Sjon Brands
Divertimenti
Sjon Brandsairshipsbirdsreadymades'Groceries'Divertimentiexpositionsinfo  
Jardin de Tendresse
Jardin de Tendresse
filmpjes/movies
foto’s/photos
poster
Metropolitan Museum Tilburg
uitnodiging
persbericht
 
‘Jardin de Tendresse’
Jardin de Tendresse
   Tentoonstelling ‘Jardin de Tendresse’    Exhibition ‘Jardin de Tendresse’
   ‘Jardin de Tendresse’ is een speelse ‘exposition dansante’, uitgevoerd in bewegende assemblages van alledaagse gebruiksvoorwerpen en speelgoed. Een onbevangen feest van aanraking, van tederheid en kwetsbaarheid. “Alles van waarde is weerloos, wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles gelijk.” (Lucebert)    ‘Jardin de Tendresse’ is a playful ‘exposition dansante’, performed in moving assemblages of everyday utensils and toys. An open-minded feast of touch, of tenderness and vulnerability. “Everything of value is defenseless, becomes rich in touchability and equal to everything.” (Lucebert)
   Introductie    Introduction
   De installatie refereert aan het beroemde drieluik de ‘Tuin der Lusten’ van Jheronimus Bosch (± 1485, Museo del Prado, Madrid), aan dansen uit vervlogen tijden en aan het ontstaan en ontwikkeling van jaarlijkse feestdagen, kermis en carnaval.
   Was het schilderij van Bosch nog een aantrekkelijke waarschuwing tegen onze begeerte, door de eeuwen heen trokken kerkelijke en wereldlijke leiders vurig ten strijde tegen de zinnelijkheid van dansen en feesten, waarbij vooral vrouwen met hun “ongetemde driften” het als gevaar voor de samenleving moesten ontgelden.
   Maar ook nu worden nog tepels afgeplakt, borsten op de schilderijen van Rubens geweerd of alles geblurd wat maar enigszins ‘aanstoot’ zou kunnen geven, vooral vrouwelijk bloot. Niet door de zedenmeesters van weleer, maar door de censuur van onze ‘moderne’ sociale media. De schoonheid van het lichaam wordt verward met seksualiteit en en passant verdacht gemaakt.
   The installation refers to the famous triptych ‘Garden of Earthly Delights’ by Hieronymus Bosch (± 1485, Museo del Prado, Madrid), to dances from bygone times and to the origin and development of annual holidays, fairs and carnivals.
   While Bosch's painting was still an attractive warning against our desires, throughout the centuries ecclesiastical and secular leaders fought fervently against the sensuality of dances and feasts, with women in particular with their "untamed passions" having to pay for it as a danger to society.
   But even now, nipples are still taped, breasts banned from Rubens's paintings or everything blurred that could give the slightest ‘offense’, especially female nudity. Not by the moralists of yesteryear, but by the censorship of our ‘modern’ social media. The beauty of the body is confused with sexuality and en passant made suspicious.
   Video’s en foto’s    Movies and photos
   Hier vindt u ter introductie een aantal videocollages en fotoreportages van beelden die deel uit maken van de nieuwe tentoonstelling ‘Jardin de Tendresse’. Deze zomer te zien:    Here you will find a number of video collages and photo reports of sculptures that are part of the new exhibition ‘Jardin de Tendresse’ as an introduction. See this summer:
   ‘Metropolitan Museum’    ‘Metropolitan Museum’
   ‘Metropolitan Museum | Tilburg’, Stedekestraat 15, Tilburg, 12 juni t/m 13 september 2020    ‘Metropolitan Museum | Tilburg’, 15 Stedekestraat, Tilburg, Netherlands, June 12 - September 13, 2020

 

 
   
[home]
 > [jardindetendresse]
 
© Sjon Branðs [woensdag 1 maart 2023 | Wednesday, March 1st, 2023]