch onderzoek ‘seksuele energie’ updates t/m № -32-

Universiteit van Giersbergen

maart t/m juni 2021

• go to top of logbook • go to updates № -33- and next

•  32. ‘Fuck science, we’re no object!’ (II)

vrijdag 25 juni 2021 10:05h

 

 

  studentenprotest op het universiteitsterrein

   De studenten laten het er niet bij zitten. Op hun manifest¹⁴ werd niet gereageerd, dan maar de straat op, niet meer anoniem, zoals u ziet. De hoofdingang van de universiteit werd gisteren door de actiegroep ‘Fuck science, we’re no object’ geblokkeerd: ‘XRGY WHY?’ De ‘Commissie Ethiek en Privacy’ liet de studenten weten de “verlangens van de vrouwen” serieus te nemen en de groep uit te nodigen voor een gesprek, ergens in de loop van het najaar.

  naar boven 

   31. Leden van het onderzoeksteam ‘XRGY Resaerch Center’

vrijdag 25 juni 2021 09:45h

   Herhaalde verzoeken nopen ons ertoe. We waren liever op de achtergrond gebleven, maar de voortdurende vraag naar de samenstelling van ons onderzoeksteam heeft ons doen besluiten het team aan u voor te stellen. Bij deze.

 
dr. M. De Wind prof. A. Blok dhr. S. Branðs ds. N. Voorburg dr. O. Van Zoutburg mej. Annie S.
  naar boven 

   30. Herman als privacywaakhond’ (₼)

woensdag 23 juni 2021 16:10h

   De proefnemingen met de ‘Genderneutrale Privacywaakhond’ (GNPW/) op de SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’)²⁷ zijn zondermeer geslaagd te noemen. Slechts één keer is er een rood waarschuwingslampjelampje gaan branden, precies op hetzelfde moment dat mijn hondje Herman aansloeg. We hebben hetzelfde traject nog twee keer doorlopen met een gelijk resultaat: een rood lampje èn een blaffende Herman op hetzelfde ogenblik! Loos alarm overigens (wroetende varkens), maar de conclusie is dat Herman ook een uitstekende privacywaakhond (₼) is.

  naar boven 

•  29. ‘Portable Sexual Energy Collecting Device’ (I)

vrijdag 18 juni 2021 19:20h

   Het ‘XRGY Resaerch Center’ heeft in samenwerking met de ‘University of Beemsterzwaagh’, ASML, ‘Reinaert & ses Filles dans les Vapes SA’ en ‘Maschinen- und Apparatebau Vermehr GmbH’ (MAV) een PSECD (‘Portable Sexual Energy Collecting Device’ type P/12) ontwikkeld, een handzaam apparaatje dat in alle omstandigheden ‘seksuele energie’ kan vergaren. De reikwijdte, gevoeligheid, gebruiksduur en opslagcapaciteit zijn wat minder dan de veel grotere SECD/01 (‘Sexual Energy Collecting Device’, type 01), maar daar staat tegenover dat het overal te gebruiken is. De ‘MAV’ gaat deze maand 24 PSECD’s type P/12 bouwen. Dit gaat ongetwijfeld ons onderzoek in een stroomversnelling brengen!

 

‘Portable Sexual Energy Collecting Device’ type P/12)’

  naar boven 

   28. ‘Sexual Energy Storage Container’ (SESC) (II)

woensdag 16 juni 2021 18:30h

   Eindelijk, ze zijn binnen, het werd tijd. Vanmorgen werd de eerste lading nieuwe SESC’s (‘Sexual Energy Storage Container’ type 3010) afgeleverd. Door de constante toestroom van vrijwilligers²⁶ die ‘seksuele energie’ kwamen doneren dreigde er een tekort aan opslagcapaciteit te onstaan. Nu kunnen we weer vooruit. Aan de vrijwillgers willen we vragen vooraf een afspraak te maken, opdat wij voldoende tijd voor ons wetenschappelijk onderzoek overhouden.

 

XRGY-opslagvaten type SESC 3010  (‘Sexuel Energy Storage Container’)

  naar boven 

•  27. ‘Genderneutrale Privacywaakhond’ (GNPW/₼)

vrijdag 11 juni 2021 14:10h

   De ‘Genderneutrale Privacywaakhond’ (GNPW/) is vanmorgen op verzoek van de ‘Commissie Ethiek en Privacy’ bij wijze van proefneming op de SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’) geplaatst om de bescherming van privacy van de ’interesting objects’ te onderzoeken. Bij ieder dreigende aantasting gaat er een rood waarschuwingslampjelampje op het apparaat branden. Twee motoren, één met en één zonder GNPW/₼, leggen hetzelfde traject af en meten dezelfde ’interesting objects’. Al doende hopen we het nut van de waakhond (₼) te kunnen vaststellen.

 

 ‘Genderneutrale Privacywaakhond’ (GNPW/₼) op de SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’)

  naar boven 

   26. Enthousiasme uit de samenleving

donderdag 10 juni 2021 17:10h

   Het ‘XRGY Research Center’ is verrast door het enthousiasme uit de samenleving voor ons onderzoeksproject. Naast de vele hartverwarmende steunbetuigingen is het team overrompeld door de hoeveelheid opgewonden vrijwilligers die zich gretig aanbieden om ‘seksuele energie’ te doneren. Men loopt de deur van het laboratorium plat, we kunnen deze stroom nauwelijks aan. Men is opgetogen over de verstrekkende betekenis van ons project voor de mensheid.

   Wij zijn uitermate gelukkig met al deze steun en belangstelling, maar willen toch een paar kanttekeningen plaatsen. Allereerst beschikken we nog over onvoldoende personeel om al deze toegewijde donoren te behandelen, ten tweede hebben we (nog) onvoldoende opslagvaten om al die energie te bewaren, om nog niet te spreken over adequate koelcellen om deze SESC’s (‘Sexual Energy Storage Container’) op te slaan. We willen iedereen om wat geduld vragen.

   Last but not least, ons onderzoek naar de verspreiding van ‘seksuele energie’ in Nederland komt in het gedrang wanneer men zich vrijwillig gaat aanbieden. Dat onderzoek is gebaseerd op aselecte ‘interesting objects’, vrijwilligers zouden onze database kunnen vervuilen. Om onzuiverheden uit te sluiten heeft het team besloten het onderzoek naar het bestaan van ‘seksuele energie’ via de ODD’s (‘Orgone Detecting Device’) los te koppelen van het verzamelen van deze energie via de SECD’s (‘Sexual Energy Collecting Device’). Dat laatste moet ook ongehinderd door kunnen gaan.

  naar boven 

   25. Transcripties

maandag 7 juni 2021 15:30h

   Het komt nogal eens voor dat ‘interesting objects’ of andere belangstellenden een gesprek met de onderzoeker onderweg aanknopen met vragen over de ‘SECD’, over zijn werkzaamheden of het onderzoek ‘seksuele energie’²⁰.   Het onderzoeksteam (‘XRGY Research Center’) raadt deze onderzoekers aan om de administratie geanomiseerde transcripties van de opgenomen gesprekken te laten maken en deze toe te voegen aan het onderzoeksdossier.

  naar boven 

•  24. De eerste 10 eenheden ‘seksuele energie’ verzameld!

vrijdag 4 juni 2021 19:15h
 

 XRGY-opslagvat type SESC 2015 (‘Sexual Energy Storage Container’)

   Ons prototype ‘SECD’ (‘Sexual Energy Collecting Device’) doet zijn werk! De resultaten zijn boven elke verwachting! De eerste 10 eenheden ‘seksuele energie’ van onze ’interesting objects’ opgeslagen! In ons speciaal ontworpen drukvat hebben we de eerste hoeveelheden dŜ² kunnen opslaan. We proberen nog uit te vinden onder welke condities (temperatuur, luchtvochtigheid, druk) we onze kostbare voorraad het best voor later onderzoek kunnen bewaren.

  naar boven 

   23. Derde evaluatieronde / resultaten mei 2021 (III)

vrijdag 4 juni 2021 18:00h

   Vanmiddag was de evaluatie van de meetresultaten over de maand mei 2021. Er zijn deze maand 1126 metingen verricht, te weinig en zeker te weinig om conclusies aan te verbinden. We gaan de metingen nog verder intensiveren, vanaf heden worden er dagelijks 32 motoren voorzien van een ODD type R58 inclusief ODD/idG ingeschakeld.

   De gemiddelde waarde van de gemeten ‘seksuele energie’ van mensen (mannen en vrouwen) voor de maand mei 2021 bedraagt: 0,6250 dŜ², iets hoger dan de maand april, mogelijk door het prachtige lenteweer. Overigens, dit is een voorlopig meetresultaat, er zijn nog steeds te weinig data om conclusies uit te trekken. We gaan door!

   Hieronder treft u de gemiddelde meetresultaten (A/value) over de maand mei 2021 aan:

XRGY AVERAGE RESULTS MAY 2021

Orgone Detecting Device / average results May 2021

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-06-21 267 [city] [man] 0,6105 - - -
01-06-21 390 [city] [woman] 0,7174 - - -
01-06-21 657 [city] [all] 0,6740      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-06-21 198 [town] [man] 0,6002 - - -
01-06-21 271 [town] [woman] 0,5245 - - -
01-06-21 469 [town] [all] 0,5565      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-06-21 267 [city] [man] 0,6105 - - -
01-06-21 198 [town] [man] 0,6002 - - -
01-06-21 465 [all] [man] 0,6061      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-06-21 390 [city] [woman] 0,7174 - - -
01-06-21 271 [town] [woman] 0,5245 - - -
01-06-21 661 [all] [woman] 0,6383      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-06-21 1126 [all] [all] 0,6250      

  naar boven 

   22. Spreiding landelijk onderzoek

dinsdag 1 juni 2021 14:00h

   Vanaf 1 juni gaan we het onderzoek naar ‘seksuele energie’ concentreren op een aantal door de computer ‘at random’ gekozen plaatsen, vier steden ([city]>100.00 inwoners): Groningen, Giersbergen, Tilburg en Dordrecht en acht dorpen ([town]<100.000 inwoners): Ee, Burgemeester Beinsdorp, Amsterdam, Kolderveense Bovenboer, Boarnsweach Oer de Wielen, Westerhaar-Vriezenveensewijk, Gasselternijveenschemond-Tweede Dwarsdiep en Hendrik-Ido-Oostendam-Schildmanskinderen-Groot-en-Klein-Sandelingen-Ambacht.

  naar boven 

•  21. ‘Nieuw Giersbergense Courant’ vandaag

zaterdag 29 mei 2021 11:50h
leeg
(klik op afbeelding om te vergroten / van daaruit kunt u weer terugklikken) Nieuw Giersbergense Courant 29-05-2021
  naar boven 

   20. Gesprekken en route

vrijdag 28 mei 2021 16:45h

   Deze week ben ik met mijn motor op pad gegaan om ‘seksuele energie’ te verzamelen. Te pas en te onpas werd ik door voorbijgangers aangesproken. Men was benieuwd naar dat ‘vreemde’ toestel achter op mijn motor. Het leverde tal van, soms nogal absurde, gesprekken op, die doorgaans met dezelfde vraag begonnen: “Wat is dat voor een ding?” “Een Sexual Energy Collecting Device.” “Een wát?” “Een apparaat dat seksuele energie verzamelt.” “Wát?”

       “Seksuele energie!”

 • “Wat is dat?” Iets waar je opgewonden van wordt. “Oh, dan weet ik het wel!” Nee, dát niet. “Wat dan?” Het is een kracht. “Net zoiets als paardenkracht?”
   
 • “Wat gaat u ermee doen?” Opslaan. “Waarvoor?” Voor wetenschappelijk onderzoek. “Hoezo?” Nou ja, analyseren wat het is, toepassingen testen. “Ja, dat zal wel!” Wat bedoelt u? “Ja, ja, ik ben niet achterlijk!”
   
 • “Kunt u mijn man misschien een keer komen aftappen, meneer?”
   
 • “Is het ergens te koop?” Nee, nog niet, misschien later. “Waar dan?” Misschien wel bij het Kruidvat of de Hema.
   
 • “Nou, ik zal blij zijn als ik ervan af ben, van al dat gedoe!” Oh, mag ik u dan misschien wat van u afnemen?
   
 • “Mag dat zo maar?” Zeker. “Heeft u daar geen vergunning voor nodig?”
   
 • “Ook bij mij?” Alleen als u dat wilt. “Niet te veel hoor, ik ga vanavond nog uit!”
   
 • “Wat een onzin!” Het is echt geen onzin. “Nou, dat zal wel!” Luister, u bent ook wel eens opgewonden? “Nou, èn?” Nou, dat ontstaat uit seksuele energie. “In de bloedsomloop, bedoelt u?”
   
 • “Hoe zit dat met de privacy, meneer?” Het gebeurt anoniem, mevrouw. “Oh, wat jammer!”
   
 • “Kan ik ook wat krijgen?” Nee, dat gaat niet, helaas. “Shit, ik kan anders best wat gebruiken!”
   
 • “Is het net zoiets als Viagra?” Nee hoor, het is lichaamseigen. “Hè bah, dat klinkt vies!”
 
  naar boven 

•  19. Laboratoriumtestfase ‘Sexual Energy Collecting Device’ (III)

vrijdag 21 mei 2021 18:00h

   Afgelopen week hebben we de ‘SECD’ (‘Sexual Energy Collecting Device’) aan uitvoerige testen in ons laboratorium onderworpen (instellingen sensors, gevoeligheid en drempelwaarde), inclusief een duurzaamheidsproef op de weg. Snelwegen, zandpaden, klinkers, drempels, stoepranden, enzovoorts. Regen, hagel en windvlagen. Geen enkel probleem, het apparaat werkt uitstekend, alleen wat subsonore vibraties die nog beantwoord moeten worden.

   Komende week gaan we op pad. We gaan gewoon wat uitproberen waar we ‘sexuele energie’ bij ‘interesting objects’ kunnen opvangen. Kijken of het apparaat werkt, kijken of die ‘interesting objects’ ook wat opleveren. Best spannend! Als alles goed gaat gaan we vanaf 1 juni a.s. met de ‘SECD’ deelnemen aan het landelijke XRGY-onderzoek.

 

 duurzaamheidstest SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’)

 

 duurzaamheidstest SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’)

  naar boven 

   18. Bezoek aan het laboratorium van prof. Van Zandbergen

maandag 17 mei 2021 23:30h
 

   het huidige ‘Universal Orgone Laboratory’ van professor Van Zandbergen

   Vanmiddag heb ik een bezoek gebracht aan het ‘Universal Orgone Laboratory’ van prof. dr. M. Van Zandbergen op een locatie die op zijn uitdrukkelijk verzoek strikt geheim moet blijven. Daaraan voldoe ik graag, het heeft me al moeite genoeg gekost om met de professor in contact te komen. Het laboratorium is een groot onderzoekscomplex waarin hij sinds 2010 ‘seksuele energie’ probeert te vervaardigen, tot op heden zonder reproduceerbaar resultaat. De hyperenthousiaste professor is er desalniettemin volledig van overtuigd dat hij ‘zeer binnenkort’ in zijn pogingen zal slagen. Hij opperde dat de door ons te ontwikkelen SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’) één van de ontbrekende grondstoffen zou kunnen leveren. Dat zou, volgens de professor, een industriële productie van seksuele energie mogelijk maken en daarmee de wereld veel toekomstige ellende kunnen besparen. Aldus Van Zandbergen.

  naar boven 

•  17. Prototype ‘Sexual Energy Collecting Device’ gereed! (II)

vrijdag 14 mei 2021 11:30h

   Eindelijk! Het prototype SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’) is zover klaar dat het apparaat kan worden getest! Wanneer de proeven komende week goed verlopen (instellingen sensors, gevoeligheid en drempelwaarde) kunnen we waarschijnlijk de week daarop de weg op! Het grote avontuur gaat beginnen! Eindelijk kunnen we beginnen met het verzamelen van ‘seksuele energie’ bij onze ‘interesting objects’. Hoera!

 

prototype 01 SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’) zonder ‘Genderneutrale Privacywaakhond’ (GNPW/₼)

 

prototype 01 SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’)

 

detail prototype 01 SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’)

   Het onderzoeksteam is door het dolle heen met dit fantastische resultaat, uitgelaten danst men door het laboratorium, er zijn een paar magnumflessen ‘Moët & Chandon Impérial Brut’ champagne aangeslagen en juffrouw Annie bakt haar eigengemaakte bitterballen. Het is een daverend feest. Een nogal aangeschoten ds. Voorburg staat schaars gekleed op tafel, prof. Blok is ondertussen finaal onderuit gegaan en mevr. dr. De Wind flirt met de congierge. Het loopt natuurlijk een beetje uit de hand, maar dat mag niet hinderen, het is maar één keer feest!

 

ontwerp prototype 01 SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’) zonder ‘Genderneutrale Privacywaakhond’ (GNPW/₼)

 

basic operating scheme prototype 01 SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’)

   De SECD¹³ kan tezijnertijd worden voorzien van een ‘Genderneutrale Privacywaakhond’ (GNPW/)²⁷, die vooruitlopend op een verzoek van de ‘Commissie Ethiek en Privacy’ bovenop het apparaat gemonteerd kan worden. Daarmee worden mogelijke problemen rondom de bescherming van persoonsgegevens in één keer ondervangen. Tot die tijd neemt mijn hondje Herman deze belangrijke functie (₼) waar. Hij blaft bij ieder persoonlijk probleem!

  naar boven 

   16. Theoretiseren over de drempelwaarde van de SECD

woensdag 12 mei 2021 11:00h

   Met mijn meetresultaten van afgelopen vrijdag (07-05-21) ben ik wat gaan theoretiseren. Mijn werkzaamheden van die dag betreffen 12 metingen (004/0101 t/m 004/0112) met de ‘ODD-004’ op mijn motor. Voorlopig ben ik ervan uitgegaan dat de individuele drempelwaarde voor het verzamelen van seksuele energie (tV/I³) later op 0,6000 dŜ² wordt vastgelegd. In dat hypothetische geval wordt er per ‘interesting object’ een hoeveelheid seksuele energie verzameld. Het gemiddelde van de verzamelde energie (AC/th¹) over 12 metingen bedraagt dan 0,0478 dS²/meting, het totaal (ΣC/th¹) over 12 metingen 0,5738 dŜ². Dit is een teleurstellend resultaat. Het zou, louter theoretisch wel te verstaan, betekenen dat er twee tot drie verzamelacties nodig zijn om één gemiddeld stedelijk ‘interesting object’ in een staat van opwinding te doen brengen. Dat is geen doen, lijkt mij, één verzamelactie per persoon zou voldoende moeten zijn. In dat geval zou de drempelwaarde (tV/I) veel lager moeten worden vastgesteld. Theoretisch gezien dan.

Orgone Detecting Device ODD-004 / theoretical results 7 May 2021

date data reference I/object A/value tV/I³ AC/th¹ ΣC/th¹
07-05-21 004/0101 [city] [woman] 0,6438 0,6000 0,0438 0,0438
07-05-21 004/0102 [city] [man] 0,6591 0,6000 0,0591 0,0591
07-05-21 004/0103 [city] [woman] 0,5973 0,6000 0,0000 0,0000
07-05-21 004/0104 [city] [woman] 0,7302 0,6000 0,1302 0,1302
07-05-21 004/0105 [city] [man] 0,6033 0,6000 0,0033 0,0033
07-05-21 004/0106 [city] [man] 0,5720 0,6000 0,0000 0,0000
07-05-21 004/0107 [city] [woman] 0,5868 0,6000 0,0000 0,0000
07-05-21 004/0108 [city] [man] 0,7043 0,6000 0,1043 0,1043
07-05-21 004/0109 [city] [woman] 0,7074 0,6000 0,1074 0,1074
07-05-21 004/0110 [city] [man] 0,5240 0,6000 0,0000 0,0000
07-05-21 004/0111 [city] [woman] 0,5931 0,6000 0,0000 0,0000
07-05-21 004/0112 [city] [woman] 0,7257 0,6000 0,1257 0,1257
07-05-21 12 [city] [all] 0,6373 0,6000 0,0478 0,5738

  naar boven 

   15. Commissie Ethiek en Privacy

maandag 10 mei 2021 10:15h

   De commissie ethiek en privacy is eindelijk geïnstalleerd onder de welluidende naam ‘Commissie Ethiek en Privacy’ (UvG/FEP/DOO/CEP)¹¹. De groep wetenschappers bestaat uit 2 leden van het onderzoeksteam, 2 kandidaten namens de universiteit en 2 externe deskundigen. De commissie gaat allereerst haar eigen taakomschrijving vaststellen plus een agenda voor 2022. Dit wordt op zijn vroegst verwacht ergens in het najaar van 2021.

  naar boven 

•  14. Protest uit onverwachte hoek (I)

vrijdag 7 mei 2021 13:35h

 

   Het onderzoeksteam kreeg gisterenmorgen een manifest overhandigd van een (anonieme) groep vrouwen, studentes aan de universiteit. Hun bezwaren concentreren zich op de ODD/idG (‘ODD / Gender Identification Unit’), het apparaatje dat in staat is om het ‘interesting object’ te identificeren naar soort: [man] / [woman] / [NOR]. Volgens de groep is deze unit een ‘seksistisch werktuig’ omdat het systematisch onderscheid maakt tussen man en vrouw. Volgens de studenten hoort dit apparaat niet in de moderne wetenschap thuis. Amaai, amaai.

   Het onderzoeksteam beraadt zich op een antwoord en gaat daartoe het manifest doorschuiven naar de nog te vormen commissie ethiek en privacy. Wellicht dat deze met de protesterende studenten in gesprek kan gaan.

  naar boven 

   13. Schets prototype 01 ‘Sexual Energy Collecting Device’

donderdag 6 mei 2021 12:15h
 

   blauwdruk eerste schets prototype 01 ‘Sexual Energy Collecting Device’

   De ontwikkeling van de SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’ / prototype 01) staat niet stil. Momenteel wordt er hard gewerkt aan de verfijning van het ‘threshold filter’, de unit die de niet-overtolige seksuele energie gaat tegenhouden en via de ‘return coils’ naar het oorpronkelijke ‘interesting object’ zal terugsturen. De prints voor de microprocessor van de ‘programmable logic controller’ worden momenteel bij ASML gemaakt en als alles meezit komende week geleverd. De SECD wordt toegerust met de pas binnengekomen ‘orgone-sensors’¹⁰ die, zoals bekend, de seksuele energie van het ‘interesting object’ op zo’n 20 meter kunnen vastleggen met een nauwkeurigheid van 0,0001 dŜ² ±5‰. Dit is een geweldige verbetering. De verwachte afmetingen van dit handzame apparaat, onder andere voor achterop de motor, bedragen, afgezien van tussentijdse aanpassingen, ongeveer 60×25×45 cm (l×b×h).

  naar boven 

   12. ‘Maschinen- und Apparatebau Vermehr GmbH’

woensdag 5 mei 2021 13:00h

   Deze week hebben we oriënterende gesprekken gevoerd met ‘Maschinen- und Apparatebau Vermehr GmbH’ (MAV) over de mogelijkheden tot samenwerking bij het ontwikkelen van toekomste apparaten. MAV is bekend van de bouw van ingenieuze apparaten, die weinig tot geen maatschappelijk nut hebben, maar wel ongekende perspectieven bieden. Een uitstekende partner dus, lijkt ons. Herr Director Dr.-Ing. A. Vermehr van MAV kon dat van harte beamen.

  naar boven 

•  11. Tweede evaluatieronde / reactie bestuur (II)

zaterdag 1 mei 2021 10:00h

   Vanmorgen was de evaluatie van de testresultaten over de maand april 2021. Er zijn deze periode 503 metingen verricht, te weinig om conclusies uit te trekken. De resultaten op het platteland zijn enigszins vervuild door metingen bij dieren. We hebben daarom besloten de meldingen voor niet-mensen [NOR] (= animal or unidentified human being) voorlopig buiten beschouwing te laten. Of dit ook betekent dat we meer in steden en dorpen gaan meten staat nog niet vast. Voorlopig gaan we op de oude voet verder. Wel gaan we de metingen intensiveren, vanaf heden worden er dagelijks 16 motoren voorzien van een ODD type R58 inclusief ODD/idG ingeschakeld.

   De gemiddelde waarde van de gemeten seksuele energie van mensen (mannen en vrouwen) voor de maand april 2021 bedraagt: 0,6125 dŜ². Dit is een voorlopig meetresultaat, er zijn te weinig data om conclusies aan te verbinden.

   Dit zou mogelijk kunnen betekenen dat individuele drempelwaarde voor het verzamelen van ‘sexuele energie’ (tV/I) in een later stadium veilig op 0,6000 dŜ² gesteld zou kunnen worden, natuurlijk in afwachting van de adviezen van de nog te vormen commissie ethiek en privacy. Het besluit hiertoe wordt derhalve tot later uitgesteld.

   Hieronder treft u de gemiddelde meetresultaten (A/value) over de maand april 2021 aan:

XRGY AVERAGE RESULTS APRIL 2021

Orgone Detecting Device / average results April 2021

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-05-21 98 [city] [man] 0,6296 - - -
01-05-21 127 [city] [woman] 0,7044 - - -
01-05-21 16 [city] [NOR] 0,7103 - - -
01-05-21 241 [city] [all] 0,6744      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-05-21 76 [town] [man] 0,6039 - - -
01-05-21 101 [town] [woman] 0,5166 - - -
01-05-21 21 [town] [NOR] 0,6983 - - -
01-05-21 198 [town] [all] 0,5694      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-05-21 52 [rural] [man] 0,6145 - - -
01-05-21 49 [rural] [woman] 0,5492 - - -
01-05-21 96 [rural] [NOR] 0,7305 - - -
01-05-21 197 [rural] [all] 0,6548      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-05-21 98 [city] [man] 0,6296 - - -
01-05-21 76 [town] [man] 0,6039 - - -
01-05-21 52 [rural] [man] 0,6145 - - -
01-05-21 226 [all] [man] 0,6175      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-05-21 127 [city] [woman] 0,7044 - - -
01-05-21 101 [town] [woman] 0,5166 - - -
01-05-21 49 [rural] [woman] 0,5492 - - -
01-05-21 277 [all] [woman] 0,6085      

date data reference I/object A/value tV/I AC/th¹ ΣC/th¹
01-05-21 16 [city] [NOR] 0,7103 - - -
01-05-21 21 [town] [NOR] 0,6983 - - -
01-05-21 96 [rural] [NOR] 0,7305 - - -
01-05-21 133 [all] [NOR] 0,7230      

   De universiteit herkent zich geenszins in de kritische kanttekeningen die in dit logboek zijn gemaakt. De UvG benadrukt de onafhankelijkheid van het onderhavige onderzoek en weerspreekt elke vorm van beïnvloeding door het bestuur. Ook onderstreept de universiteit de vrijheid om samenwerkingsverbanden met andere academische instituten aan te gaan en/of de mogelijkheden tot sponsoring van buiten de universiteit te onderzoeken. De financiering van de SECD is een budgettechnische kwestie die de aandacht van het bestuur heeft. Tenslotte stelt de universiteit voor een aparte commissie aan te stellen die zich met vraagstukken rondom ethiek en privacy gaat bezighouden. Aan deze commissie kunnen ook leden van het onderzoeksteam deelnemen. Aldus het bestuur van de universiteit.

   Het onderzoeksteam bedankt het bestuur voor haar reactie.

  naar boven 

   10. Levering van de allernieuwste ‘Orgone Sensors’

vrijdag 30 april 2021 14:00h
 

   ‘Orgone sensors’ type Interludium GE4025

   De allernieuwste ‘Orgone-sensors’ uit Australië zijn binnen! Vanmorgen werd een pakketje met twee van deze state of the art sensors afgeleverd. Zij zijn in staat om de seksuele energie van het ‘interesting object’ al op twintig meter afstand te registreren met een tolerantie van 0,0001 dŜ² ± 5 ‰. Fantastisch, dit is een baanbrekende vooruitgang. De bouw van de SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’ / prototype 01) zou in principe kunnen beginnen.

  naar boven 

   9. Lente

maandag 26 april 2021 10:45h

   Het is weer lente. Twee, drie keer per week maak ik een rondje op mijn motor door de prachtige omgeving van Giersbergen. Samen met mijn hondje Herman. Bij het Ooievaarsnest, een desolaat natuurgebied bij Nieuwkerk, ontmoet ik een motorrijder. Een grote beetje woest uitziende man op een dikke motor. We raken aan de praat, over motoren natuurlijk. Hij ontdekt de ODD voorop mijn motor en vraagt: “Wat is dat voor een vreemd ding?” Ik zeg: “Een ‘Orgone Detecting Device’.” “Wat?” “Een apparaatje om seksuele energie te ontdekken.” “Uh?” Hij denkt even na en vraagt: “Toch niet van mij, hè?” Ik loop naar mijn motor en lees de TomTom uit: “Nee hoor, u bent geen ‘interesting object’!” “Uh?” Einde gesprek.

  naar boven 

•  8. Samenwerking met de ‘University of Beemsterzwaagh’

zaterdag 24 april 2021 17:30h

   Ondanks alle bezwaren van de UvG wordt dit onderzoek met belangstelling gevolgd vanuit de academische wereld, zo ook vanuit de Universiteit van Beemsterzwaagh (U°B). Dr. Marlène van Zoutburg van deze universiteit ziet wel mogelijkheden tot samenwerking. Mevrouw van Zoutburg is bekend van haar medewerking aan het roemruchte onderzoek van prof. dr. M. Van Zandbergen en zijn mobiele laboratorium (‘LovLab’) tussen 2005 en 2008. De resultaten van dat onderzoek ontregelden destijds de gang van zaken in Beemsterzwaagh doordat een groot deel van de studenten en docenten verliefd raakten. De landelijke kranten stonden er vol van. Prof. Van Zandbergen werd geschorst maar zette zijn onderzoek op een geheime locatie voort. Sindsdien is er maar weinig van hem vernomen.

   De belangstelling van deze universiteit komt als geroepen gezien de aarzelingen van het bestuur van de UvG. Wellicht kan samenwerking met de U°B hen over de streep helpen. Op de eerstvolgende evaluatie van het lopende onderzoek (eind april) ga ik samen met een lid van het onderzoeksteam de mogelijkheden tot samenwerking met de Universiteit van Beemsterzwaagh inbrengen.

  naar boven 

   7. Voortgang van het onderzoek / beïnvloeding en budget

donderdag 22 april 2021 16:00h

   De UvG vindt dat ik vooruitloop op de resultaten van het onderzoek. Ze zijn niet gecharmeerd van dit logboek en vinden dat ik ermee op moet houden. Nooit van openbaarheid en transparantie gehoord?

   Dan kan ik u ook wel vertellen dat dezelfde universiteit al herhaaldelijk geprobeerd heeft het onderzoek te beïnvloeden. Bij de tussentijdse evaluatie eind maart werd al voorgesteld om de term ‘seksuele energie’ te vervangen door ‘ee’ als afkorting van ‘erotic energy’. Ambtelijke preutsheid die tot nietszeggendheid leidt.

   Ook stelt de universiteit zich nogal dwingend op in de hele discussie rondom ethiek en privacybescherming. Het lijkt er sterk op dat men zich meer druk maakt om het imago van de instelling dan om de inhoud van deze vraagstukken. Een aantal leden van het onderzoeksteam voelt zich behoorlijk onder druk gezet.

   Tenslotte staat de productie van een prototype SECD (‘Sexual Energy Collecting Device’) momenteel stil omdat het budget daarvoor nog niet is goedgekeurd. Ook dat is verontrustend. Een verzoek om ook sponsoring mogelijk te maken is evenmin beantwoord. Zonder de benodigde financiën loopt de voortgang van het onderzoek gevaar.

   Vooruitlopend op een mogelijke verwijdering tussen de universiteit en het onderzoeksteam ga ik op zoek naar andere partners die dit veelbelovende project willen ondersteunen. Ook tref ik voorbereidingen om eventueel zelf een SECD in mijn laboratorium te bouwen. Ik beschik daartoe over voldoende middelen en kennis. Bovendien is mij van verschillende zijden de nodige medewerking toegezegd.

   Ik wacht nog de evaluatie van eind april af voor ik eventuele stappen in deze richting ga ondernemen. Ik sta open voor alle vormen van samenwerking, mits die leiden tot een voortvarende aanpak van dit prachtige project!

  naar boven 

•  6. Voorbeeld meetresultaten automatische invoer

vrijdag 16 april 2021 10:15h

   Hieronder een paar meetresultaten van afgelopen ochtenden. De rubrieken ‘refernce’ ([city] / [town] / [rural]) en ‘I/object’ ([man] / [woman] / [NOR]) zijn door het apparaat zelf ingevuld.

date hour north latitude east longitude reference I/object I/value
16-04-21 10:05 51.56727162937663 5.081901123516484 [city] [woman] 0,7490 dŜ²
16-04-21 10:11 51.56647134301095 5.088724663144450 [city] [man] 0,4803 dŜ²
16-04-21 10:17 51.56262977236915 5.087093880088710 [city] [woman] 0,6591 dŜ²
16-04-21 10:24 51.56317668244766 5.080227425117172 [city] [woman] 0,6967 dŜ²
16-04-21 10:25 51.56317668244766 5.080227425117172 [city] [NOR] 0,7355 dŜ²
16-04-21 10:39 51.56377694203527 5.074605515109226 [city] [man] 0,6329 dŜ²
16-04-21 10:53 51.56607119454568 5.069691708270219 [city] [woman] 0,6833 dŜ²
16-04-21 10:55 51.56607119454568 5.069691708270219 [city] [woman] 0,6904 dŜ²
16-04-21 10:59 51.56607119454568 5.069691708270219 [city] [woman] 0,7021 dŜ²
16-04-21 11:26 51.56851204540508 5.074047615642788 [city] [man] 0,6068 dŜ²

date hour north latitude east longitude reference I/object I/value
15-04-21 09:55 51.54677507472417 5.174700900973405 [town] [man] 0,6203 dŜ²
15-04-21 10:01 51.54669717838484 5.177528090810179 [town] [man] 0,5933 dŜ²
15-04-21 10:08 51.54500912807540 5.180854030043117 [town] [woman] 0,3961 dŜ²
15-04-21 10:12 51.54544282286811 5.183487959338879 [town] [man] 0,6190 dŜ²
15-04-21 10:17 51.54511588410023 5.184882708049468 [town] [NOR] 0,7015 dŜ²
15-04-21 10:24 51.54358791461278 5.185746379347607 [town] [woman] 0,4067 dŜ²
15-04-21 10:31 51.54243022670258 5.184775419674292 [town] [woman] 0,4622 dŜ²
15-04-21 10:37 51.54110902527788 5.183750815820234 [town] [man] 0,6621 dŜ²
15-04-21 10:45 51.54110902527788 5.183750815820234 [town] [man] 0,5713 dŜ²
15-04-21 11:51 51.54268378620892 5.182023473186352 [town] [woman] 0,5003 dŜ²

date hour north latitude east longitude reference I/object I/value
14-04-21 10:21 51.55110498327521 5.205593984735777 [rural] [woman] 0,5132 dŜ²
14-04-21 10:31 51.54847542035276 5.222403802231986 [rural] [NOR] 0,4803 dŜ²
14-04-21 10:37 51.54847542035276 5.222403802231986 [rural] [man] 0,6448 dŜ²
14-04-21 10:42 51.54883706263670 5.230084271029211 [rural] [man] 0,5832 dŜ²
14-04-21 10:49 51.55437362332496 5.244687799784170 [rural] [NOR] 0,6948 dŜ²
14-04-21 10:55 51.55437362332496 5.244687799784170 [rural] [man] 0,5277 dŜ²
14-04-21 11:09 51.55437362332496 5.244687799784170 [rural] [woman] 0,4955 dŜ²
14-04-21 11:29 51.55009672317450 5.248190824455067 [rural] [NOR] 0,7255 dŜ²
14-04-21 11:35 51.54906663010706 5.251919810243032 [rural] [NOR] 0,7030 dŜ²
14-04-21 11:49 51.54593404970963 5.251843945916457 [rural] [man] 0,6430 dŜ²

    In de vijfde regel van de eerste tabel staat [NOR], dit was een hond, een ruwharige teckel, die de vrouw van regel vier bij zich had. Een vriendelijk dier, zo te zien was het beest tamelijk opgewonden.

    Ook in de tweede en vooral de derde tabel (dorp en platteland) heeft de ODD/idG een paar keer [NOR] genoteerd. Volgens mij waren dit weer wroetende varkens, gezien ook de hoge dŜ²-waarde. Wat mij ook opvalt is dat deze dŜ²-waarden voor vrouwen in de stad gemiddeld hoger liggen dan het door mij onderzochte dorp en platteland. Dit is natuurlijk nog te vroeg om daar conclusies uit te trekken, maar gelukkig woon ik in een stad.

  naar boven 

•  5. ‘Orgone Detecting Device’ / ‘Gender Identification Unit’

zaterdag 10 april 2021 11:20h
 

de toegevoegde 'Gender Identification Unit' gemonteerd op mijn motor

   Deze week heeft onze ODD een upgrade ontvangen tot type R58. Er is een ODD/idG (‘ODD / Gender Identification Unit’) aan toegevoegd. Een klein apparaatje dat in staat is om het ‘interesting object’ te identificeren naar soort: [man] / [woman] / [NOR] (= animal or unidentified human being). In verband met eenduidigheid in de locatieclassificatie wordt vanaf heden ‘reference’ door de ODD aan de hand van de geregistreerde coördinaten zelf ingevuld. We hoeven dus niets meer in te voeren. Dit gaat een stuk sneller.

  naar boven 

•  4. Voorbeeld meetresultaten

zaterdag 3 april 2021 10:15h

   Vanaf afgelopen donderdag zijn we met zes motoren onderweg, uitgerust met een aangepaste ODD/R57. We gaan ons voorlopig beperken tot de steden en dorpen in de omgeving. De komende periode gaan we zo veel mogelijk data verzamelen. Het is leuk werk. Hieronder ziet u weer een voorbeeld van mijn meetresultaten.

date hour north latitude east longitude reference I/object I/value
01-04-21 11:03 51.56556433476744 5.065679123646228 city man 0,6967 dŜ²
01-04-21 11:27 51.55265084353586 5.064992478149073 city woman 0,4284 dŜ²
01-04-21 11:34 51.55569278109274 5.071858933120611 city man 0,6207 dŜ²
01-04-21 11:46 51.55478555784671 5.088166763678013 city woman 0,6931 dŜ²
01-04-21 12:01 51.55478555784671 5.088166763678013 city woman 0,5488 dŜ²
01-04-21 12:14 51.55756053668094 5.077523758472130 city woman 0,7143 dŜ²
01-04-21 12:22 51.56429309328678 5.077663735022148 city man 0,4866 dŜ²
01-04-21 12:29 51.56645617683907 5.077373352912911 city woman 0,6874 dŜ²
01-04-21 12:33 51.56645617683907 5.077373352912911 city x 0,7041 dŜ²
01-04-21 12:37 51.56645617683907 5.077373352912911 city man 0,5360 dŜ²

  naar boven 

•  3. Eerste evaluatie (I) / ethiek en privacy

zaterdag 27 maart 2021 15:00h

   Na de evaluatie van de meetresultaten van de afgelopen weken wordt de ODD (Orgone Detecting Device / type R57) op mijn motor opnieuw geprogrammeerd. De drempelwaarde voor de peilingen van de ‘seksuele energie’ (tV/D) wordt met 28% verlaagd tot > 0,3600 dŜ². Bovendien worden de meldingen van het apparaat waar het dieren betreft genegeerd (dŜ²/A=0). Dat wordt mogelijk een later onderzoeksdomein. Dit betekent wellicht dat ik me meer tot steden en dorpen zal moeten gaan beperken, daar bevinden zich meer mensen. Mijn invoeractiviteiten in de TomTom worden afgebakend tot ‘reference’ (‘city’ / ‘village’ / ‘country’) en ‘interesting object’ (‘man’ / ‘woman’ / ‘x’). De meetresultaten worden vanaf heden via een directe internetverbinding naar het onderzoeksteam doorgestuurd.

   Het onderzoeksteam is reeds ver gevorderd met het ontwikkelen van een SECD (Sexual Energy Collecting Device), dat ‘seksuele energie’ moet gaan verzamelen. Technisch gezien lijken veel hindernissen overwonnen, een testversie van het apparaat is operationeel, maar men is er nog niet helemaal uit. Er moet nog een individuele drempelwaarde (tV/I) worden vastgesteld waarboven (overtollige) ‘seksuele energie’ bij ‘interesting objects’ kan worden verzameld.

   Belangrijker nog, er zijn bezwaren geopperd vanuit individuele leden van het onderzoeksteam en de UvG. Die betreffen ethiek en privacybescherming. Dat zijn lastige vraagstukken en er woeden heftige debatten. Ik hoop dat men daar niet in verzandt en gewoon doorgaat met de ingeslagen weg. Die lijkt mij hartstikke interessant.

  naar boven 

•  2. Voorbeeld eerste meetresultaten

zaterdag 20 maart 2021 14:20h
date hour north latitude east longitude reference I/object I/value
03-03-21 14:14 51.62358901472008 4.998622759439478 country pig 0,6138 dŜ²
03-03-21 14:24 51.63298994271766 4.989414882017368 country pig 0,5098 dŜ²
03-03-21 14:34 51.65037101466053 4.988927749920955 country cow 0,6307 dŜ²
03-03-21 14:58 51.66805927309757 5.041691960123335 village man 0,6624 dŜ²
03-03-21 15:12 51.67974115618443 5.088677701453184 village woman 0,6494 dŜ²
03-03-21 15:21 51.69423861307981 5.091492515671422 village woman 0,6702 dŜ²
03-03-21 15:35 51.68837754603194 5.159625449685226 country pig 0,5049 dŜ²
03-03-21 15:49 51.66044876334585 5.155367141333733 forest rabbit 0,7296 dŜ²
03-03-21 16:02 51.65776673409137 5.218679540938243 country pig 0,6925 dŜ²
03-03-21 16:22 51.62288905787321 5.237736660328352 country pig 0,5705 dŜ²

  naar boven 

•  1. ‘Orgone Detecting Device’ / ‘interesting objects’

zaterdag 13 maart 2021 14:00h

   Voorop mijn motor (Royal Enfield Classic 500) is een klein apparaat bevestigd, een ODD (Orgone Detecting Device / type R57), dat ‘seksuele energie’ registreert. Ik rijd vaak door het Brabantse landschap en wanneer er een meting met een waarde > 0,5000 dŜ² (tV/D) wordt gepeild zendt het apparaat een signaal door naar mijn TomTom. Die markeert het betreffende doelwit met coördinaten als ‘interesting object’ onder de rubriek ‘nuttige plaatsen’. Ik voer daarop de soort locatie en de aard van het geregistreerde onderzoeksdoel in, bijvoorbeeld: 'man', 'cow' of 'rabbit'. Later op de dag stuur ik digitaal de resultaten van mijn werkzaamheden door aan het onderzoeksteam.

   Het is mij opgevallen dat de meldingen van de afgelopen weken vaak wroetende varkens betreffen en in veel mindere mate mensen. Het is echter niet aan mij om daar conclusies aan te verbinden.

   Niettemin vind ik het erg belangrijk om aan dit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen en ik hoop nog veel ‘interesting objects’ te kunnen vastleggen.

 

     ‘Orgone Detecting Device’ gemonteerd op mijn motor

  naar boven 

   Onderzoek ‘seksuele energie’

donderdag 1 maart 2021 12:00h

Universiteit van Giersbergen

 

   Dit jaar neem ik deel aan een wetenschappelijk onderzoek van de UvG, aan de faculteit experimentele psychologie van de universiteit. Dit project onderzoekt het bestaan van ‘seksuele energie’, de hoedanigheid daarvan en eventueel de mogelijkheden om deze energie toe te passen. Hierboven een chronologisch verslag van mijn bijdrage.

  naar boven 

 

© Sjon Branðs, 2021

 
32
Fuck Science 2
XRGY research team
bleuprint PSECD
SE Storage Container
Genderneutral Privacy Watchdog
XRGY results May 2021
NGC May 2021
test phase SECD
Van Zandbergen 1
Sexual Energy Collecting Device
Fuck science 1
XRGY results April 2021
Orgone Sensors
Gender Identification Unit
XRGY results March 2021
Orgone Detecting Device
   
[home]
 > [divertimenti] > [xrgy]
 
© Sjon Branðs [zaterdag 1 juli 2023 | Saturday, June 1st, 2023]
© Sjon Branðs